Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.415 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
1. 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 290, z późn. zm.), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Strefa obejmuje grunty o powierzchni 3774,5461 ha, położone na terenach miast: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Grodków, Jawor, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Bolków, Brzeg, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Dąbrowa, Długołęka, Dobromierz, Dobroszyce, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Książ Wielkopolski, Lewin Brzeski, Łubowo, Męcinka, Namysłów, Niemodlin, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Otmuchów, Pleszew, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Stoszowice, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Świebodzin, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.
3. 
Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.
4. 
Zarządzającym strefą jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 1

ZAŁĄCZNIK  2  

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK

Podstrefa Wałbrzych

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 3 Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 620, położonego w północnym narożniku opisywanego obszaru, w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkty nr: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 i 633 dochodzi do punktu nr 634, położonego u zbiegu działek nr: 101/3 (ul. Uczniowska), 101/30 (ul. Stacyjna) i 101/26. W punkcie nr 634 granica skręca w kierunku zachodnim i prawą stroną ul. Stacyjnej (działka 101/30), przez punkty nr: 635, 636, 637 i 638 dochodzi do punktu nr 639. Punkt nr 639 położony jest u zbiegu granic działek nr: 101/19, 101/30 (ul. Stacyjna) i 64/27. W punkcie nr 639 granica odchodzi od ul. Stacyjnej w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 640, 641, 642, 643 i 644 dochodzi do punktu nr 645. Następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 646. W punkcie nr 646 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 647 i 648 dochodzi do punktu 649. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 650, 651, 652, 653, 654, 655 i 656 do punktu nr 657. W punkcie nr 657 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 620, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 42, położonego w północnym narożniku działki nr 101/29 u zbiegu ul. Stacyjnej i ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Uczniowskiej i dochodzi do punktu nr 43 położonego u zbiegu granic działek nr: 101/6, 101/13, 101/24 i działki nr 101/29. W punkcie nr 43 skręca w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działek nr: 101/29 i 101/6 do punktu nr 44 w ul. Stacyjnej. Od punktu nr 44 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 45, 46 do punktu nr 47, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 48 dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 8 - Poniatów, karty mapy 1, 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 49, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 4/12, na granicy obrębu nr 8 Poniatów z obrębem nr 3 Szczawienko, po granicy między wyżej wymienionymi obrębami w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 50. Następnie łagodnym łukiem skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 51, 52 i 53 dochodzi do punktu nr 54, znajdującego się w ul. Uczniowskiej. Z punktu nr 54 biegnie linią łamaną, prawą stroną ul. Uczniowskiej, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60 do punktu nr 61. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie krawędzią rowu melioracyjnego (działki nr: 11/24, 22/14, 29/11) przez punkty nr: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 do punktu nr 71 w ul. Jachimowicza. Dalej biegnie północną i wschodnią stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i 87 do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręby ewidencyjne: nr 3 - Szczawienko, karta mapy 2, 3 oraz nr 8 Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 88, położonego u zbiegu granicy działki nr 9/8 z ul. Jachimowicza (działka nr 9/10), w kierunku zachodnim, północną stroną ul. Jachimowicza, przez punkty nr: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 do punktu nr 100, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 9/8, 9/14 i ul. Jachimowicza (działki nr: 9/9 i 9/13). W punkcie nr 100 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, i odchodząc od ul. Jachimowicza, biegnie linią prostą przez punkty nr: 101, 102, 103 do punktu nr 104, położonego na granicy obrębu nr 8 Poniatów i nr 3 Szczawienko, u zbiegu granic działek nr: 6/9, 6/10 (obręb nr 8 Poniatów) z działkami nr: 49/1, 52/1 (obręb nr 3 Szczawienko). Na omawianym odcinku działki nr: 9/8, 5/11, 6/9 graniczą z działkami nr: 9/14, 5/12, 6/10. Z punktu nr 104 granica nadal biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 105 dochodzi do punktu nr 106, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 52/1, 52/2, 48/1 i 49/1. Od punktu nr 106 granica biegnie w kierunku północnym i przez punkty nr: 107, 108 dochodzi do punktu nr 109. Punkt nr 109 jest punktem wspólnym dla działek nr: 82/3, 83/1, 82/4, 82/2 i 83/2. W punkcie nr 109 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 110 dochodzi do punktu nr 111, wspólnego dla działek nr: 64/39, 64/40 i 75. Z punktu nr 111 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą między działkami nr: 75, 64/36 i 64/39 i przez punkt nr 112 dochodzi do punktu nr 113, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie granicą między działkami nr: 64/36 i 6/5 przez punkt nr 114 do punktu nr 115. Na odcinku od punktu nr 113 do punktu nr 115 pokrywa się z granicą między obrębem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów. W punkcie nr 115 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą między działkami nr: 6/5 i 6/6 do punktu nr 88 w ul. Jachimowicza, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 156, położonego u zbiegu granicy działek nr: 6/7, 5/16 (ul. Jachimowicza) i 6/3, w kierunku zachodnim północną stroną ul. Jachimowicza przez punkt nr 157 do punktu nr 158, który jest punktem wspólnym dla działki nr: 6/7, 6/6 i ul. Jachimowicza (działka nr 6/8). W punkcie nr 158 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, i odchodząc od ul. Jachimowicza, biegnie linią prostą do punktu nr 159 położonego na granicy obrębu nr 8 Poniatów i nr 3 Szczawienko, u zbiegu granic działek nr: 6/6, 6/7 (obręb nr 8 Poniatów) z działkami nr: 64/37, 64/38 (obręb nr 3 Szczawienko). Z punktu nr 159 granica nadal biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 153, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 64/33, 64/37 i 64/38. W punkcie nr 153 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 154, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 64/33, 64/34 i 64/38. W punkcie nr 154 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 155, położony na granicy między obrębem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów, do punktu nr 156 w ul. Jachimowicza, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 8 - Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 10/8, 11/28 i 91, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Jachimowicza przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7. Tu załamuje się początkowo w kierunku zachodnim i biegnie dalej wzdłuż ul. Jachimowicza przez punkt nr 8 do punktu nr 9, a następnie w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż ul. Jachimowicza i granicy działki nr 17/3 przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14 i 15 dochodzi do punktu nr 16 położonego u zbiegu granic działek nr: 17/3, 17/9 i 17/10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr 17/9 i 9/15 przez punkty nr: 17, 18 i 19 dochodzi do punktu nr 20 położonego u zbiegu granic działek nr: 9/15, 9/18 i 9/21. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 9/21, 10/4, 11/16 i 5/16 przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż ul. Jachimowicza przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręby ewidencyjne: nr 8 Poniatów, karty mapy 2 i 3, nr 9 Poniatów, karta mapy 1, oraz nr 10 Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 449, położonego w północno-wschodniej części opisywanego obszaru, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 450-457 do punktu nr 458. Punkt nr 458 leży u zbiegu trzech działek nr: 24, 17/1 i 23/1 (droga). W punkcie nr 458 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 459. Od punktu nr 459 biegnie wzdłuż działki nr 23/1 w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 460 i 461 do punktu nr 462. Punkt nr 462 leży u zbiegu granic działek nr: 24, 23/2 i 23/1. W punkcie nr 462 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 463-516 dochodzi do punktu nr 517. Od punktu nr 517 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 521 i dalej przez punkty nr: 522-532 do punktu nr 533, położonego u zbiegu granic działek nr: 29/17, 29/18 i 86. W punkcie nr 533 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 534-536 do punktu nr 537. W punkcie nr 537 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 538, położonego przy ul. Jachimowicza. W punkcie nr 538 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie dalej wzdłuż ul. Jachimowicza przez punkty nr: 539, 540 i 541 do punktu nr 542. W punkcie nr 542 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 543-553 do punktu nr 554. Punkt nr 554 położony jest u zbiegu granic działek nr: 29/20 (ul. Jachimowicza), 29/17 i 86. W punkcie nr 554 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 555-574 do punktu nr 575. Z punktu nr 575 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 576-601 do punktu nr 602, położonego u zbiegu granic działek nr: 86, 29/15, 29/2 i 87. Na odcinku od punktu nr 554 do punktu nr 602 granica biegnie wzdłuż działki nr 86. Z punktu nr 602 biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 603, położonego u zbiegu granic działek nr: 87, 29/15 i 29/2. Z punktu nr 603 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 604-611, wzdłuż granicy działki nr 87 do punktu nr 612. Punkt nr 612 położony jest u zbiegu granic działek nr: 9/5, 9/6, 2/7 i 87. Od punktu nr 612 granica biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 613 i 614 do punktu nr 615. Na odcinku od punktu nr 612 do punktu nr 615 granica kompleksu nr 7 jest jednocześnie granicą obrębów Poniatów nr 8 i Poniatów nr 10. Z punktu nr 615 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 616 do punktu nr 617. Tu skręcając stopniowo w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 618-623 dochodzi do punktu nr 624. Z punktu nr 624 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 625 do punktu nr 626. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 627 do punktu nr 628, położonego u zbiegu granic działek nr: 3/8, 9/7 i 9/19. W punkcie nr 628 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 629 do punktu nr 449, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręby ewidencyjne: nr 9 - Poniatów, karta mapy 1, nr 10 - Poniatów, karty mapy 2 i 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 356, położonego w północno-wschodnim narożniku obszaru nr 8 u zbiegu granic działek nr: 9/15 i 9/13 (droga wewnętrzna), przez punkty nr: 357, 358, 359, 360, 361 krawędzią drogi wewnętrznej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 362. W punkcie nr 362 omija wybudowane na drodze wewnętrznej rondo i przez punkty nr: 363, 364, 365, 366, 367 i 368 dochodzi do punktu nr 369. Punkt nr 369 jest położony w południowym narożniku opisywanego obszaru. Z punktu nr 369 granica biegnie dolną krawędzią skarpy ograniczającej obszar w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 i 380 dochodzi do punktu nr 381, położonego w zachodnim narożniku obszaru. W punkcie nr 381 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 dochodzi do punktu nr 391, położonego w północnym narożniku obszaru. Od punktu nr 391 granica biegnie równolegle do ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 dochodzi do punktu nr 356, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręby ewidencyjne: nr 10 - Poniatów, karta mapy 3, nr 24 - Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 102/7, 102/6 i 102/5, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu nr 15. Stąd biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu nr 24 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 44/7. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 25, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/7 i 45 i ul. Władysława Orkana. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Władysława Orkana przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 do punktu nr 39 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 49. W punkcie nr 39 skręca na północ i przez punkt nr 40 dochodzi do punktu nr 41. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 46, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 6/5. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 110/5 przez punkt nr 47 do punktu nr 48, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 104/13. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 49, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie przez punkty nr: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu nr 58, położonego u zbiegu działek nr: 104/9, 104/7 i 104/12. W punkcie nr 58 zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 59 dochodzi do punktu nr 60. Tu skręca na północny wschód i przez punkty nr: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 4, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 177, położonego u zbiegu granicy działki nr 86/19 z ul. Uczniowską prostopadle do ul. Uczniowskiej, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy obrębów nr 2 Poniatów i nr 3 Szczawienko przez punkty nr: 133, 150, 114, 144, 145, 146 do punktu nr 151. Na tym odcinku opisywany obszar graniczy kolejno z działkami nr: 314/2, 311/6 i 311/9. Punkt nr 145 jest punktem wspólnym działek nr: 86/19 i 85/3, a punkt nr 146 działek nr: 85/3 i 84/5. Od punktu nr 151 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnąc przez punkt nr 152 (wspólny dla działek nr: 84/5 i 86/29) wzdłuż sąsiadujących działek nr: 84/9 i 84/10, dochodzi do punktu nr 153 zlokalizowanego na zbiegu granic pomiędzy działkami nr: 86/29, 84/10, 94/2 i 86/30, i biegnie dalej w tym samym kierunku wzdłuż działki nr 94/2 (stanowiącej rów) przez punkty nr: 113, 295, 115 aż do punktu nr 116. Na tym odcinku punkt nr 295 stanowi odejście granicy pomiędzy działkami nr: 86/30 i 86/31 w kierunku południowo-zachodnim do ul. Uczniowskiej. Od punktu nr 116 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do ul. Uczniowskiej, biegnąc pomiędzy działkami nr: 86/31 i 86/22 przez punkty nr: 221, 220, 219 do punktu nr 218 u zbiegu z ul. Uczniowską. Od tego punktu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 189, 188, 187, 186, 185 (w punkcie nr 185 granica odchodzi w kierunku północno-wschodnim pomiędzy działkami nr: 86/31 i 86/30), 184, 183, 293 (w punkcie nr 293 granica odchodzi w tym samym kierunku pomiędzy działkami nr: 86/30 i 86/29), 182, 181, 180, 179 (w punkcie nr 179 granica odchodzi pomiędzy działkami nr: 86/29 i 86/19, również w kierunku północno-wschodnim) i nr 178 wzdłuż ul. Uczniowskiej wraca do punktu nr 177 (na tym odcinku granica przebiega pomiędzy działkami nr: 86/31, 86/30, 86/29 i 86/19, stanowiącymi opisywany obszar, a działkami nr: 88/10 i 87/8, wchodzącymi w skład ul. Uczniowskiej), od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego w zachodnim narożniku działki nr 92/3, prawą stroną ul. Jachimowicza w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 19-23 dochodzi do punktu nr 24. W punkcie nr 24 granica skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż granicy z działką nr 92/2 dochodzi do punktu nr 25. Punkt nr 25 jest punktem wspólnym dla działek nr: 92/3, 92/2 i 28/9. Od punktu nr 25 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 26 i 27 dochodzi do punktu nr 28. Punkt nr 28 jest punktem wspólnym dla działek nr: 92/3, 92/4 i 28/8. Z punktu nr 28 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 92/5, prawą stroną ul. Jachimowicza w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 2-8 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnąc prawą stroną działki nr 92/4 dochodzi do punktu nr 10. Z punktu nr 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc wzdłuż granicy z działką nr 28/7 przez punkty nr: 11, 12 i 13 dochodzi do punktu nr 14. W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 15, 16 i 17, granicząc z działkami nr: 25/4, 92/6 i 21/5, dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 67, położonego w zachodnim narożniku działki nr 93/2, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż działki nr 28/9 i przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73 i 74 dochodzi do punktu nr 75, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 28/9, 93/1 i 93/2. Z punktu nr 75 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 76 dochodzi do punktu nr 77, graniczącego z działką nr 93/6. Od punktu nr 77 biegnie przez punkty nr: 78-87 w kierunku południowo-zachodnim, a następnie biegnie przez punkty nr: 88-100 w kierunku południowym do punktu nr 101. Pomiędzy punktami nr: 77-101 granica obszaru pokrywa się z granicą działki nr 93/6. Z punktu nr 101 granica biegnie w kierunku zachodnim, a następnie przez punkty nr: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 i 109 w kierunku północno-zachodnim, granicząc z działką nr 93/3 i dochodzi do punktu nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w zachodnim narożniku działki nr 93/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 28/7 przez punkt nr 30 do punktu nr 31. Z punktu nr 31 biegnie południową stroną działki nr 93/3 w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 32-52 dochodzi do punktu nr 53. W punkcie nr 53 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 54-58 dochodzi do punktu nr 59. W punkcie nr 59 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 60-66, granicząc z działkami nr: 93/11, 46/2, 93/5, 37/2 i 30 do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 110, położonego w zachodnim narożniku działki nr 93/8, przez punkty nr: 111, 112 i 113, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 114. Z punktu nr 114 biegnie przez punkty nr: 114-128 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 129. Na odcinku pomiędzy punktami nr: 110-129 graniczy z działką nr 93/6. W punkcie nr 129 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 130, 131, 132 i 133 dochodzi do punktu nr 134. Z punktu nr 134 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 135-145 dochodzi do punktu nr 146. Na odcinku od punktu nr 129 do punktu nr 146 działka nr 93/8 graniczy z działkami nr: 93/9 i 93/3. Od punktu nr 146 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny nr 3, Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku obszaru przy ul. Uczniowskiej, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Uczniowskiej, przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Punkt nr 3 leży u zbiegu działek nr: 54/13 (ul. Uczniowska), 100/10 i 100/11. W punkcie nr 3 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4-13 do punktu nr 14. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 100/11 i 55/7. Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 15, położonego u zbiegu działek nr: 56/6, 56/7 i 64/42. Tu granica skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc przez punkty nr: 16 i 17 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6 - Piaskowa Góra, karta mapy 6, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na południowym skraju granicy działki nr 382/13 (AM 6), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 382/13 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu nr 11, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 382/13 z drogą nr 118/1 (AM 6A) do punktu nr 12 i dalej do punktu nr 13 będącego początkiem trójgranicy działek nr: 382/12, 382/13 (AM 6) oraz działki nr 117 (AM 6A). Dalej granica biegnie linią prostą wzdłuż granicy działki nr 382/12 do punktu nr 14. Tu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie dalej granicą działki nr 382/12 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca ponownie w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 16, gdzie tak jak granica działki nr 382/12 zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 17, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 18. Od punktu nr 18 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/12, początkowo w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 19 i 20, następnie na południe do punktu nr 21. Tu granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc wzdłuż granicy drogi (działka nr 382/15) przez punkty nr: 22, 23, i dochodzi do punktu nr 24 będącego początkiem trójgranicy działek nr: 382/12, 382/13 i 382/15 (droga). Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 25, 26 i 27, aby w punkcie nr 27 skręcić wyraźniej w kierunku wschodnim, i dojść do punktu nr 28, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki do punktu nr 29. Tu granica ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 30, z którego biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 31. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 na południowy zachód do punktu nr 32, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 33. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Podstrefa Dzierżoniów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karty mapy: 1, 2, miasto Dzierżoniów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3778, znajdującego się w południowo-zachodniej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 3777, 3776, 5760, 3775, 3049, 3050, 3774, 5752, 3053, 3054 do punktu nr 2796, po granicach działek nr: 114/15, 114/2, 111/2, 109/1, 109/2, 107, 106. W punkcie nr 2796 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2795, 3055, 2794, 3051, 2793, 5759, 2792, po granicach działek nr: 106, 107, 108, 112, 113/5, 113/7, do punktu nr 5767. W punkcie nr 5767 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 5768, 5820, po granicach działek nr: 113/7, 114/16, 114/17, do punktu nr 5769. W punkcie nr 5769 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 5744, 5761, po granicach działek nr: 114/9, 114/10, 113/3, do punktu nr 5743. W punkcie nr 5743 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 5631, 2791, 2790, 2789, 5763, 5741, 2788, 3033, 2786, 2785, 2784, 2783, 2782, 2781, 3010, po granicach działek nr: 113/3, 129/5, 129/4, 129/8, do punktu nr 5800. W punkcie nr 5800 skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki nr 129/8, przez punkty nr: 3068, 5618, 3067, 3065, do punktu nr 3066. Stąd biegnie po obwodzie ul. Pieszyckiej, przez punkty nr: 3064, 3062, 5619, 15001, 5738, 5737, 5740, 5766, 5736, 5746, 5770, 5771, 5745, 5755, 5754, 5753, 5756, 5750, 5749, 5748, po granicach działek nr: 129/8, 126/5, 124/5, 120/1, 120/4, 120/5, 115/1, 114/10, 114/9, 114/11, 114/17, 114/16, 114/3, 114/2 i 114/5, do punktu nr 5818. Z punktu nr 5818 biegnie na południe przez punkty nr: 5817, 5816, 5773, wzdłuż działki nr 114/15, do punktu nr 3778, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 5821, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 145/10, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 145/10 do punktu nr 5827, w którym załamuje się, i biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działek nr: 145/10, 146/10 i 147/6 przez punkty nr 5828 i 5829 do punktu nr 5830. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 147/6 do punktu nr 5831, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 189 przez punkt nr 5779 do punktu nr 5778. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 5777, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 189 przez punkty nr 3026 i 5652 do punktu nr 3018. Z punktu nr 3018 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 189 do punktu nr 5780. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 190/2 do punktu nr 7154, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7153. W punkcie nr 7153 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 190/2 do punktu nr 7152, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkty nr 3809 i 3094 dochodzi do punktu nr 3093. Z punktu nr 3093 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 189 przez punkty nr: 5785, 5786, 7140, 5789, 5790 i 5792 do punktu nr 5793. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działek nr: 189, 152/1, 151/1, 150/1 i 149/5 przez punkty nr: 3798, 3797, 3796, 3795, 3794, 3793, 3792, 3791 i 3790 dochodzi do punktu nr 5826. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 149/5, 148/6, 147/6 i 146/10 przez punkty nr: 5825, 5824, 7006, 5823 i 5822 do punktu nr 5821, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 3, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 157, stanowiącej opisywany obszar, początkowo w kierunku wschodnim od punktu nr 3814 do punktu nr 3815, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3816. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3261 i 3262 do punktu nr 3263. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 3196, gdzie skręca na północ, a następnie w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3204 i 3205 do punktu nr 3814, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 3, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 159, stanowiącej obszar 4, od punktu nr 3822 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3820. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3258, 3257, 3256, 3254, 3253 i 3252 do punktu nr 3251. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 3264, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 3260, 3259 i 3821 do punktu nr 3822, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karty mapy: 1, 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części obszaru, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 3-14 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca początkowo w kierunku południowym, a następnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 16 dochodzi w punkcie nr 17 do ul. Strefowej. Z punktu nr 17 biegnie przez punkty nr: 18 i 19 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 20, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 23 dochodzi do punktu nr 24. Z punktu nr 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Strefowej przez punkty nr: 25-35a do punktu nr 36. Punkt nr 36 położony jest w południowej części obszaru przy ul. Strefowej. W punkcie nr 36 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Strefowej przez punkty nr: 37-44 do punktu nr 45. Punkt nr 45 położony jest u zbiegu granic działek nr: 94/1, 94/7 i 180. Z punktu nr 45 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 46-59 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 181, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2-18 do punktu nr 19, w którym zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 20. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 186 przez punkt nr 21 do punktu nr 22. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 74/4 i 74/3 przez punkty nr: 23-31 do punktu nr 32, położonego przy ul. Strefowej. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż ul. Strefowej do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 33, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 73/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi (działka nr 74/4) przez punkty nr: 34, 35, 36 i 37 do punktu nr 38. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 39-47 dochodzi do punktu nr 48. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt nr 49 do punktu nr 50, położonego przy ul. Strefowej. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż ul. Strefowej przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karty mapy 1 i 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki nr 94/4, w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 2 dochodzi do punktu nr 3. W punkcie nr 3 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 4 i 5 dochodzi do punktu granicznego nr 6, w którym ponownie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 45 i 46 dochodzi do punktu nr 7. Granica w punkcie nr 7 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc przez punkty nr: 8-12 dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca ponownie w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 14-17 dochodzi do punktu nr 18. Punkt nr 18 położony jest przy ul. Strefowej w północno-zachodnim narożniku kompleksu. Na odcinku od punktu nr 1 do punktu nr 18 granica biegnie wzdłuż ul. Strefowej. W punkcie nr 18 granica odchodzi od ul. Strefowej, i biegnąc w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 19-27, dochodzi do punktu nr 28. Punkt nr 28 położony jest u zbiegu granic działek nr: 4, 15/1 i 183/2. Od punktu nr 28 granica, biegnąc linią prostą w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 29-33, dochodzi do punktu nr 34. W punkcie nr 34 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, a następnie w kierunku południowym, i biegnąc przez punkty nr 35-44 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0001 - Przedmieście, karta mapy 4, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku kompleksu, po granicy działki nr 206/24 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, położonego na granicy działek nr: 206/24 i 206/5. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki nr 206/5 do punktu nr 3, w którym załamuje się na południe, i biegnie do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i po południowej granicy działki nr 206/5 dochodzi do punktu nr 5, skąd biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr: 6, 7 i 8, usytuowane na styku działek nr: 206/5 i 206/24, 206/24 i 206/43, 206/24 i 206/11, do punktu nr 9. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 1, miasto Dzierżoniów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 39/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie prawą stroną drogi (działka nr 34) przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12, położonego u zbiegu działek nr: 25 i 34. W punkcie nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie prawą stroną drogi (działka nr 25) przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 15, położonego u zbiegu działek nr: 35/1 i 35/2. W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 16, 17, 18 do punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 39/3 i 22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim lewą stroną Potoku Pieszyckiego przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 33, położonego w południowym narożniku działki nr 39/4, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 34, 35, 36 do punktu nr 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 35/1 i 35/3. W punkcie nr 37 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 38, położonego u zbiegu działek nr: 35/3 i 25. W punkcie nr 38 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie prawą stroną drogi (działka nr 25) przez punkty nr: 39, 40 do punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 25, 36 i 35/3. W punkcie nr 41 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 42, położonego u zbiegu granic działek nr: 36 i 38/2. W punkcie nr 42 załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 43 dochodzi do punktu nr 44. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 45, 46, 47, 48 i 49 lewą stroną drogi (działka nr 37) do punktu nr 50. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie lewą stroną Potoku Pieszyckiego przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 101 przez punkt nr 3 do punktu nr 4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 479, 465, 480, 495 i 503 przez punkty nr: 5-21 do punktu nr 22. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki nr 1/2 przez punkty nr: 23-27 do punktu nr 28. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 25 przez punkty nr: 29-36 do punktu nr 37. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 27/5 do punktu nr 38. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/3 do punktu nr 39. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki nr 28/1 do punktu nr 40, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 25 przez punkty nr: 41-59 do punktu nr 60. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 25 przez punkt nr 1 do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kłodzko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Leszczyna, karta mapy 24, miasto Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 53 przez punkty nr: 102, 179, 55, 142, 56, 143, 85 i 130 do punktu nr 163, wzdłuż granicy z działką nr 4 przylegającą do ul. Objazdowej. W punkcie nr 163 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 164, 131, 93, 89, 126, 73, 174 i 173 do punktu nr 172, po granicy z działkami nr: 5/15, 5/10 i 5/16. Z punktu nr 172 biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 171, 170, 80, 81 i 124 do punktu nr 60, wzdłuż granicy z działkami nr: 5/9 i 5/8. W punkcie nr 60 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 59 i 151 do punktu nr 152. Stąd biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 153 do punktu nr 154 po granicy z działką nr 12/13. W punkcie nr 154 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 155, w którym skręca na południe i przez punkty nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161 i 162 dochodzi do punktu nr 159. Z punktu nr 159 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy z działkami nr: 26/7 i 26/8 przez punkty nr: 164, 62, 61 i 67 do punktu nr 158. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 165 i 166, granicząc z działkami nr: 25/3, 12/8 i 12/7 do punktu nr 167. Z punktu nr 167 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 168 po granicy z działkami nr: 12/7 i 12/6 do punktu nr 133. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 135, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z drogą międzynarodową nr 8 z Wrocławia do przejścia Kudowa-Słone (ul. Piłsudskiego - działka nr 9) przez punkty nr: 42, 88, 41, 40, 39 i 38 do punktu nr 37. W punkcie nr 37 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 43, gdzie skręca na wschód i biegnie przez punkty nr: 4597, 86, 4596, 116, 50, 58, 91, 94, 95, 4595, 51, 100 i 52, po granicy z działkami nr: 7, 2/2, 2/1 i 3 do punktu nr 53, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0006 Jaszkowa Dolna, karta mapy 1, gmina Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 833/1, w kierunku północnym wzdłuż drogi (działka nr 892/3) oraz działki nr 830/1 przez punkty nr: 3, 4, 5, 1 i 6 do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 8 do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 830/3, 830/4 i 829. Z punktu nr 9 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu nr 15, w którym skręca na zachód, i przez punkty nr: 16, 17, 18 i 19 dochodzi do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 0035, Żelazno, karta mapy 1, gmina Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 21, położonego w południowym narożniku działki nr 23/12, przez punkt nr 22 do punktu nr 16. Na tym odcinku działka nr 23/12 graniczy z drogą krajową nr 33 relacji Kłodzko-Boboszów. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 17 do punktu nr 18, granicząc z drogą gminną oznaczoną nr 527. Z punktu nr 18 granica skręca w kierunku południowym wzdłuż drogi gminnej oznaczonej nr 528 do punktu nr 19. Następnie z punktu nr 19 granica biegnie linią łamaną, granicząc z działkami nr 23/11 i 23/5, przez punkt nr 20 do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Ruda

