Waloryzacja i zmiana opłat taryfy osobowej, bagażowej i towarowej na wąskotorowej kolei Wawer - Wiązowna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 5 kwietnia 1924 r.
o waloryzacji i zmianie opłat taryfy osobowej, bagażowej i towarowej na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób i towarów oraz: ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu j Handlu co następuje:
Opłaty, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 121, poz. 986) za przewóz osób, bagażu i towarów na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna zmienia się na poniżej przytoczone opłaty, wyrażone w jednostkach taryfowych, równych 1/100 franka złotego, którego kurs w markach polskich dla kolei polskich ustala Minister Skarbu:
a)
za przewóz osób po 6 jednostek taryfowych od osoby i kilometra;
b)
za przewóz bagażu w wagonach osobowych po 3 jednostki taryfowe za każde 10 kg. i kilometr; bagaż ręczny do 10 kg. przewozi się bezpłatnie;
c)
za przewóz towarów w ładunkach wagonowych, bez względu na odległość i rodzaj towaru po 26 jednostek taryfowych za każde 100 kg. z obliczeniem najmniej za 5.000 k.;
d)
za przetrzymanie wagonu po 1.000 jednostek taryfowych za każdą rozpoczętą dobę (24 godzin) 1 wagon.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.