§ 2. - Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi. - Dz.U.1998.124.825 - OpenLEX

§ 2. - Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.124.825

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1998 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.