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 4 - Nowa Ruda, karta mapy 3, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 1, wspólnego dla działek nr: 98/2, 103/2 i 103/3, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, wspólnego dla działek nr: 103/2, 103/3 i 102/1 - ul. Górnicza. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie od strony ul. Górniczej, wzdłuż działki nr 103/3 przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 9, 10 do punktu nr 11, stanowiącego punkt wspólny działek nr: 103/3, 102/1 i 98/16 - ul. Obozowa. Od punktu nr 11 do punktu nr 12 granica biegnie wzdłuż działki nr 98/16 w kierunku północno-zachodnim, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 13, 14, 15, 16 do punktu nr 17, wspólnego dla działek nr: 103/3, 98/24 i 98/16, i dalej do punktu nr 18 wspólnego dla działek nr: 98/24, 98/16 i 98/15, a następnie wzdłuż ul. Obozowej przez punkt nr 19 do punktu nr 20. W punkcie nr 20 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22, wspólnego dla działek nr: 98/16, 98/15 i 98/2. Dalej biegnie wzdłuż granic działki nr 98/15 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 23 do punktu nr 24, znajdującego się na ścianie budynku gospodarczego. Następnie biegnie po ścianie tego budynku do narożnika, do punktu nr 25, i do kolejnego narożnika stanowiącego punkt nr 26. W punkcie nr 26 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 27, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 28, wspólnego dla działek nr: 98/15, 98/2, 98/23 i 103/3. W punkcie nr 28 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 103/3 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 8 - Słupiec, karta mapy 4, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 90 wzdłuż ul. Spacerowej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 91, 92, 103, 93, 105, 94 do punktu nr 106. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy z działką nr 2/11 przez punkt nr 107 do punktu nr 100. Dalej biegnie po granicy z działką nr 2/5 (AM-4), przez punkt nr 101 do punktu nr 61. Od punktu nr 61 biegnie wzdłuż drogi (działka nr 4 AM-4) przez punkty nr: 104, 60, 57, 102, 56, 86, 54 do punktu nr 87. W punkcie nr 87 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Zagórze przez punkt nr 88 do punktu nr 90, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 8 - Słupiec, karta mapy 3, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 43 wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 2/2 w kierunku północno-wschodnim, przez punkt nr 42 do punktu nr 101, tworząc granicę z działkami nr: 5 i 2/3, po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 102. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 162, i dalej przez punkt nr 163 do punktu nr 164. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 106 dochodzi do punktu nr 165, tworząc granicę z działką nr 2/26. Od punktu nr 165 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 108, 109 do punktu nr 128, tworząc granicę z działkami nr: 2/23 i 2/6. W punkcie nr 128 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 151. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 150, 149, 148 dochodzi do punktu nr 147. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 146, tworząc granicę z działką nr 2/21. W punkcie nr 146 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 138. Na odcinku między punktami nr: 146 i 138 pokrywa się z granicą działki nr 2/16. Od punktu nr 138 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 145, tworząc granicę z działką nr 2/17. W punkcie nr 145 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 144, 143 dochodzi do punktu nr 142. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 141, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 140. Na odcinku między punktami nr: 144, 143, 142, 141 i 140 tworzy granicę z działką nr 2/18. Od punktu nr 140 granica biegnie wzdłuż ul. Spacerowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 76, 75, 74, 139, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 103 do punktu nr 43, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 7 Słupiec, karta mapy 16, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 4, stanowiącej obszar 3, od punktu nr 1, położonego w jej północnym narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2-13 do punktu nr 14, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 15, 16, 17 i 18 dochodzi do punktu nr 19. Z punktu nr 19 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 20, 21, 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 26 i 27 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przygórze, karta mapy 1, gmina Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 280, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 143/55, w kierunku zachodnim, wzdłuż działki nr 143/55, przez punkty nr: 281, 282 do punktu nr 283, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 284. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż działki nr 143/33 do punktu nr 1, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 do punktu nr 293. Z punktu nr 293 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż działki nr 143/53 przez punkty nr: 294, 295 do punktu nr 296. Tu skręca na północny zachód i przez punkt nr 297 dochodzi do punktu nr 298, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 299. Z punktu nr 299 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż działki nr 143/53, przez punkty nr: 300, 301, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 do punktu nr 364. Z punktu nr 364 granica biegnie wzdłuż działki nr 143/50, początkowo w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 316, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 317. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 318 do punktu nr 319. W punkcie nr 319 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 320, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 321. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 322, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 326 i 327 do punktu nr 328. W punkcie nr 328 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 379, 329 do punktu nr 330. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 380 do punktu nr 331, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 381 do punktu nr 332. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 143/50 w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 366 do punktu nr 365. Z punktu nr 365 biegnie na południe, wzdłuż działki nr 143/53, przez punkty nr: 367, 368 do punktu nr 369, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 143/55 przez punkty nr: 377, 378, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 do punktu nr 350. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 351 dochodzi do punktu nr 352. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wraca przez punkty nr: 383, 353, 354, 355 do punktu nr 280, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 7 Słupiec, karty mapy: 4, 5, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 34, 65/2 i 40/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 65/2 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 3, położonego u zbiegu działek nr: 65/2, 67/2 i 66. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 67/2 i 67/1 przez punkt nr 4 do punktu nr 5, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż działek nr: 67/1, 69/4 i 69/6 przez punkty nr: 6, 7 i 8 do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 69/6, 69/5, 17/6 i 17/7. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 17/6, 26/1 i 26/2 przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu nr 18, położonego u zbiegu granic działek nr: 26/2, 19/3 i 19/2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 19/3 przez punkt nr 19 do punktu nr 20, położonego u zbiegu granic działek nr: 19/3, 19/2 i 16/4. Tu granica skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 16/4 biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkt nr 23 do punktu nr 24. Stąd biegnie wzdłuż granic działek nr: 10/3 i 10/4 w kierunku wschodnim przez punkt nr 25 do punktu nr 26, położonego u zbiegu granic działek nr: 10/4, 7/2 i 39/1. Tu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/2, 8 i 9 przez punkty nr: 27, 28, 29 i 30 do punktu nr 31, położonego u zbiegu granic działek nr: 9, 34 i 40/3. W punkcie nr 31 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 34 przez punkty nr: 32 i 33 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jelcz-Laskowice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Łęg, karta mapy 1, gmina Jelcz-Laskowice

