§ 6. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2016.2224 - OpenLEX

§ 6. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2224

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
§  6.
1.
Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb.
2.
Przedmioty niepodlegające zwrotowi osoba osadzona pierze we własnym zakresie.