Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792 i 2181 oraz z 2017 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. poz. 663).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚCI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH I GLEB, WYRAŻONE W MM*

UprawaKategoria glebyOkres sześciodekadowy
21 III-

20 V

1 IV-

31 V

11 IV- 10 VI21 IV- 20 VI1 V-

30 VI

11 V- 10 VII21 V-

20 VII

1 VI-

31 VII

11 VI-

10 VIII

21 VI- 20 VIII1 VII-

31 VIII

11 VII-

10 IX

21 VII-

20 IX

1 VIII-

30 IX

Zboża

ozime

I1133-140-148-158-169-182-198-215-233XXXXX
II-154-161-169-179-190-203-219-236-254XXXXX
III-192-199-208-218-230-243-258-215-293XXXXX
IV-219-226-235-246-259-272-287-302-319XXXXX
Zboża jareI-130-134-139-147-157-170-187-205-225XXXXX
II-148-152-157-165-176-189-206-224-244XXXXX
III-178-182-187-195-206-219-236-255-215XXXXX
IV-199-203-209-216-227-241-259-219-301XXXXX
Kukurydza na ziarnoI------------XX
IIXXX-212-210-208-207-207-208-210-213-217XX
IIIXXX-249-247-245-244-244-245-247-250-254XX
IVXXX-286-284-282-281-281-282-284-287-290XX
Kukurydza

na

kiszonkę

I------------XX
IIXXX-212-210-208-206-205-205-206-208-211XX
IIIXXX-248-246-244-242-241-241-242-244-247XX
IVXXX-284-282-280-219-278-278-219-281-283XX
Rzepak i rzepikI--------------
II-239-224-208-193-178-164XXXXXX-158-158
III-285-211-251-243-228-213XXXXXX-205-205
IV-307-293-219-265-251-238XXXXXX-230-230
ZiemniakiIXX-241-238-234-229-221-210-196-181-166-154-143X
IIXX-260-251-253-248-240-229-215-200-185-173-162X
IIIXX-289-286-282-211-269-258-244-229-214-202-191X
IVXX-310-307-303-291-289-278-264-249-234-222-211X
Burak cukrowyI--------------
II-252-252-251-250-248-245-240-233-225-215-204-191-176-159
III-219-219-278-211-215-212-261-260-252-242-231-218-203-187
IV-299-299-298-291-295-292-287-280-212-262-251-238-223-201
ChmielIXXX-232-226-220-214-208-202-196-190-184XX
IIXXX-250-244-238-232-226-220-214-208-202XX
IIIXXX-287-281-215-269-263-251-251-245-239XX
IVXXX-305-299-293-287-281-215-269-263-251XX
TytońIXXX-185-188-191-194-196-198-199-200-200XX
IIXXX-197-200-203-206-208-210-211-212-212XX
IIIXXX-222-225-228-231-234-236-231-238-238XX
IVXXX-235-238-241-244-247-249-250-251-251XX
Warzywa gruntoweIXXX-181-190-198-203-206-206-202-197-190XX
IIXXX-199-208-215-221-224-224-220-215-208XX
IIIXXX-235-244-252-258-261-261-256-251-244XX
IVXXX-255-264-212-278-282-282-211-211-264XX
Krzewy owocoweI-131-142-153-164-173-179-181-180-175-167-156-145XX
II-148-159-170-181-190-196-199-199-193-185-174-162XX
III-182-193-204-215-224-231-235-235-228-219-208-196XX
IV-205-216-227-238-248-255-260-260-254-243-232-219XX
Drzewa owocoweI-158-169-180-191-201-209-215-219-221-222-222-222XX
II-180-191-202-213-223-231-231-241-243-244-244-244XX
III-218-229-240-251-261-269-215-219-281-282-282-282XX
IV-231-248-259-270-280-288-294-298-300-301-301-301XX
TruskawkiI-129-142-155-168-181-193-204-214-223XXXXX
II-146-159-172-185-198-210-221-231-240XXXXX
III-179-192-205-218-231-243-254-264-213XXXXX
IV-200-213-226-239-252-264-215-285-294XXXXX
Rośliny strączkoweIXXX-161-169-176-181-181-172-160-147XXX
IIXXX-182-190-197-202-202-194-182-168XXX
IIIXXX-221-229-236-241-241-232-220-207XXX
IVXXX-242-250-251-262-262-253-241-228XXX
Objaśnienia:

* Wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich województw są jednakowe.

- Na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana,

x Brak obniżenia plonów z powodu suszy w analizowanym okresie.

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategorie gleb:

I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna - piasek luźny - pl

piasek luźny pylasty - plp

piasek słabo gliniasty - ps

piasek słabo gliniasty pylasty - psp

II - Lekka, grupa granulometryczna - piasek gliniasty lekki - pgl

piasek gliniasty lekki pylasty - pglp

piasek gliniasty mocny - pgm

piasek słabo gliniasty mocny pylasty - pgmp

III - Średnia, grupa granulometryczna - glina lekka - gl

glina lekka pylasta - glp

pył gliniasty - płg

pył zwykły - płz

pył piaszczysty - płp

IV - Ciężka, grupa granulometryczna - glina średnia - gs

glina średnia pylasta - gsp

glina ciężka - gc

glina ciężka pylasta - gcp

pył ilasty - płi

ił - i

ił pylasty - ip

Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kryteriów po działu, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnicowanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).