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 74/8 na granicy z działką nr 74/9 stanowiącą poszerzenie drogi gminnej - ul. Japońskiej (działka nr 156) oraz gruntami gminy Czernica (obręb Ratowice), w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 74/7 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 14, położonego w południowym narożniku działki nr 74/6, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy z działką nr 74/7, do punktu nr 4, leżącego na granicy z działką nr 74/5. W punkcie nr 4 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 74/5 przez punkt nr 5 do punktu nr 6, leżącego na granicy z działką nr 74/4. W punkcie nr 6 granica skręca w kierunku wschodnim, biegnie wzdłuż granicy działki nr 74/4 przez punkt nr 7 do punktu nr 8, zlokalizowanego u zbiegu z granicą drogi - ul. Europejską (działka nr 161). W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowym z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej - ul. Europejskiej (działki nr: 161 i 74/2) - do punktu nr 9 usytuowanego u zbiegu działek nr: 74/9 i 161. Od punktu nr 9 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż ul. Japońskiej przez punkty nr: 12 i 13 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 144/18 na granicy z ul. Japońską i Europejską w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 23 do punktu nr 24, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 52. W punkcie nr 52 skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 53, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 25. Z punktu nr 25 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Europejskiej przez punkty nr: 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 30, usytuowanego u zbiegu ul. Europejskiej i ul. Wierzbowej. W punkcie nr 30 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 31 wzdłuż południowej strony ul. Wierzbowej do punktu nr 32, znajdującego się u zbiegu ul. Wierzbowej z ul. Zachodnią w Jelczu-Laskowicach. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Zachodniej przez punkty nr: 33, 34, 35, 36, 37 i 38 do punktu nr 39, gdzie lekko skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 40. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Japońskiej przez punkt nr 41 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 17, usytuowanego na granicy działek nr: 144/31, 144/32 i 144/29, na północ, z niewielkim odchyleniem na wschód, wzdłuż granicy z działką nr 144/29, stanowiącą poszerzenie ul. Polnej w Łęgu, przez punkty nr: 18, 19 i 20 do punktu nr 21 położonego na granicy działki nr 144/26 z działkami nr: 144/29 i 144/25 (poszerzenie ul. Japońskiej - działka nr 144/11). Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 144/25 (ul. Japońska) przez punkt nr 42 do punktu nr 43. Tu skręca w kierunku południowym z niewielkim odchyleniem na zachód i biegnie przez punkt nr 44 do punktu nr 45. W punkcie nr 45 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z miastem Jelcz-Laskowice - obręb Jelcz, przez punkty nr: 46, 47, 48, 49, 50 do punktu nr 51. W punkcie nr 51 skręca w kierunku zachodnim z niewielkim odchyleniem na północ i dochodzi do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jelcz, karta mapy 1, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 5403, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 13/289, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 13/296 przez punkty nr: 4780 i 5405 do punktu nr 5421, położonego u zbiegu działek nr: 13/289, 13/296 oraz 13/323. W punkcie nr 5421 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 5424 do punktu nr 5646 położonego u zbiegu granic działek nr: 13/322, 13/323 i 13/289. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 13/322 i 13/323 do punktu nr 5647. Stąd biegnie na wschód po zewnętrznej ścianie hali do punktu nr 5648, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 13/322 oraz 13/323 do punktu nr 5649, położonego u zbiegu granic działek nr: 13/303, 13/322 i 13/323. W punkcie nr 5649 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 5468, położony u zbiegu granic działek nr: 13/303, 13/316 i 13/322, wzdłuż południowej granicy działki nr 13/303 do punktu nr 5574, położonego na granicy między działkami nr: 13/316 i 13/320. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez halę do punktu nr 5573, położonego u zbiegu działek nr: 13/289, 13/316 i 13/320. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: 5594 i 5423 do punktu nr 5422, położonego u zbiegu granic działek nr: 13/184, 13/289 i 13/321. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 13/184 i 13/185 przez punkty nr: 5409 i 4813 do punktu nr 4816. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4817, w którym skręca na zachód, i przez punkty nr: 5401 i 5402 dochodzi do punktu nr 5403, od którego rozpoczęto opis.

W granice kompleksu nie wchodzi działka nr 13/308, oznaczona punktami nr: 5469, 5470, 5542 i 5543.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Laskowice, karta mapy 30, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 5891, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 6/7 u zbiegu ulic: Techników (działki nr: 13/5, 6/6) oraz Belgijskiej (działka nr 6/11) w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Belgijskiej do punktu nr 5890, położonego u zbiegu działek nr: 6/7, 6/8 i 6/11. W punkcie nr 5890 skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 5893, położonego po prawej stronie drogi (działka nr 13/24). Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 13/24) do punktu nr 5892, położonego przy ul. Techników (działki nr: 13/5, 6/6). Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ul. Techników do punktu nr 5891, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Laskowice, karta mapy 29, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 5800, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 16/2, w kierunku północnym wzdłuż drogi gruntowej do punktu nr 1483. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 i 1490 do punktu nr 1491 położonego na granicy między działkami nr: 9 i 10. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy między działkami nr: 9 i 10 do punktu nr 1499. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 11/1 (droga) przez punkt nr 1498 do punktu nr 5798 położonego u zbiegu działek nr: 16/2, 16/1 i 11/1. Stąd biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 16/1 do punktu nr 5799. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 5800, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Jelcz, karta mapy 1, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Zachodniej u zbiegu granic działek nr: 13/157, 13/193 i 14, przez punkt nr 2 do punktu nr 3, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic: Zachodniej i Inżynierskiej. Stąd biegnie na wschód wzdłuż ul. Inżynierskiej i dochodzi do punktu nr 4, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 5. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 7. Stąd początkowo biegnie w kierunku północnym, a następnie wschodnim przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 13/264, 13/217 i 13/303. Z punktu nr 14 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 15, w którym skręca na północny wschód, i przez punkt nr 16 dochodzi do punktu nr 17. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 18, w którym załamuje się na zachód, i przez punkty nr: 19, 20, 21, 22 i 23 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żarów

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 20, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki nr 939/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicach działek nr: 939/1, 938/3, 938/4, przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, następnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 5, 6 i 7, po granicy działek nr: 938/4, 891/1 i 892/1, do punktu nr 8, a następnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 9 i 10, do punktu nr 11, po granicach działek nr: 892/1, 892/2, 891/2 i 938/3. Z punktu nr 11 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicach działek nr: 938/3 i 939/1 i przez punkt nr 12 wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 17, 18, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 13, położonego w południowej części działki nr 893/7, w kierunku północno-zachodnim, po granicach działek nr: 893/7, 893/8, 893/4, 876/7 i 867/8, przez punkty nr: 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20, a następnie przez punkty nr: 21 i 22 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 23, po granicy działek nr: 867/8 i 868/4. Od punktu nr 23 do punktu nr 33 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicach działek nr: 868/4, 867/8, 876/7, 906/4, 906/9, 907/2, 908/2, 909/2 i 910/2 przez punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 34, 35 i 36, po granicach działek nr: 910/2, 906/9 i 906/8, wraca do punktu nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 19, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 37, położonego w południowej części działki nr 939/3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki nr 939/3 do punktu nr 38, a następnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45, do punktu nr 46 po granicach działek nr: 939/3, 938/1, 891/4, 940/2, 924/2, 912/2 i 911/2. Z punktu nr 46 do punktu nr 53 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 47, 48, 49, 50, 51 i 52, po granicach działek nr: 912/2, 913/2, 914/2, 917/2, 918/2 i 919/4. Od punktu nr 53 przez punkty nr: 54, 55, 56, 57 i 58 do punktu nr 59 granica biegnie w kierunku południowym po granicach działek nr: 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1 i 924/2. Od punktu nr 59 biegnie przez punkty nr: 60, 61, 62, 63 i 64 w kierunku południowo-zachodnim po granicach działek nr: 924/2, 940/2, 891/4 i 939/3 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 19, miasto Żarów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 7622, położonego w zachodnim narożniku działki nr 875/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr 875/1 i 1089 przez punkt nr 7621 do punktu nr 591. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 1089 przez punkt nr 676 do punktu nr 677, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1094 przez punkty nr: 678, 679, 680, 681 i 682 do punktu nr 683. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1067 do punktu nr 684. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr 1067 i 1092 przez punkty nr: 685, 686, 687 i 609 do punktu nr 688. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1092 przez punkty nr: 689, 610, F2600, 611 i 612 do punktu nr 613. Z punktu nr 613 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1092 przez punkty nr: 614, 615 i F2785 do punktu nr 616. Punkt nr 616 leży u zbiegu granic działek nr: 1092, 1082 i 1083. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 1083, przez punkty nr F2664 i F2572, dochodzi do punktu nr 663. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1083 do punktu nr 691. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 997/1, 997/2 i 1054 przez punkty nr: 9367, 9350 i F2589 do punktu nr F2611. Punkt F2611 leży u zbiegu granic działek nr: 1054, 1058 i 1097. Z punktu nr F2611 biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 1054 przez punkty nr G118 i G119 do punktu nr G123, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1054 przez punkty nr: G95, G94, G96 i G97 do punktu nr G98. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 982 do punktu nr F868. Punkt nr F868 leży u zbiegu granic działek nr: 982, 981 i 202/1. Z punktu nr F868 biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 982, 983, 984, 985, 986 i 987 przez punkty nr: F870, F871, F873, F879 i F881 do punktu nr F883. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 987, 1054, 988/1 i 988/2 przez punkty nr: G105, 9356 i 9357 do punktu nr 9314. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 988/2 do punktu nr 9313, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 995/3 do punktu nr 9312. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 990 do punktu nr 9315, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 990, 991, 992, 993 i 1021 przez punkty nr: 9316, 9317, 9318, 9319 i 9320 do punktu nr 9321. Od punktu nr 9321 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1021 do punktu nr 9302. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1015 do punktu nr 9299, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010 i 1009 przez punkty nr: 9489, 9488, 9487, 9486, G189 i G188 do punktu nr G192. Od punktu nr G192 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1009 do punktu nr G55, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 1009, 1011, 1012, 1013, 1014 i 1015 przez punkty nr: G56, 9485, 9484, 9483 i 9482 do punktu nr 9303. Tu załamuje się i biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działek nr: 1021, 993 i 995/2 przez punkty nr: 9304, 9305, 9306, 9307, 9308 i 9329 do punktu nr 9328, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1100 do punktu nr 9459. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr 1001/6 i 1002/6 przez punkt nr 9460 do punktu nr 9461. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1002/6 do punktu nr 9343, w którym załamuje się, i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 1002/6 i 1001/6 przez punkt nr 9344 do punktu nr 9345. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 1000/3 i 1000/2 przez punkt nr 9341 do punktu nr 9336. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działek nr 1000/2 i 999/2 przez punkt nr 9335 do punktu nr 9334. Od punktu nr 9334 biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 999/2 do punktu nr 9333. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 999/2, 999/3, 999/6 i 1100 przez punkty nr: 9332, 9331, 9330 i 9457 do punktu nr 9325, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 996/2 dochodzi do punktu nr 640. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1063/1 do punktu nr 666. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 1063/1 i 1063/2 przez punkt nr 9366 do punktu nr 667, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 619. Od punktu nr 619 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 1086, 1087 i 1088 przez punkty nr 620 i 621 do punktu nr 664. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1088 do punktu nr 665, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 624 dochodzi do punktu nr 623. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 1092 i 1079, przez punkty nr 642 i 657 i dochodzi do punktu nr 655. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 1079, 1077, 1075, 1073, 1071, 1069, 1067, 1094 i 875/1 przez punkty nr: 654, 653, 652, 651, 650, 601, 662, 5928 i 7620 do punktu nr 7622, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 2216, położonego w zachodnim narożniku działki nr 969, do punktu nr 2230, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granicy działek nr 969 i 970/2, przez punkt nr 2229, dochodzi do punktu nr 2228. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek nr 1056/2 i 1006/2 do punktu nr 705, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1006/2 do punktu nr 692. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek nr: 1006/2, 1056/2 i 970/2 przez punkty nr: 9226, 9225 i 9224 do punktu nr 9223. Od punktu nr 9223 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 970/2 do punktu nr 9222. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 970/2 i 969 przez punkty nr 2218 i 2217 do punktu nr 2216, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 9430, położonego w południowym narożniku działki nr 1028/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działek nr: 1028/2, 1061/2 i 1029/2 przez punkty nr: 9429, 9428 i 9427 do punktu nr 9426, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 1030 dochodzi do punktu nr 9424. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1030 przez punkty nr G137 i G136 do punktu nr F884. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 1030, 1031, 1034 i 1035 przez punkty nr: F888, F890, F392 i F279 do punktu nr F280, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granic działek nr: 1035 i 1061/2 przez punkt nr G175 dochodzi do punktu nr G176. Od punktu nr G176 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1061/2 do punktu nr G89. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1033 do punktu nr G169, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działek nr: 1033, 1032 i 1028/2 przez punkty nr G170 i 9421 dochodzi do punktu nr 9430, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr G174, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1023, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 1023, 1024, 1026 i 1027 przez punkty nr: 708, 707 i 706 do punktu nr G168. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 1027 dochodzi do punktu nr 2599, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż granicy działek nr: 1027, 1026, 1024 i 1023 przez punkty nr: 729, 711, 710, 728, 709 i 727 dochodzi do punktu nr F2598. Od punktu nr F2598 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1023 do punktu nr G174, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 4, miasto Żarów

