§ 5. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2016.2224 - OpenLEX

§ 5. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2224

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
§  5.
W przypadku niezawinionej utraty lub zniszczenia albo zużycia przedmiotów i sprzętu kwaterunkowego, o których mowa w § 1-3, wydaje się osobie osadzonej inne przedmioty tego samego rodzaju.