§ 1a. - Warunki dotyczące składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.9.97

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1975 r.
§  1a. 2
Dalsze uzupełnienia do Farmakopei Polskiej będą zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
2 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 1975 r. (Dz.U.75.10.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 1975 r.