Granica biegnie od punktu nr 2266, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 41/21, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr 41/21 i 41/24 przez punkty nr: 2265, 8812 i 2264 do punktu nr 1400. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 41/24 przez punkty nr 1399 i 1398 i dochodzi do punktu nr 1397. Od punktu nr 1397 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr 41/24 i 41/18 przez punkt nr 8810 do punktu nr 1396, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 41/18 przez punkty nr: 4310, 4309 i 8814 dochodzi do punktu nr 8813. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż granicy działki nr 41/21 dochodzi do punktu nr 8816, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 41/21 przez punkt nr 2267 dochodzi do punktu nr 2266, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0007 - Łażany, karta mapy 1, gmina Żarów

Granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 293/16, stanowiącej kompleks 4, od punktu nr 1, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkty nr: 3 i 4 dochodzi do punktu nr 5. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 8. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 13, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 20, położonego we wschodnim narożniku działki nr 378/50, w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 378/50, 378/53 i 378/56 przez punkty nr: 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu nr 26. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 27 do punktu nr 28. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 29 do punktu nr 30. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 31, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 32. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 33. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 378/56, 378/53 i 378/50 przez punkty nr: 34 i 35 do punktu nr 36. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 378/50 początkowo na południowy wschód do punktu nr 37, a następnie na wschód do punktu nr 38. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 20, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nysa

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karty mapy nr: 362 i 363, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 29/9, 30/7, 32/20, 38/12, 21/3 i 20/6 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do punktu nr 9. W punkcie nr 9 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 20/4 do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 20/8, 19/4, 18/4 i 17/9 przez punkty nr: 11, 12 i 13 do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 15, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/8 i 3/2 (Potok Horynka) przez punkty nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do punktu nr 23. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 17/5, 41/3, 16/8, 42/4 i 48/4 przez punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 33. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 41/4, 40/4 i 50/14 przez punkt nr 35 do punktu nr 36, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 50/15 przez punkt nr 37 do punktu nr 38. W punkcie nr 38 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 37/6 do punktu nr 39, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 40 i 41 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 37/8, 35/12, 34/4, 33/6, 33/4, 36/5, 32/30, 32/29, 30/8 i 29/10 przez punkty nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karta mapy 363, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 16/9 i 16/6 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki nr 43/2 do punktu nr 4. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 7, 8 i 9 wzdłuż granic działek nr: 85/1 i 85/2 (rów melioracyjny) do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 80/10 do punktu nr 11, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 80/10 dochodzi do punktu nr 12. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy z działkami nr: 49/2 i 49/4 do punktu nr 13. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 48/6 i 48/3 (droga gruntowa) przez punkt nr 14 do punktu nr 15. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Radzikowice, karta mapy 18, Goświnowice, karta mapy 4, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim wzdłuż drogi (działka nr 324) do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 4. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 359/2 (droga) do punktu nr 5. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 360 (droga) do punktu nr 6. Tu skręca na południe i biegnie zachodnią granicą działki nr 363/1 do punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 363/1 i 299/3 przez punkt nr 8 do punktu nr 9. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 11. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 315/2, omijając działkę nr 303/4, przez punkty nr: 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 17. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 granica skręca na północ i dochodzi do punktu nr 32, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu nr 33. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 34 do punktu nr 35. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Z punktu nr 38 granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 96/2 do punktu nr 39. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51 do punktu nr 52. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 53 do punktu nr 54, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 55, w którym skręca na północ, i przez punkty nr: 56 i 57 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kudowa-Zdrój

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Zakrze, karta mapy 1, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy między działkami nr: 4, 452/1 i drogą - działka nr 237, wzdłuż działki nr 237 w kierunku wschodnim do punktu nr 41. W punkcie nr 41 skręca w kierunku południowym i biegnie, sąsiadując z działkami nr 452/2 i 453/2 przez punkty nr: 40, 39 i 38 do punktu nr 37. W punkcie nr 37 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 36 i 35, sąsiadując z działkami nr: 19/1 i 19/6, do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy między działkami nr: 453/3 i 453/2 przez punkty nr: 33 i 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku wschodnim, sąsiadując z działkami nr: 6/3 i 237, przez punkty nr: 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8 i dalej, sąsiadując z działkami nr: 9, 17/17 i 21/2, w kierunku południowym, przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, sąsiadując z działkami nr: 21/2, 22/2, 23, 20/2 i 19/4, do punktu nr 21. W punkcie nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie, sąsiadując z rowem - działką nr 32, przez punkty nr: 42, 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Zakrze, karta mapy 17, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy między działkami nr: 438/35 i 432 (droga - ul. Fabryczna), w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, gdzie kończy się granica z działką nr 438/35, a zaczyna z działką nr 438/36. Stąd biegnie w tym samym kierunku do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 438/90 przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie, granicząc z działkami nr: 438/32 i 438/31, przez punkt nr 8, graniczący z działką nr 438/30 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 11, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 432 przez punkty nr: 12 i 13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Zakrze, karta mapy 17, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 14, położonego na granicy z działkami nr: 429/4 i 428, wzdłuż działki nr 428 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 17, 18 i 19, granicząc z działką nr 432 (droga - ul. Fabryczna), a następnie przez punkty nr: 20 i 21, granicząc z działką nr 161, do punktu nr 22. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 429/7 do punktu nr 23. Z punktu nr 23 biegnie w tym samym kierunku wzdłuż działki nr 429/4 przez punkt nr 24 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wrocław

Kompleks 1

Obszar 1

(skreślony)

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 59 Psie Pole, karta mapy 12, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 8, 1/2 i 1/74, w kierunku zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkt nr 4 dochodzi do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/64 do punktu nr 6, w którym załamuje się na północ, i przez punkty nr: 7, 8 i 9 dochodzi do punktu nr 10. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 11-19 do punktu nr 20, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/68, 1/67 i 4/17. Z tego punktu biegnie na północ do punktu nr 21, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/67 przez punkt nr 22 do punktu nr 23. Stąd nadal biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/67 w kierunku północno-zachodnim, a następnie w kierunku północnym przez punkt nr 24 do punktu nr 25. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki nr 1/66 do punktu nr 26. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 27, z którego biegnie na południowy zachód do punktu nr 28. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 29, wspólnego dla działek nr: 1/66, 1/35 i 1/36. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 30, z którego biegnie na północny wschód przez punkty nr: 31-60 do punktu nr 61. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 62-69 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 59 Psie Pole, karta mapy 12, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 70, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/48, przy ul. Kiełczowskiej, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Kiełczowskiej przez punkty nr: 71, 72, 73, 74 i 75 do punktu nr 76. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 77 i 78 do punktu nr 79, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/42, 1/52, 1/41 i 1/66. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/66 w kierunku wschodnim do punktu nr 80, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 81. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 82. Stąd biegnie w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 83, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 84. Z punktu nr 84 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/67 przez punkt nr 85 do punktu nr 70, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Karłowice, karty mapy: 1 i 2, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/5, przy ul. Żmigrodzkiej, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5, położonego u zbiegu działek nr: 3, 2/4 i 214. Z punktu nr 5 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 6, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 7 i 8 dochodzi do punktu nr 9. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 10, w którym załamuje się na północny wschód, i przez punkty nr: 11, 12, 13 i 14 dochodzi do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/6, 6/7 i 214. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/6, 6/10 i 9. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 wzdłuż północnej granicy działki nr 9 do punktu nr 27, położonego przy ul. Żmigrodzkiej. Z tego punktu biegnie na północ wzdłuż ul. Żmigrodzkiej przez punkty nr: 28 i 29 do punktu nr 30, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 31, 32, 33, 34, 35 i 36 dochodzi do punktu nr 37. Stąd biegnie początkowo w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym przez punkty nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44 do punktu nr 49, położonego u zbiegu granic działek nr: 38/8, 38/9 i 38/10. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 47, położonego przy ul. Żmigrodzkiej, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej przez punkt nr 48 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny 53 - Kowale, karta mapy 14, miasto Wrocław

Obręb ewidencyjny 0064 - Swojczyce, karta mapy 18, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego u zbiegu granic działek nr: 6, 7 i 37/1, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7 do punktu nr 4. Stąd biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 10, położonego u zbiegu granic działek nr: 3, 4, 5 i 2/3. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4, 2/13, 2/14 i 2/15 przez punkty nr: 11, 12, 13 i 14 do punktu nr 15. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 16, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 1 dochodzi do punktu nr 17, położonego u zbiegu granic działek nr 1, 2/1 i 2/5. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2/1 do punktu nr 18, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2/7 do punktu nr 19. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dalej wzdłuż granicy działki nr 2/7 dochodzi do punktu nr 20, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 2 dochodzi do punktu nr 21 położonego u zbiegu granic działek nr: 2, 2/6 i 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 2 i 3 przez punkt nr 22 do punktu nr 23, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 3 dochodzi do punktu nr 24. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 37/2 dochodzi do punktu nr 25, położonego u zbiegu granic działek nr 37/1 i 37/2. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 37/2 przez punkty nr 26 i 27 do punktu nr 28. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 7 przez punkt nr 29 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny 0068 - Zakrzów, karta mapy 24, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części obszaru, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi (działka nr 6) przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Punkt nr 6 położony jest na granicy miasta Wrocław z gminą Długołęka. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowym i biegnie granicą miasta Wrocław przez punkt nr 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 7/11 i 7/8. W punkcie nr 8 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10, wspólnego dla działek nr: 7/8, 7/10 i 7/11. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 11-23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 28 - Grabiszyn, karta mapy 23, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 177, który jest punktem wspólnym dla trzech działek nr: 7/1 (AM21) (ul. Ostrowskiego), 1/1 (AM23) (rzeka Ślęza) i 2/3. Od punktu nr 177 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, do punktu nr 173, gdzie skręca i biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 29. Na odcinku od punktu nr 173 do punktu nr 29 kompleks graniczy z działką nr 19/2. W punkcie nr 29 granica skręca i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 30, wzdłuż trwałego ogrodzenia, znajdującego się na działce nr 19/3. Od punktu nr 30 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 289, w którym skręca, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 288. Na odcinku pomiędzy punktami nr: 289 i 288 kompleks graniczy z działką nr 2/6. W punkcie nr 288 granica skręca i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 287, który jest położony u zbiegu działek nr: 2/5, 2/6 i 2/3. Od punktu nr 287 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 400, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 399. W punkcie nr 399 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 398, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 397. Od punktu nr 397 biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 396, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 395. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 394. Punkt nr 394 znajduje się przy ul. Ostrowskiego, stanowiącej działkę nr 7/1 (AM21). W punkcie nr 394 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Ostrowskiego przez punkty nr: 23/7, 23/6, 23/5, 23/4 do punktu nr 284, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 2/5, 2/3 (AM23) i 7/1 (AM21). Od punktu nr 284 granica biegnie przez punkt nr 23/3 do punktu nr 177, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Oporów, karty mapy: 14, 15, 16, miasto Wrocław

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 88, który usytuowany jest na granicy działek nr: 28 i 2/10 przy ul. Mokronoskiej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Mokronoskiej przez punkty nr: 31, 64 do punktu nr 65. Tu skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 66, a następnie w kierunku południowo-wschodnim biegnie do punktu nr 70 położonego przy działce nr 32 (rów) i dalej przez punkty nr: 71, 14 dochodzi do granicznika nr 26 położonego na styku granic działek nr: 1/8 i 1/9. Od punktu nr 26 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 25, gdzie skręca bardziej w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 24, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 6, 7, 23, 22 dochodzi do punktu nr 21, po czym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 20 położonego na granicy rowu, przecina rów, dochodząc do punktu nr 93, a następnie biegnie do punktu nr 92, gdzie skręca bardziej w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 91 położonego na styku działek nr: 2/11, 2/8 i 2/10. Od punktu nr 91 granica biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 88, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 74, położonego na granicy działek nr: 2/3, 2/6 przy ul. Mokronoskiej, w kierunku wschodnim do punktu nr 75, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 80, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 81. Tu skręca w kierunku zachodnim i przez punkt nr 85 dochodzi do punktu nr 84. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 69, 67 do punktu nr 68, położonego na granicy działki nr 1 (ul. Mokronoska). Z punktu nr 68 biegnie wzdłuż ul. Mokronoskiej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 30 i 29 do punktu nr 74, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 83, położonego na granicy działek nr: 2/5 i 2/4 w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 79, 62, 87, 88 do punktu nr 59, położonego u zbiegu działek nr: 3/8, 3/2, 4/8, 4/7. Z punktu nr 59 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 56 i 57 do punktu nr 71, gdzie skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 70, a następnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 91, 84, 64, 60, 73, 72 dochodzi do punktu nr 87, położonego na granicy działek nr: 2/5 i 2/4. W tym miejscu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 86, a następnie w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 82 dochodzi do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0005 - Plac Grunwaldzki, karta mapy 32, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 21, który jest narożnikiem budynku nr 36, położonego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, w kierunku północnym przez punkt nr 472 do punktu nr 471, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 470. Z punktu nr 470 kieruje się na północny zachód i biegnie wzdłuż działek nr 2/11 i 2/15 przez punkt nr 300 do punktu nr 478. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 479, 480 do punktu nr 481. Z punktu nr 481 kieruje się na południowy zachód i biegnie przez punkt nr 122 do punktu nr 121, który jest narożnikiem budynku nr 42, położonego przy ul. Cypriana Norwida. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 85, a następnie wzdłuż działki nr 6 do punktu nr 86. Z punktu nr 86 biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 87 do punktu nr 88. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 94 do punktu nr 79, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 235 do punktu nr 78. W punkcie nr 78 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 483 do punktu nr 476, znajdującego się na budynku trafostacji przy działce nr 60/2, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 482, znajdującego się przy narożniku budynku trafostacji i dalej wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 473. W punkcie nr 473 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 474. W punkcie nr 474 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 477, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 75, znajdującego się na narożniku budynku nr 36 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, i dalej wzdłuż ściany bocznej tego budynku do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 37 - Muchobór Mały, karta mapy 6, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 279, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/18, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 278. Stąd biegnie w kierunku północnym równolegle do ul. Muchoborskiej (działka nr 1/1) przez punkty nr: 233 i 234 do punktu nr 495. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą między działkami nr: 3/26 i 3/25 do punktu nr 496. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 254 i 253 dochodzi do punktu nr 252, położonego na południowym obrysie budynku stojącego na działce nr 3/14. Z punktu nr 252 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 3/15 przez punkty nr: 578, 579, 580 do punktu nr 581, położonego u zbiegu działek nr: 3/15, 3/14 i 3/10. Z punktu nr 581 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 228, położonego na granicy działki nr 7/2. Z punktu nr 228 biegnie w kierunku południowym po granicy między działkami nr: 3/15 i 7/2 do punktu nr 241, a następnie wzdłuż granicy między działkami nr: 3/4 i 3/18 z działką nr 7/2 przez punkt nr 230 dochodzi do punktu nr 280. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy między działkami nr: 3/18 i 3/19 do punktu nr 279, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0001 - Bielany Wrocławskie, karta mapy 5, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 2542A, położonego u zbiegu granic działek nr: 288/5, 280/15 i 280/7, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 288/5 (ul. Czekoladowa) do punktu nr 2534A, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 287 przez punkty nr: 2540A, 2539A i 2538A do punktu nr 2537A. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2536A i 2535A do punktu nr 2533A, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/30 przez punkty nr: 7170 i 7171 do punktu nr 7172. W punkcie nr 7172 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/30 przez punkt nr 2677 do punktu nr 2676. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2675, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 2773, wspólnego dla działek nr: 280/28, 280/51 i 280/10. Z punktu nr 2773 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7924, wspólnego dla działek nr: 280/10, 280/51 i 280/50. W punkcie nr 7924 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 280/51 do punktu nr 7923, wspólnego dla działek nr: 280/51, 280/50, 280/47 i 280/48. Dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkt nr 2541A, wspólny dla działek nr: 280/47, 280/48, 280/7 i 280/15, wzdłuż granicy działki nr 280/7, przez punkt nr 3127A do punktu nr 2542A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

