§ 4. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2016.2224 - OpenLEX

§ 4. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2224

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
§  4.
1.
Osobie osadzonej wydaje się odzież i bieliznę odpowiednią do pory roku.
2.
Rozróżnia się okres letni, obejmujący miesiące od maja do sierpnia, i okres zimowy, obejmujący miesiące od listopada do lutego. Miesiące: marzec, kwiecień, wrzesień i październik stanowią okres przejściowy, w którym osoba osadzona może nosić odzież letnią i zimową.