(skreślony)

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 0026 - Mirków, karta mapy 1, gmina Długołęka

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 120, wzdłuż działki nr 5/6, położonej w obrębie ewidencyjnym - Psie Pole, w kierunku południowym do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki nr 341 (droga) do punktu nr 3. Stąd granica biegnie wzdłuż działki nr 341 w kierunku południowym do punktu nr 4, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 341 do punktu nr 5. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie wzdłuż działki nr 373 (rów) do punktu nr 7, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż działki nr 323/11 do punktu nr 8. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż ul. Bierutowskiej (działka nr 323/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 30 - Jerzmanowo, karty mapy: 4, 5, 6, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/27, 6/1, 9/1 i 21/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr 4/27 i 4/22 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu skręca początkowo w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 9/2, 10/2 i 12/5 przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 10, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 12/5 przez punkty nr: 11, 12 i 13 do punktu nr 14. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnąc wzdłuż granic działek nr: 12/5, 4/10 i 4/6 przez punkty nr: 15, 16, 17, 18 i 19, dochodzi do punktu nr 20 położonego u zbiegu granic działek nr: 4/10, 4/11 i 4/12. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 4/11, 4/4, 14/4, 14/6, 4/8 i 11/2 przez punkty nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do punktu nr 28 położonego u zbiegu granic działek nr: 30/4, 30/2 i 30/1. Tu skręca początkowo na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 30/2 do punktu nr 29, a następnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 30/2, 22/2, 10/2, 14/7, 8, 7, 6, 3/1, 2, 1 i 21/1 przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 30 - Jerzmanowo, karta mapy 6, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 55, położonego u zbiegu granic działek nr: 10/1, 10/2, 13/2 i 13/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 9/2 przez punkty nr: 56, 57 i 58 do punktu nr 59. Tu załamuje się w kierunku północnym i wzdłuż granic działek nr: 9/2, 7/2 i 6/4 biegnie przez punkty nr 60 i 61 do punktu nr 62 położonego u zbiegu granic działek nr: 6/3, 6/4 i 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 63, 64, 65 i 66 do punktu nr 67. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 8 przez punkty nr 68 i 69 do punktu nr 70, położonego u zbiegu granic działek nr: 7/1, 8 i 10/1. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 8, 11, 12, 13/3 i 13/2 przez punkty nr: 71, 72, 73 i 74 do punktu nr 55, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 30 - Jerzmanowo, karty mapy: 5, 6, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 29/2, 31 i 38, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 29/2, 21/2, 10/4 i 14/9 przez punkty nr: 42 i 43 do punktu nr 44, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie do punktu nr 45, położonego u zbiegu granic działek nr: 14/9, 14/8 i 14/7. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 14/7, 10/2, 22/2 i 30/2 przez punkty nr: 46, 47 i 48 do punktu nr 49, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 50, położonego u zbiegu granic działek nr: 30/2, 30/4 i 38. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 30/4 przez punkty nr 51 i 52 do punktu nr 53, w którym załamuje się na południe, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 30/4 do punktu nr 54, położonego u zbiegu granic działek nr: 30/4, 31 i 38. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 31 dochodzi do punktu nr 41, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny Żar, karty mapy: 1, 6 i 7, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 48010074, położonego przy ul. Średzkiej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 48010075, 48010076, 48010077 i 48010078 do punktu nr 48030031, położonego u zbiegu działek nr: 3, 1/4, 1/5 i 2/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 48030030, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/1, a następnie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2 przez punkty nr: 48030029, 48030028 i 48030200 do punktu nr 4803027. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 4803026, a następnie biegnie w kierunku zachodnim południową stroną rowu do punktu nr 48010073, gdzie skręca na południe, i przez punkty nr: 48010072 i 48010071 dochodzi do punktu nr 48010070. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 48010069 i 48010068 do punktu nr 48010067, usytuowanego przy ul. Lutyńskiej. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Lutyńskiej do punktu nr 48010066, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 48010065. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 48010064, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 48020028, usytuowanego na granicy między działkami nr: 1/5 i 1/6. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/5 przez punkty nr: 48020065, 48020027, 48020026, 48020072, 48020071, 48020025, 48020024 i 48020064 do punktu nr 48020023, położonego przy drodze gruntowej (działka nr 6). Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, północną krawędzią tej drogi przez punkty nr: 48020022, 48020021, 48020020, 48020019, 48020018 i 48020017 do punktu nr 48020016. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 48020015, 48020014, 48070077, 48070075 i 48070013 do punktu nr 48050024, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 48050023, 48050022, 48050021, 48050019, 48050018 i 48050017 do punktu nr 48050016, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 48050015, 48070061, 48050014, 48050013 i 58 dochodzi do punktu nr 48050012, usytuowanego przy ul. Trzmielowickiej. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ul. Trzmielowickiej przez punkty nr: 48070038, 48070037, 48070036, 48070035, 48070034, 48070033, 48070032, 48070031, 48070030, 48070029, 48070028, 48070027, 48070026, 48070025, 48070024 i 48070023 do punktu nr 3069. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty nr: 3070, 48070101, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081 i 5793 do punktu nr 3082, usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1 stanowiącej drogę gruntową. Następnie skręca na wschód i biegnie północną krawędzią tej drogi przez punkt nr 3083 do punktu nr 3084. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/5, przez punkty nr: 3085 i 3086 do punktu nr 48010074, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny 28 - Grabiszyn, karty mapy: 2, 6, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 216, położonego u zbiegu granic działek nr: 14/3, 3/21 i 7, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 7 przez punkt nr 56F do punktu nr 57F, w którym skręca w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 7 dochodzi do punktu nr 223. Stąd biegnie w kierunku południowym i wzdłuż granic działek nr 15 i 16/1 przez punkty nr: 224, 225, 226, 227, 228, 229, 234, 235, 309, 238 i 239 dochodzi do punktu nr 276. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 275, a następnie zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż granic działek nr 16/1 i 16/2 przez punkty nr: 280, 315, 274 i 273 dochodzi do punktu nr 279. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr 16/2 i 1/41 przez punkt nr 207/6 do punktu nr 206/6, położonego u zbiegu granic działek nr 1/40 i 1/41. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 1/41 i 3/2 przez punkt nr 204/6 do punktu nr 203/6. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/39, 16/5, 1/41, 3/31 i 3/30 przez punkty nr: 79/6, 271, 265, 264, 208/1, 207/1, 214/1, 252, 251, 250, 215/1, 216/1, 249 i 248 do punktu nr 247, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 3/30 dochodzi do punktu nr 246, położonego u zbiegu granic działek nr: 3/30, 3/21 i 14/3. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 3/21 do punktu nr 214, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 215. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 3/21 do punktu nr 216, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świdnica

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 6, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodniej części działki nr 1/34, w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 4 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 skręca na wschód i wraca przez punkt nr 6 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 4, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1, 2/8 i 2/10. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr 2/8 i 6/20 przez punkt nr 9 do punktu nr 10. Stąd biegnąc w kierunku wschodnim dalej wzdłuż granicy działki nr 6/20, dochodzi do punktu nr 11, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2/7 do punktu nr 12. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 2/7 do punktu nr 13, gdzie skręca na południe, i biegnąc dalej wzdłuż granicy działki nr 2/7 dochodzi do punktu nr 14. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2/7, 6/13, 6/14 i 6/15 przez punkty nr: 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/15 przez punkt nr 21 do punktu nr 22, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/26 do punktu nr 23. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 6/27 przez punkt nr 24 do punktu nr 25, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnąc dalej wzdłuż granicy działki nr 6/27, dochodzi do punktu nr 26. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/27, dochodząc do punktu nr 27, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/7, 1/19 i 1/20. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granic działek nr 6/18 i 1/13 przez punkty nr 28 i 29 do punktu nr 30. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 31 do punktu nr 32, w którym załamuje się początkowo w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2/3, 2/8 i 1/11 przez punkty nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 do punktu nr 40. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/7 do punktu nr 41, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnąc wzdłuż granic działek nr 1/19 i 1/23, przez punkt nr 42 dochodzi do punktu nr 43. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/23, 1/22 i 1/21 przez punkty nr 44 i 45 do punktu nr 46, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/21, 1/15 i 1/7 przez punkty nr: 47, 48 i 49 do punktu nr 50. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr 1/29 i 10/2 przez punkty nr 51 i 52 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 8, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 10, w kierunku północnym, wzdłuż ul. Przemysłowej po granicach działek nr: 10 i 7/8 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Od punktu nr 4 biegnie na wschód, granicami działek nr: 7/8 i 7/3, przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11. W punkcie nr 11 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 12 dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku zachodnim i, oddzielając działkę nr 10 od bocznicy kolejowej, wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 13, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części obszaru, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działek nr: 35/3, 36 i 37 przez punkty nr: 2, 3, 4 do punktu nr 5, gdzie załamuje się na północny wschód, i przez punkt nr 6 dochodzi do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku zachodnim i granicą działki nr 34/2 dochodzi do punktu nr 8, następnie biegnie wzdłuż ul. Towarowej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do punktu nr 23. Punkt nr 23 położony jest na zbiegu ul. Towarowej i Kopernika. W punkcie nr 23 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Kopernika przez punkt nr 24 do punktu nr 25. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 33/2, 40/1, 40/2 i 40/4 przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 do punktu nr 40. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 13, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 41, położonego w południowej części działki nr 31/4, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 42, gdzie skręca na północny wschód, i przez punkt nr 43 dochodzi do punktu nr 44. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 45, następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 46. Na tym odcinku granicę strefy stanowią zewnętrzne granice działki nr 31/4. Od punktu nr 46 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 47, następnie skręca na północny wschód i przez punkt nr 48 dochodzi do punktu nr 49. Dalej biegnie wzdłuż ul. Kopernika przez punkt nr 50 do punktu nr 51, który leży u zbiegu ul. Kopernika i Towarowej. Następnie granica biegnie na południowy wschód do punktu nr 52, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, wzdłuż ul. Towarowej i zewnętrznych granic działek nr: 31/6 i 31/4, do punktu nr 41, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 10, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części obszaru, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie wzdłuż ul. Przemysłowej na północ przez punkt nr 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 7. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 8. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

(skreślony)

Obszar 8

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 11, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 2/4 (AM11), wzdłuż bocznicy kolejowej w kierunku północnym przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. Od punktu nr 6 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do punktu nr 16. Tu granica skręca na południowy wschód i przez punkty nr: 17 i 18 dochodzi do punktu nr 19. Na tym odcinku granicę strefy stanowi wspólna granica miasta Świdnicy i wsi Pszenno. Dalej granica biegnie na południowy zachód wzdłuż projektowanej drogi przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. W tym miejscu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 9, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki 11/4, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż ul. Stalowej przez punkty nr: 3 i 4 do punktu nr 5. Na odcinku między punktami nr: 3 i 4 granicę stanowi granica działki 10/5. Z punktu nr 5 granica biegnie na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 6. Tu załamuje się na wschód i wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Fabryczna, karta mapy 9, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego u zbiegu granic działek nr: 3/2, 13 i 11/7, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 3/2, 2/11 i 2/8 przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 do punktu nr 6, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 6/2 i 9 przez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 9, 11/8 i 11/7. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr 11/8 i 12 przez punkt nr 15 do punktu nr 16, położonego u zbiegu granic działek nr: 12, 13 i 11/7. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż granicy działki nr 13 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 2, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 16/1, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11, następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 12, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 13, 14, 15 dochodzi do punktu nr 16. Przebieg granicy od punktu nr 8 do punktu nr 16 tworzy enklawę w działce nr 16/1 niewchodzącą w obszar strefy. Z punktu nr 16 granica biegnie wzdłuż linii kolejowej Nysa - Legnica, przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Tu skręca w kierunku wschodnim i linią łamaną, przez punkty nr: 19, 20, 21 i 22, dochodzi do punktu nr 23. Tu skręca w kierunku południowym i linią prostą dochodzi do punktu nr 24, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 2, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 16/9, w kierunku północnym, granicami działek nr: 16/9 i 16/11, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 16/11 i 16/5 przez punkt nr 11 do punktu nr 12. W punkcie nr 12 skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną wzdłuż drogi powiatowej Świdnica - Żarów przez punkty nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20. Z punktu nr 20 granica wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 3, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 287/2, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż drogi powiatowej Świdnica - Żarów, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 11 i 12 do wysuniętego najbardziej na północ punktu nr 13. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej, zewnętrznymi granicami działek nr: 287/6 i 287/7, przez punkt nr 14 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca i biegnie na południe, linią łamaną, wzdłuż granic działek nr: 287/7 i 287/2, przez punkty nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca i wraca w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 4, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 18/3, w kierunku północnym, wzdłuż ul. Pogodnej, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, do punktu nr 6, następnie biegnie na północny wschód i dochodzi do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu nr 8, gdzie skręca na północny wschód, i przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej MZEC Sp. z o.o. przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Od punktu nr 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 14, 15, 16, 17 do punktu nr 18, następnie kieruje się na północny wschód i przez punkty nr: 19, 20, 21, 22 wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny 0001 - Osiedle Młodych, karta mapy 4, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 20/2, 20/4 i 11/4 początkowo w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 11/4 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do punktu nr 13, dalej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do punktu nr 28, położonego u zbiegu granic działek nr: 11/4, 18/4 i 20/4. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 18/4 dochodzi do punktu nr 29. Stąd biegnie łukiem na wschód wzdłuż granicy działki nr 18/4 przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34 i 35 do punktu nr 36, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 20/1 dochodzi do punktu nr 37. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 11/22, 11/21 i 11/20 przez punkty nr: 38, 39 i 40 do punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 11/20, 20/3 i 20/4. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 20/3 przez punkt nr 42 do punktu nr 43. Tu skręca początkowo w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 9/1 przez punkt nr 44 do punktu nr 45, a następnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 46 do punktu nr 47 położonego u zbiegu granic działek nr: 9/1, 20/2 i 20/4. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 20/2 i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Jagodnik, karta mapy 3, gmina Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku kompleksu, znajdującego się na granicy administracyjnej miasta i gminy Świdnica, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 25, wzdłuż granicy z działką nr 5. W punkcie nr 25 skręca na południe i biegnie do punktu nr 26, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie równolegle do drogi powiatowej łączącej Jagodnik z Pszennem. W punkcie nr 27 położonym na granicy z działką nr 98/3 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 17, położonego na styku trzech działek nr: 98/4, 98/5 i 3. Działka nr 3 położona jest w Świdnicy (obręb 3. AM11). W punkcie nr 17 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oława

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Oława, karty mapy: 96, 97, 98, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 4/1 AM98, do punktu nr 2 po granicy działki nr 4/1 AM98, a od punktu nr 2 do punktu nr 3 wzdłuż północnej granicy działki nr 13/1 AM98 (droga). W punkcie nr 3 granica skręca i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 4, po granicy działki nr 7 AM96 (rów). W punkcie nr 4 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, wzdłuż granicy działek nr: 1/14, 10, 1/6 AM96, do punktu nr 9. W punkcie nr 9 granica skręca i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 10 AM96 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7 AM96 (rów) przez punkty nr: 11, 12 do punktu nr 13. Od punktu nr 13 do punktu nr 14 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 6 AM97. W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 6 AM97. Z punktu nr 16 biegnie przez punkty nr: 17 i 18 do punktu nr 19 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 13/1 i 12/3 AM98. W punkcie nr 19 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 12/3, 12/1, 5/6, 4/1 AM98, przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 98, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części działki nr 12/4 AM98, do punktu nr 2 w kierunku północnym, a od punktu nr 2 do punktu nr 3 w kierunku północno-wschodnim. Z punktu nr 3 biegnie wzdłuż granicy działki nr 12/4 AM98 przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 7 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 98, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 8 w kierunku wschodnim do punktu nr 9 po granicy działki nr 5/7 AM98. Od punktu nr 9 biegnie łukiem po granicy działki nr 4/4 AM98 do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/4 AM98 do punktu nr 11 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 12, 13, 14 i północno-wschodnią krawędzią działki nr 4/4 AM98 dochodzi do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 16 i 17 dochodzi do punktu nr 18. Od punktu nr 18 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19 i dalej, po granicy działki nr 5/7 AM98, dochodzi do punktu nr 20. Od punktu nr 20 biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 8, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 95, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 21, położonego w zachodniej części działki nr 33/8 AM95, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 33/8 AM95 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 23, 24 do punktu nr 25. W punkcie nr 25 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 33/8 AM95 do punktu nr 26 i dalej do punktu nr 27. W punkcie nr 27 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Oława, karty mapy: 68, 69, 94, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 69-1, położonego w północno-zachodniej części działki nr 1/3, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 69-5, 69-4 do punktu nr 69-57, stanowiącego granicę między działkami nr: 1/3 i 1/4. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr: 69-3, 69-2, 69-7, 69-6, 69-10 do punktu nr 69-9. Od punktu nr 69-9 granica skręca łukiem w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 69-8, 69-12 do punktu nr 69-11, stanowiącego punkt graniczny między działkami nr: 1/4, 25/3. W punkcie nr 69-11 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 68-2, 68-141, 68-1 (granica działek nr: 25/3 i 21/2), 68-100 (granica działek nr: 21/2 i 4/37), 68-119, 68-118, 68-270 do punktu nr 68-273. Od punktu nr 68-273 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 21/2 (ul. Dzierżonia) do punktu nr 68-274. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Dzierżonia przez punkty nr: 68-106, 68-85, 68-277, 68-86, 68-87, 68-88 do punktu nr 68-269. Dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 68-163 (granica między działkami nr: 21/2 i 25/2), 68-278 (granica między działkami nr: 25/2 i 25/3), 94-93 (granica między działkami nr: 25/3 i 5/1), 94-92 (granica między działkami nr: 5/1 i 4/8), 94-150, 94-149, 94-148 (granica między działkami nr: 4/8 i 3/1), 69-13 (granica między działkami nr: 3/1 i 1/4), 69-29, 69-28 (punkt graniczny wspólny dla działek nr: 1/1 i 1/4), 94-178, 94-197, 94-177, 94-208, 94-161, 94-203, 94-151 do punktu nr 94-152, leżącego na granicy z ul. 3 Maja. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. 3 Maja do punktu nr 70-152. Od punktu nr 70-152 biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 70-244 dochodzi do punktu nr 69-27. W punkcie nr 69-27 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 69-50, 70-276, 69-59 (punkt graniczny wspólny dla działek nr: 1/4 i 1/3) do punktu nr 69-55. W punkcie nr 69-55 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 69-54. Dalej skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 69-53, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 69-52, 69-51 dochodzi do punktu nr 69-46. W punkcie nr 69-46 skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 69-45, 69-44, 70-200 (punkt na granicy z działką nr 1/13 stanowiącą dojazd do ul. 3 Maja), 69-43, 70-197 (punkt na granicy z działką nr 1/13), 69-42, 69-41, 69-40, 69-39, 69-38, 69-37, 69-36, 69-35, 69-34, 69-32, 69-31, 70-239, 70-238, 69-30 do punktu nr 69-1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 68, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 274, położonego u zbiegu granic działki nr 21/2 (ul. Dzierżonia) i działki nr 4/37, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 273. W punkcie nr 273 granica skręca w prawo i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 272 i dochodzi do punktu nr 271. W punkcie nr 271 granica skręca ponownie w prawo i dochodzi do punktu nr 269 przy zbiegu granic działek nr: 21/1, 21/2, 4/31 i 4/36. W punkcie nr 269 granica skręca w prawo i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Dzierżonia przez punkty nr: 88, 87, 86, 277, 85 i 106 do punktu nr 274, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0026 - Stanowice, karta mapy 1, gmina Oława

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 494/63 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 494/64, 494/62, 494/461, 494/621, 494/623 i 494/624 przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu nr 11. Stąd biegnie na południowy wschód północną granicą działki nr 494/624 do punktu nr 12, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 494/624 i 494/623 przez punkt nr 13 do punktu nr 24. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północnymi granicami działek nr: 494/805 i 494/822 przez punkty nr: 25 i 26 do punktu nr 27. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 28, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 494/822 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 494/805 do punktu nr 30. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki nr 494/621 do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie na południowy zachód wschodnimi granicami działek nr: 494/621 i 494/460 przez punkt nr 16 do punktu nr 17. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 494/460, 494/461, 494/87, 494/88, 494/218, 494/217 i 494/63 przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

(skreślony)

Obszar 3

(skreślony)

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7 Godzikowice, karta mapy 1, gmina Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 472/33, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 472/33 do punktu nr 2, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 472/27 do punktu nr 4. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 5, z którego biegnie na północny zachód granicami działek nr: 472/20 i 472/29 przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Stąd nadal biegnie na północny zachód, odchylając się na północ, wzdłuż granicy działki nr 472/29 przez punkt nr 8 do punktu nr 9. Z tego punktu biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 472/29 i 472/30 przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 472/30 i 472/31 przez punkty nr: 12, 13 i 14 do punktu nr 15. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 472/20 do punktu nr 16. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 472/20 przez punkty nr: 17, 18 i 19 do punktu nr 20. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 21. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 472/27, 472/34, 472/22 i 472/35 przez punkty nr: 22-33 do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 472/35 przez punkty nr 35-41 do punktu nr 42, w którym załamuje się na północny zachód, i przez punkt nr 43 dochodzi do punktu nr 44. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzelin

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0219 - Strzelin, karty mapy: 1, 2, gmina Strzelin

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu u zbiegu granic działek nr: 4/2 i 4/3 z działką nr 4/4 (droga), w kierunku północnym i przez punkt nr 2 dochodzi w punkcie nr 3 do linii kolejowej Brzeg - Łagiewniki (działka nr 1). W punkcie nr 3 skręca w kierunku wschodnim i biegnąc południową stroną linii kolejowej przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dochodzi do punktu nr 15, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi nr 4 z torami kolejowymi (działka nr 1). W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi nr 4 do punktu nr 16, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 17. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodów działkowych przez punkt nr 18 do punktu nr 19. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 20, a następnie biegnie po ogrodzeniu stacji redukcyjnej gazu (działka nr 3/6) przez punkty nr: 21, 22 i 23 do punktu nr 24, gdzie skręca w kierunku południowym, i przez punkty nr 25 i 26 dochodzi do punktu nr 27. Punkt nr 27 jest położony w południowo-wschodniej części podstrefy u zbiegu granic działek nr: 3/4, 3/7 i 3/9. W punkcie nr 27 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 3/4 i 4/4 przez punkty nr: 28, 29 i 30 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Strzelin, karty mapy: 2, 3, gmina Strzelin

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 2/3, 2/4 i 3, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 2/2 i 5/2 przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego u zbiegu granic działek nr: 4, 5/2 i 5/4. Stąd biegnie na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 4 dochodzi do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 6 do punktu nr 7, położonego u zbiegu granic działek nr 2/3 i 2/4. Stąd biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0001 - Strzelin, karta mapy 6, gmina Strzelin

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/5, w kierunku południowym do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/59 przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do punktu nr 9. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt nr 10 do punktu nr 11, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działek nr 2/5 i 2/6 przez punkty nr: 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 17. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 18, 19, 20, 21 i 22 dochodzi do punktu nr 23, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2/6. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr 2/8 i 2/7 przez punkt nr 24 do punktu nr 25, stanowiącego najdalej na zachód wysunięty narożnik działki nr 2/6. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2/7, 3 i 2/4 przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 2/5, 2/4 i 1. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brzeg Dolny

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Brzeg Dolny, karta mapy 13, gmina Brzeg Dolny

Granica biegnie od punktu nr 23952, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 20/268, w kierunku zachodnim przez punkt nr 24390 do punktu nr 24819, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 20/227, 20/267, 20/229, 20/233 i 20/231 przez punkty nr: 24818, 25077, 25076 i 24809 do punktu nr 24808. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 20058, a następnie na północny zachód i biegnie przez punkty nr: 20057, 20056, 20055, 20054, 20053, 20052, 20051, 20050 i 20049 do punktu nr 24996. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr 24780 i 24782 do punktu nr 24995, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 23991. Tu załamuje się na zachód i wzdłuż południowej granicy działki nr 20/68 dochodzi do punktu nr 23990, w którym skręca na północ, i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 20/68, 20/198 i 20/187 przez punkty nr: 23989, 24768, 24576, 24575, 24574 i 24573 do punktu nr 24572. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 24571, w którym skręca na północ, i przez punkty nr: 2400, 19907, 19906, 19905, 25097 i 19904 dochodzi do punktu nr 19903. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty nr: 19902, 22821 i 19901 do punktu nr 19908, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 20/245. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 20/245 przez punkty nr: 2248, 2245, 25096, 25095, 2237, 2196, 2192 i 2187 do punktu nr 25003, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 25002. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 25001, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/245, 20/130, 20/243, 20/237 i 20/239 przez punkty nr: 23164, 23603, 24851, 23152, 23153, 23154, 23167, 25089 i 25088 do punktu nr 25087. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty nr: 24741, 23607 i 23606 do punktu nr 23605, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 20/242. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 23172, 23173, 23174, 23175, 24747, 24748, 24749 i 24755 do punktu nr 24843. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 23299, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 23300. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 24845, 23301, 23294, 24844 i 23295 do punktu nr 24591, położonego u zbiegu działek nr: 20/201, 20/202 i 20/138. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 24592, 24593, 24594, 24595 i 24596 do punktu nr 23441, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 20/136. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 23442, z którego biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 24375 do punktu nr 24760. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 24759, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 24376. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 24597, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr 20/138 i 20/98 przez punkty nr: 24598 i 24579 do punktu nr 24580. Tu skręca na północny wschód i przez punkt nr 24581 dochodzi do punktu nr 24993. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 24994, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 25079 dochodzi do punktu nr 24992. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt nr 24798 dochodzi do punktu nr 24383, z którego biegnie na południe do punktu nr 24384. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 20/235, 20/234, 20/231 i 20/177 przez punkty nr: 25078, 24801, 24802, 24803, 24800, 24795, 24794, 24792, 24356 i 24359 do punktu nr 24358. Tu skręca na południe i przez punkty nr 24989 i 24990 dochodzi do punktu nr 24820, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 20/229. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr 20/268 i 20/166 przez punkt nr 23345 do punktu nr 25069, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 23351. Tu skręca na zachód i przez punkty nr 23350 i 23349 dochodzi do punktu nr 23348, z którego biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 20/165, 20/141 i 20/164 przez punkty nr 23956 i 23959 do punktu nr 23960. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 20/175 przez punkty nr: 24394, 24395 i 24788 do punktu nr 24988, w którym skręca na północ, i przez punkty nr 24786 i 24787 dochodzi do punktu nr 24987, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 20/175. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 24986, z którego biegnie na północ do punktu nr 23114. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr 20/66 i 20/143 przez punkty nr: 23151, 23598, 23599 i 23150 do punktu nr 23149. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 23148, 23147, 23146 i 23145 wzdłuż północnej granicy działki nr 20/217 do punktu nr 7544, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr 20/217 i 20/216 przez punkty nr: 7543, 7538, 25092, 25091, 25090, 25075 i 7519. Tu skręca na zachód i przez punkty nr: 23953, 23954, 24968 i 23955 dochodzi do punktu nr 23952, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Brzeg Dolny, karta mapy 13, gmina Brzeg Dolny

Granica biegnie od punktu nr 24062, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 20/129, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 24069. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 24377, 24378, 24068, 24067, 24066 i 24566 do punktu nr 24997, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 20/189 do punktu nr 24563. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 23999, 23998, 23367 i 23563 do punktu nr 23362, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty nr 23363 i 24998 do punktu nr 5247, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 20/191. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 20/191, 20/70, 20/188 i 20/129 przez punkty nr: 23980, 44185, 24004, 24063 i 44184 do punktu nr 24062, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Brzeg Dolny, karta mapy 13, gmina Brzeg Dolny

Granica biegnie od punktu nr 25071, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 20/222, w kierunku zachodnim do punktu nr 25070, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 25073. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 25094, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu nr 25093. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 25072, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 25071, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

(skreślony)

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 0001, karta mapy 1, gmina Brzeg Dolny

Granica biegnie od punktu nr 25546, położonego u zbiegu granic działek nr: 55/23, 55/20 i 55/22, w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 55/23 przez punkty nr 25545 i 25544 do punktu nr 25543, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 55/14 do punktu nr 23203, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 55/14 do punktu nr 23195, położonego u zbiegu granic działek nr: 55/13, 55/14 i 55/22. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 55/13 przez punkt nr 23194 do punktu nr 25549, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 55/21 do punktu nr 25548. Tu zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 55/21 do punktu nr 25547, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 55/21 do punktu nr 12423. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 378/1 do punktu nr 12424, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 378/1 do punktu nr 12425. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 273/1 do punktu nr 12426, położonego u zbiegu granic działek nr 55/22 i 273/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 273/1 do punktu nr 12427, gdzie skręca na południe, i przez punkt nr 23026 dochodzi do punktu nr 6145. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 53 do punktu nr 6144, w którym skręca na północ, i dalej wzdłuż granicy działki nr 53 dochodzi do punktu nr 13867, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 13866. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnąc dalej wzdłuż granicy działki nr 53, dochodzi do punktu nr 342, położonego u zbiegu granic działek nr: 44, 53 i 55/22. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 44 do punktu nr 3878. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 59 przez punkty nr: 7545, 4131, 4127, 13861, 13862 i 4108 do punktu nr 4103, gdzie skręca na południe, i biegnąc dalej wzdłuż granicy działki nr 59, dochodzi do punktu nr 4102. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 3595, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 55/19 i 55/20 przez punkt nr 25517 do punktu nr 25546, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krotoszyn

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: 0007 - Durzyn, karta mapy 1, 0001 - Krotoszyn, karty mapy: 92, 93, 94, gmina Krotoszyn

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w lewym dolnym narożniku działki nr 2458/7 na granicy z ul. Raszkowską, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Raszkowskiej i działek nr: 2458/7, 2456/2, 2456/1 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego na połączeniu z drogą polną. Od punktu nr 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 9, 10 i 11 do punktu nr 12, przez który przebiega granica obrębów Krotoszyn i Durzyn. Od punktu nr 12 biegnie wzdłuż działek nr: 3/4 i 3/5, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 13 i 14 do punktu nr 15. Od punktu nr 15 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 16, po granicy działki nr 3/5. Od punktu nr 16 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 29/7, przez punkty nr: 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Od punktu nr 21 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż działek nr: 29/7, 30/6, 31/6, 31/4, 32/4, 33/4, 34/3, 37/1, 38/1 i 39/1, przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do punktu nr 33. Od punktu nr 33 biegnie przez punkty nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 46, wzdłuż południowych granic działek nr: 39/1, 2468, 2467/3, 2467/4, 2467/1, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2458/7. Od punktu nr 46 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 47, wzdłuż działki nr 2458/7, a następnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 48 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis (granica obszaru w punktach nr: 12-34 położona jest w obrębie Durzyn, a w punktach nr: 1-12 i 34-1 w obrębie Krotoszyn).

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Krotoszyn, karta mapy 92, gmina Krotoszyn

Granica biegnie od punktu nr 49, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2453, w kierunku północnym przez punkty nr: 50, 51, 52 i 53 do punktu nr 54, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie linią łamaną przez punkt nr 55 do punktu nr 56. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 57. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 58 i 59 do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Krotoszyn, karta mapy 115, gmina Krotoszyn

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Chwaliszewskiej, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, położonego u zbiegu granic działek nr: 3457/39, 3457/40 i 3457/41. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3457/40 przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 3457/40, 3457/45, 3457/46 i 3457/41. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 15, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 16 dochodzi do punktu nr 17, położonego u zbiegu granic działek nr: 3457/48, 3457/44 i 3457/41. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 18, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 19. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 20 i 21 do punktu nr 22, znajdującego się przy ul. Chwaliszewskiej. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3459 przez punkty nr: 23, 24 i 25 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzegom

Obręb ewidencyjny 0005 - Grabina, karta mapy 35, gmina Strzegom

Granica biegnie od punktu nr 621, położonego na zbiegu granic trzech działek o nr: 4/14, 4/16, 4/15 po granicy z działką nr 4/15 przez punkt nr 622 do punktu nr 624. W punkcie nr 624 skręca na zachód i biegnie linią prostą do punktu nr 625 po granicy z działką nr 4/17. W punkcie nr 625 skręca na północny zachód i biegnie przez punkt nr 556 do punktu nr 620 po granicy z działką nr 4/8. W punkcie nr 620 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 621, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skarbimierz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0160 - Skarbimierz Osiedle, karta mapy 4, gmina Skarbimierz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 184/26, 184/79 i 184/93, w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 184/26 do punktu nr 2. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 184/26 przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 10 położonego u zbiegu granic działek nr 184/26 i 184/92. Stąd biegnie w kierunku północnym i przez punkt nr 11 dochodzi do punktu nr 12. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr 184/90 i 184/91 przez punkty nr: 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 17 położonego u zbiegu granic działek nr: 184/77, 184/79, 184/91 i 184/93. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 184/79 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 26, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 184/13, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 27, 28, 29 i 30 do punktu nr 31, położonego przy ul. Parkowej u zbiegu granic działek nr: 184/13, 183 i 184/26. Stąd biegnie wzdłuż ul. Parkowej początkowo w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim przez punkty nr 32-43 do punktu nr 44. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż ul. Parkowej przez punkty nr 45 i 46 do punktu nr 47, położonego u zbiegu ul. Parkowej z działką nr 184/79 (droga) i działką nr 184/22. Stąd biegnie na północ przez punkty nr 48 i 49 do punktu nr 26, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 184/88, 184/95 i 84/11, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek drogowych nr 184/11 i 183 przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 184/75 do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 184/75, 184/74, 184/77 i 184/91. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 184/91 przez punkty nr: 8, 9 i 10 do punktu nr 11. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 184/88 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar ewidencyjny 0160 - Skarbimierz Osiedle, karta mapy 4, gmina Skarbimierz

Granica biegnie od punktu nr 1516, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 184/44, południowym skrajem działki nr 184/43 w kierunku wschodnim przez punkt nr 1517 do punktu nr 1518. Z punktu nr 1518 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 1468 i dalej w kierunku południowo-zachodnim północną granicą działki nr 109 (droga) przez punkt nr 750 do punktu nr 749. Z punktu nr 749 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1369, 1368 i 1367 północno-zachodnim skrajem działki nr 184/7 (droga) i dalej przez punkt nr 1366 do punktu nr 1458. Z punktu nr 1458 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1455, a następnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr 105/9 i 184/29 przez punkt nr 689 do punktu nr 1451. Tu załamuje się na zachód i biegnie północnym skrajem działki nr 184/29 (droga) przez punkty nr 1449 i 1447 do punktu nr 1445. Z punktu nr 1445 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1407, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty nr: 1409, 1411 i 1413 do punktu nr 1516, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0160 - Skarbimierz-Osiedle, karta mapy 3, gmina Skarbimierz

Granica biegnie od punktu nr 1294, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 184/57, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 184/57 przez punkty nr: 1005, 1010, 1012 i 1014 do punktu nr 1015, w którym załamuje się, i biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 1013, 1011 i 1009 do punktu nr 919. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 918, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 84 przez punkty nr 878 i 875 do punktu nr 872. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 873, 874, 876, 886, 887 i 888 do punktu nr 889, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 84 i 83/4 przez punkty nr: 890, 891 i 892 do punktu nr 893. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 83/4 przez punkty nr: 894, 895, 896, 897 i 898 do punktu nr 899. Z punktu nr 899 biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr 83/4 i 83/1, przez punkty nr: 900, 1610, 904, 905, 906, 907, 908, 910 i 912 do punktu nr 913. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 83/1 przez punkt nr 911 do punktu nr 1611 położonego u zbiegu granic działek nr: 82, 83/1 i 83/2. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 83/1 dochodzi do punktu nr 1609. W punkcie nr 1609 załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 83/4, 84 i 184/55 przez punkty nr: 901, 1612, 902, 903, 930, 1042, 1625, 1601, 1043, 1044 i 1533 do punktu nr 1045, położonego u zbiegu granic działek nr: 92/30, 184/25 i 184/55. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 184/55, 184/56 i 184/57 przez punkty nr: 1477, 1485, 1236 i 1241 do punktu nr 1294, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Skarbimierz-Osiedle, karta mapy 4, Gmina Skarbimierz

Granica biegnie od punktu nr 1335, położonego w zachodnim narożniku działki nr 277, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 277 do punktu nr 1334. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 1333 do punktu nr 2012, położonego u zbiegu granic działek nr: 184/32, 184/108 i 277. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu nr 2011. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 2089, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 2091, 2093, 2095 i 2097 do punktu nr 2098. Tu zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1545, 2019, 2020, 2099, 2100, 2023 i 2024 do punktu nr 1199, położonego u zbiegu granic działek nr: 184/117, 277 i 184/2. Od punktu nr 1199 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 1197 do punktu nr 1335, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Opole

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Półwieś, karta mapy 62, miasto Opole

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5/52, w kierunku południowo-zachodnim równolegle do ul. Północnej przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty nr: 6, 7 i 8 dochodzi do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 5/50, 5/47, 5/38 i 5/39. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 10 do punktu nr 11, położonego w północnym narożniku działki nr 5/50, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty nr 12-32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 33, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5/41, w kierunku południowo-zachodnim równolegle do ul. Północnej przez punkty nr: 100, 101, 34, 35 i 36 do punktu nr 37. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12/12 przez punkt nr 38 do punktu nr 39, położonego u zbiegu granic działek nr: 12/12, 12/9, 12/10 i 12/13. Z punktu nr 39 biegnie wokół wydzielonego ronda drogi dojazdowej (działki nr: 12/9 i 11/5) przez punkty nr: 40-48 do punktu nr 49. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12/12 przez punkty nr: 50, 51, 52 i 53 do punktu nr 54, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie równolegle do ul. Północnej przez punkt nr 55 do punktu nr 56. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 57-61 do punktu nr 62. Tu skręca w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 63, 64, 65 i 66 dochodzi do punktu nr 67. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 12/22 przez punkty nr: 68 i 69 do punktu nr 70. Tu załamuje się na wschód i biegnie równolegle do Obwodnicy Północnej przez punkty nr 72-80 do punktu nr 81. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 5/20 przez punkt nr 82 do punktu nr 83, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 84. Z tego punktu biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 5/61 i 5/63 przez punkty nr: 85 i 86 do punktu nr 87. Stąd biegnie, obiegając rondo, przez punkty nr: 88, 89, 90, 91 i 92 do punktu nr 93, położonego u zbiegu granic działek nr: 5/37, 5/38, 5/47 i 5/41. Z punktu nr 93 biegnie granicą działki nr 5/47, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 94 do punktu nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 5/64, stanowiącej obszar 3, od punktu nr 95, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki, w kierunku zachodnim do punktu nr 96. Stąd biegnie na północny zachód, obiegając rondo, przez punkt nr 97 do punktu nr 98. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 99, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 95, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica kompleksu, stanowiącego działkę nr 12/17, biegnie od punktu nr k2-I przez punkty nr: k2-2, k2-3, k2-4, k2-5, k2-II, k2-12, k2-10, k2-6, k2-7, k2-8 i k2-9 do punktu nr k2-I, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Półwieś, karta mapy 30, miasto Opole

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3000538, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 55/1, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 3000405 i 3000495 do punktu nr 3000558, położonego u zbiegu działek nr: 56/2, 55/2 i 27/3 (ul. Wspólna). W punkcie nr 3000558 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 55/2, 54/2 i 53/2 przez punkty nr: 3000557 i 3000556 do punktu nr 3000555. Stąd biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 53/2, 52/2 i 26/1 przez punkty nr: 3000554, 3000283 i 3000284 do punktu nr 3000285. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3000309, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 19 i 20 przez punkty nr: 3000310 i 3000308 do punktu nr 3000307. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 20 do punktu nr 3000288. Z punktu nr 3000288 biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 26/1 do punktu nr 3000289, w którym skręca na wschód, i biegnie północną granicą działki nr 22/1 do punktu nr 3000306. Stąd biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 22/1 i 22/2 przez punkt nr 3000745 do punktu nr 3000741. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie południowymi granicami działek nr: 22/2, 26/2, 49/3, 98 i 49/1 przez punkty nr: 3000740, 3000276, 3000475, 3000423, 3000700 i 3000701 do punktu nr 3000519. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 3000520, 3000521, 3000522, 3000523, 3000524, 3000525, 3000526, 3000527, 3000528, 3000529, 3000530, 3000531, 3000532, 3000533, 3000534, 3000535, 3000536 i 3000537, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 99 (rów) do punktu nr 3000538, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1200004, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 70/2, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 70/2 i 70/1 przez punkty nr: 3000029, 3000030 i 3000031 do punktu nr 3000032, położonego przy ul. Wspólnej. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 70/1, 69/1, 65 i 64 przez punkty nr: 3000033, 3000036 i 3000042 do punktu nr 3000048. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 64 przez punkty nr: 3000049 i 3000050 do punktu nr 3000051. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 64 i 68 przez punkty nr: 3000047 i 3000052 do punktu nr 3000053. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 68 przez punkt nr 3000054 do punktu nr 1200009. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 68, 69/2 i 70/2 przez punkty nr: 1200008, 1200007, 1200006 i 1200005 do punktu nr 1200004, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 6202218, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 103, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 103 do punktu nr 6202219, położonego na styku granic działek nr: 103, 102 i 101. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 103 i 61/2 przez punkty nr 3000055 i 3000561 do punktu nr 3000560. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 61/2 przez punkt nr 3000708 do punktu nr 3000506, położonego u zbiegu granic działek nr: 61/2, 98/5 i 60/2. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 98/5 przez punkty nr: 3000505, 3000504 i 3000503 do punktu nr 3000502, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 3000397 położonego na styku granic działek nr: 98/5, 60/1, 59/1 i 98/4. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 98/5 przez punkty nr: 3000396, 3000395 i 3000394 do punktu nr 3000393. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 61/1 do punktu nr 3000550, położonego na styku granic działek nr: 61/1, 60/1 i 99. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 61/1, 62/1, 98/5 i 103 przez punkty nr: 3000551, 3000709, 3000552, 3000388, 3000387, 3000553, 3000058, 3000059, 3000060 i 3000061 i dochodzi do punktu nr 6202218, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Królewska, karta mapy 68, miasto Opole

Granica biegnie po punktach oznaczonych dla działki nr 92 od punktu nr 6800373, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 6800368, 6800363 i 6800357 do punktu nr 6800343. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 92 przez punkty nr: 6800340, 6800316, 6800302, 6800294, 6800286, 6800281, 6800274, 6800233, 6800227, 6800200, 6800177, 6800156, 6800137, 6800114 i 6800093 do punktu nr 6800074. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 6800066 i 6800065 do punktu nr 6800056. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 6800089, 6800094, 6800108, 6800123, 6800148, 6800149, 6800170, 6800198, 6800215, 6800251, 6800269, 6800279, 3800292, 6800296, 6800301, 6800311, 6800337, 6800356, 6800362 i 6800367 do punktu nr 6800373, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0057 Grotowice, karta mapy 18, miasto Opole

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1 u zbiegu granic działek nr: 1, 137/2, 138/2 i 2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 138/2 i 174/2 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/2, 5/2 i 5/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 5/2 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 5/1, 5/2, 13 i 12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12 przez punkty nr: 9, 10 i 11 do punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 2, 12, 11 i 1. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 1 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 0073 - Kolonia Gosławicka, karta mapy 4, miasto Opole

Granica biegnie od punktu nr 400253, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 34/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 34/3, 35/3, 36/3, 37/3 i 39/2 przez punkty nr: 400256, 400257, 400266, 400270 i 400276 do punktu nr 400280, położonego u styku granic działek nr: 39/2, 12/1 i 40/1. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 39/2 do punktu nr 400239. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 39/2 i 37/3 przez punkty nr: 400381 i 400411 do punktu nr 2301034 położonego u styku granic działek nr: 124, 37/3 i 37/2. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granic działek nr: 37/3, 36/3, 35/3 i 34/3 biegnie przez punkty nr: 2301033, 2300968 i 2300967 do punktu nr 2300966. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 34/3, 33/1 i 32/3 przez punkty nr: 400414, 400413 i 400412 do punktu nr 400453, położonego u styku granic działek nr: 32/4, 32/3 i 30/2. W punkcie nr 400453 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granic działek nr: 32/3, 33/1 i 34/3 przez punkty nr: 400160, 400163, 400181, 400185, 400189, 400206 i 400234 do punktu nr 400253, od którego zaczęto opis.

Kompleks 6

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0061 - Półwieś, karta mapy 7, miasto Opole

Granica biegnie od punktu nr 6200913, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 113, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr 113 i 114 przez punkty nr: 6200914, 700992, 700993, 6202072 i 6200903 do punktu nr 700006, położonego u styku granic działek nr: 35/1, 114 i 20/12. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 114, 13/9 i 118 przez punkty nr: 700165, 700164, 700761, 700776, 700775 i 700774 do punktu nr 700773, położonego u styku granic działek nr: 35/3, 33/15 i 118. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118 i 117 przez punkt nr 6201644 do punktu nr 6201643, położonego u styku granic działek nr: 33/15, 116 i 117. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 117, 13/8 i 113 przez punkty nr: 6201639, 6201636 i 6201645 do punktu nr 6200913, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0061 - Półwieś, karta mapy 61, miasto Opole

Granica biegnie od punktu nr 6200921, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 20/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 20/8, 20/35 i 20/33 przez punkty nr: 6200902, 6200899 i 6200901 do punktu nr 6200912, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 20/33 przez punkt nr 6202206 biegnie do punktu nr 602. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 20/33, 20/35, 20/26 i 20/22 przez punkty nr: 6202204, 6202085, 6202086, 6202075, 6202082, 6202081 i 700990 do punktu nr 6202079, położonego u zbiegu granic działek nr: 20/23, 20/22 i 111/1. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 20/22, 20/35 i 20/8 przez punkty nr: 6202080, 6200907 i 6200915 do punktu nr 6200921, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bolesławiec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0004 Bolesławiec, karta mapy 07, miasto Bolesławiec

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Modłowej, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2-10 do punktu nr 11, położonego u zbiegu granic działek nr: 67/1, 77 i 68/5. W punkcie nr 11 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 12, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 13 i 14 dochodzi do punktu nr 15, znajdującego się przy ul. T. Kościuszki. Stąd biegnie wschodnią stroną ul. T. Kościuszki przez punkty nr: 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20, położonego u zbiegu granic działek nr: 152, 177 i 67/7. Z punktu nr 20 biegnie granicą działki nr 177 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu nr 26, gdzie skręca na południowy wschód, i przez punkty nr: 27, 28 i 29 dochodzi do punktu nr 30, znajdującego się przy ul. Modłowej. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Modłowej przez punkty nr: 31, 32 i 33 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

W granice obszaru nie wchodzi działka nr 67/26 oznaczona punktami nr: 34, 35, 36, 37 i 38 i działka nr 67/28 oznaczona punktami nr: 39, 40, 41 i 42.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0004 Bolesławiec, karta mapy 09, miasto Bolesławiec

Granica biegnie od punktu nr 1/5, położonego na granicy dwóch obrębów: miasta Bolesławiec i Chościszowice, w północnej części opisywanego kompleksu i leżącego po wschodniej stronie ul. Modłowej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 27/5, znajdującego się na granicy obrębów miasta Bolesławiec i Chościszowice. W tym punkcie styka się działka nr 19 z działką nr 20, stanowiącą tor kolejowy PKP. W punkcie nr 27/5 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2/5, 25/5, 24/5, 23/5, 22/5, 16/5, 17/5, 24/7, 89/7 i 23/7 do punktu nr 50/8 wzdłuż działek nr: 19, 18, 17, 202/1, 202/2 i 202/3 i toru kolejowego znajdującego się na działkach nr: 20 i 48, stanowiącego bocznicę kolejową PKP do wsi Krzyżowa. W punkcie nr 50/8 załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24/8, gdzie ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 23/8. Od punktu nr 23/8 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 22/8 do punktu nr 21/8 stanowiącego granicę drogi (działka nr 202/2) z ul. Modłową (działka nr 65). Od punktu nr 21/8 biegnie w kierunku północno-wschodnim po wschodniej stronie ul. Modłowej przez punkty nr 18/5, 20/5 i 21/5 do punktu nr 1/5, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0004 Bolesławiec, karta mapy 07, miasto Bolesławiec

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 541/1, stanowiącej kompleks 3, od punktu nr 7114, położonego na granicy dwóch obrębów: Chościszowice i miasto Bolesławiec, w kierunku wschodnim do punktu nr 7117, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 7121. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 7122, 7125, 286, 247, 7127, 7128 i 7129 do punktu nr 7131, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 7130. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 7132-7137 do punktu nr 7138, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 7139. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 256, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkty nr: 2100, 190, 191, 192 i 193 dochodzi do punktu nr 180. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 181, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 175. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 176 i 177 do punktu nr 2150, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt nr 2149 dochodzi do punktu nr 2148. Dalej biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 2147-2140 do punktu nr 336. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 334 i 365 do punktu nr 325, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 324 i 323 dochodzi do punktu nr 322. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 307, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 308, 309 i 310 dochodzi do punktu nr 311. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 315, 314, 313, 312, 371, 370, 969, 368, 403, 2023, 2016, 404, 154, 153, 152, 7126, 7123, 149, 7119, 7118 i 7115 do punktu nr 7114, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kluczbork

Obręb ewidencyjny Ligota Dolna, karty mapy 1, 2, gmina Kluczbork

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 205, położonego w południowo-wschodniej części kompleksu, będącego przecięciem północnej strony drogi gminnej - działki nr 580/5 oraz zachodniej strony działki nr 225/7, w kierunku zachodnim po północnej stronie dróg gminnych składających się z działek nr: 580/5, 580/4, 580/3, 582/5 i 84/2. Granicę tworzy linia wyznaczona punktami nr: 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 72, 111, 10, 60. Dalej skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 83, 61, 62 przebiega do punktu nr 63 wschodnią stroną działek nr: 623, 542/1 i 624, które są poszerzeniem drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - działka nr 541/1. Na odcinku pomiędzy punktami nr: 63 i 64 granica przecina rów polny - działka nr 609/5, a następnie biegnie do punktu nr 65 wschodnią stroną działki nr 626, która jest dalszym poszerzeniem asfaltowej drogi gminnej - działki nr 543. W punkcie nr 65 granica skręca w kierunku wschodnim i przebiega do punktu nr 74 przez punkt nr 47, stanowiąc południową granicę działki nr 619. Następny odcinek granicy pomiędzy punktami nr: 74 i 19 to południowe zakończenie drogi gminnej - działki nr 627/1, a odcinek pomiędzy punktami nr: 19, 88 to zakończenie działki nr 546/1. Od punktu nr 88 granica skręca w kierunku północnym i przebiega wschodnią stroną działki nr 546/1, przez punkty nr: 88, 87, 86, 85 do punktu nr 84. Punkt nr 84 jest najdalej wysuniętym na północ punktem kompleksu. Tutaj granica skręca na wschód, biegnąc południową stroną drogi - działki nr 576/6, biegnącej po południowej stronie trakcji kolejowej relacji Wrocław - Kluczbork, do punktu nr 192 przez punkty nr: 198, 197, 196, 195, 194, 193, a dalej krótko na północ do punktu nr 191 i znowu na wschód południową stroną dróg: działka nr 214/2 na odcinku 191-188; działka nr 215/4 na odcinku 188-186; działka nr 215/7 na odcinku 186-184, działka nr 216/3 na odcinku 184-182; działka nr 218/3 na odcinku 182-180 oraz działka nr 219/3 na odcinku 180-178. Drogi te przebiegają południową stroną nieczynnej obwodnicy kolejowej miasta Kluczborka relacji: Wrocław - Opole. Punkt nr 178 jest najdalej wysuniętym na wschód punktem granicy kompleksu, gdzie linia graniczna skręca w kierunku południowym, i stanowi zachodnią granicę sąsiedniej działki nr 225/7, przeznaczonej pod drogę gminną. Cały wschodni odcinek granicy strefy biegnie przez punkty nr: 178, 217, 218, 219, 220, 221, 209, 208, 207, 206 do punktu nr 205, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 71, położonego w północno-zachodniej części kompleksu, będącego przecięciem południowej strony drogi (działka nr 576/3) oraz wschodniej strony działki nr 626 przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej (działka nr 543), w kierunku wschodnim do punktu nr 79 po południowej granicy drogi - działka nr 576/3, biegnącej po południowej stronie trakcji kolejowej relacji Wrocław - Kluczbork. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 627/1, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej - działki nr 546/1, tworząc linię wyznaczoną punktami nr: 79, 80, 78, 77, 76, 75. W punkcie nr 75 granica skręca i biegnie do punktu nr 67 po północnej stronie działki nr 619, a dalej wschodnią stroną działki nr 626 w kierunku północnym, przez punkty nr: 68, 69, 70, 81 do punktu nr 71, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Kluczbork, karta mapy 3, gmina Kluczbork

Granica biegnie od punktu nr 301181, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 16/7, w kierunku wschodnim do punktu nr 301180, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 301176, 301174, 301166, 301129, 301128, 301116, 301105, 301073 i 301069 do punktu nr 301063. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 16/7 do punktu nr 300741, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 300733. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 300601, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkt nr 300606 do punktu nr 300611. Stąd biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 300582 do punktu nr 300573, w którym skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 300571. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 300562, 300561 i 300543 do punktu nr 300488, położonego u styku granic działek nr: 42, 16/10 i 16/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 300486, 300485, 300463, 300458, 300447 i 300443 do punktu nr 300442, w którym skręca w kierunku północnym do punktu nr 300592. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 300596, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 300622. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 300625. Stąd biegnie w kierunku południowym przez punkty nr 300501 i 300487 do punktu nr 300435, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 300434, położonego u styku granic działek nr: 42, 16/7 i 16/1. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 300440, 11006813 i 300574 do punktu nr 300609, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 300608. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 300661, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 300659 do punktu nr 300658, położonego u zbiegu granic działek nr: 38/3, 32 i 16/7. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 300679, 300710, 300738, 300791, 300831, 300894, 300930, 300982, 301062, 301089, 301252, 11006954, 301121, 301144 i 301167 do punktu nr 301181, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ząbkowice Śląskie

Obręb ewidencyjny 0003 - Sadlno, karta mapy 14, gmina Ząbkowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 8 i 9 dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działki nr 32/2 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą działki nr 1 przez punkty nr: 12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16. W punkcie nr 16 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 29 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Syców

Obręb ewidencyjny Syców, karta mapy 33, gmina Syców

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północnym przez punkty nr: 2, 3 do punktu nr 4, granicząc z działką nr 52/7 AM32 (ul. Wierzbowa). Następnie od punktu nr 4 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 biegnie do punktu nr 14, granicząc z działkami nr: 12/9, 12/11, 12/12, 12/7, 12/6, 12/5, 12/4, 12/3, 12/2 AM33. Dalej biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 15, 16 do punktu nr 17, granicząc z działkami nr: 13/5, 12/13 AM 33. Od punktu nr 17 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 18, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Namysłów

Obręb ewidencyjny 0038 - Namysłów, karta mapy 3, gmina Namysłów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 12/33, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 relacji Namysłów - Bierutów do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w tym samym kierunku chodnikiem drogi nr 451 (działki nr: 12/32 i 11/1) przez punkty nr: 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim lewą stroną drogi gruntowej nr 656, a następnie lewą stroną rowu melioracyjnego (działki nr: 756/1 i 10/4) do punktu nr 7. Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku zachodnim prawą stroną rowu melioracyjnego (działki nr: 756/1 i 10/4) oraz lewą stroną działki nr 823/2 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 12/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wołów

Obręb ewidencyjny Wołów, karta mapy 49, gmina Wołów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/2, 1/7, 2/2 i 2/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2/4 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/3 równolegle do ul. Tadeusza Kościuszki przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 10, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/1, 1/3 i 1/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/4 i przez punkty nr 11 i 12 dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/7 przez punkty nr: 14, 15, 16 i 17 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szprotawa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0017 - Wiechlice, karta mapy 2, gmina Szprotawa

Granica biegnie po granicy działki nr 548, stanowiącej kompleks 1, od punktu nr 1, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 3. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 5, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0017 - Wiechlice, karta mapy 2, gmina Szprotawa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 280/132 od punktu nr 4066 w kierunku wschodnim do punktu nr 4067. Tu skręca na północ i biegnie do punktu nr 4068, w którym skręca na zachód, i przez punkty nr 5374 i 5573 dochodzi do punktu nr 4065. Stąd biegnie na południe do punktu nr 3631, w którym skręca w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 3862 dochodzi do punktu nr 3632. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 4066, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0017 - Wiechlice, karta mapy 2, gmina Szprotawa

Granica biegnie od punktu nr 3967 w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr 280/120 i 280/121 przez punkt nr 3970 do punktu nr 3971. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 4069, z którego biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 280/133 do punktu nr 4070. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 280/133 do punktu nr 4071, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr 3972 i 3969 wzdłuż granic działek nr: 280/133, 280/121 i 280/120 do punktu nr 3968. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/120 do punktu nr 3967, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 081007_4.0001, karta mapy 11, gmina Szprotawa

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 111155, położonego u zbiegu granic działek nr: 373/1, 298/1 i 298/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 373/1 przez punkty nr: 1110112, 1110111, 111156 i 1110109 do punktu nr 111160. Tu zmienia kierunek początkowo na południowo-wschodni, a następnie południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 298/2 przez punkty nr 111161 i 111162 do punktu nr 111168, położonego u zbiegu granic działek nr: 298/2, 298/5 i 298/6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 298/6 do punktu nr 111167. Tu załamuje się początkowo w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 298/6 do punktu nr 111166, a następnie na południe i dalej wzdłuż granicy działki nr 298/6 dochodzi do punktu nr 111165. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 369 i 297 przez punkty nr: 1110077, 1110078 i 1110079 do punktu nr 111149 położonego u zbiegu granic działek nr: 298/1, 298/5 i 297. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 298/1 do punktu nr 111150, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 111151. Tu skręca początkowo na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 298/1 do punktu nr 111152, a następnie na północ dalej wzdłuż granicy działki nr 298/1 przez punkty nr 111153 i 111154 do punktu nr 111155, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 111176, położonego u zbiegu granic działek nr: 373/1, 298/2 i 298/7, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 373/1 do punktu nr 1110108. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 299/4 przez punkt nr 1110110 do punktu nr 1110095. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 299/8 i 299/20 przez punkty nr 1110094 i 111188 do punktu nr 1110093. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 299/20 dochodzi do punktu nr 111171, położonego u zbiegu granic działek nr: 298/7, 298/9 i 299/20. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 298/9 do punktu nr 111172. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 298/2 do punktu nr 111173. Tu skręca początkowo na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 298/2 do punktu nr 111174, a następnie na północ i biegnąc dalej wzdłuż granicy działki nr 298/2, dochodzi do punktu nr 111175. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 298/2 do punktu nr 111176, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 1110076 położonego u zbiegu granic działek nr: 298/2, 298/6, 298/10 i 369 w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 298/2 do punktu nr 211356. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 298/9 do punktu nr 211355. Stąd biegnie na wschód dalej wzdłuż granicy działki nr 298/9 do punktu nr 211354, a następnie na południe do punktu nr 211353 położonego u zbiegu granic działek nr: 298/9, 298/10 i 299/21. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 299/21 do punktu nr 1110071. Stąd biegnie łukiem początkowo w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym wzdłuż granicy działki nr 369 przez punkty nr: 1007543, 1110072, 1110073, 1110074 i 1110075 do punktu nr 1110076, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Praszka

Obręb ewidencyjny 0051 - Miasto Praszka, karta mapy 12, gmina Praszka

Granica biegnie od punktu nr 341, który stanowi północno-zachodni kraniec działki i punkt graniczny z działkami nr: 126 i 148/4, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż działki nr 148/4 przez punkty nr: 340 i 339 oraz wzdłuż działki nr 148/5 między punktami nr: 339 i 337. W punktach nr: 337, 338, 336 i 335 granica biegnie po ścianach budynku portierni do punktu nr 9/864/04, który jest punktem granicznym między działkami nr: 148/18, 148/5 i 148/17. W punktach nr: 9/864/04, 11/864/04, 12/864/04 granica, załamując się, biegnie wzdłuż działki nr 148/17 do punktu nr 10/864/04, gdzie po kolejnym załamaniu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 148/5 do punktu nr 344, który stanowi punkt dla działek nr: 148/5, 148/18 i 148/20. Od punktu nr 344, załamując się w kierunku południowo-wschodnim, granica biegnie wzdłuż działki nr 148/20, przez punkty nr: 1/864/04, 2/864/04, 3/864/04 i 4/864/04, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 148/20 do punktu nr 5/864/04. Od punktu nr 5/864/04 do punktu nr 6/864/04 w kierunku południowym, od punktu nr 6/864/04 do punktu nr 7/864/04 w kierunku południowo-wschodnim i od punktu nr 7/864/04 do punktu nr 8/864/04 w kierunku południowym granica biegnie wzdłuż działki nr 148/20. Od punktu nr 8/864/04, który jest punktem granicznym między działkami nr: 148/18, 148/20 i ul. Szosa Gańska, będącą drogą powiatową oznaczoną na mapie ewidencji gruntów miasta Praszki nr 439, granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 116 do punktu nr 13/864/04, gdzie załamując się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż działki nr 148/19 do punktu nr 14/864/04. W punkcie nr 14/864/04, załamując się w kierunku północno-zachodnim, granica biegnie wzdłuż działek nr: 149/19, 176/2, 175/4, 175/3, 171, 148/13, 165/2, 164/2 przez punkty nr: 313, 117, 71, 205 do punktu nr 118. Od punktu nr 118, w którym występuje niewielkie załamanie, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki nr 126 do punktu nr 341, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wiązów

Obręb ewidencyjny 0003 - Wiązów, karta mapy 2, gmina Wiązów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 100/7, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 39 Wiązów - Brzeg w kierunku południowym przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5, w którym zbiegają się działki nr: 100/10, 100/12 i 100/11. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 7, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkty nr: 8, 9, 10 i 11 do punktu nr 12, położonego przy drodze krajowej nr 39. Z punktu nr 12 biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 39 w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Śrem

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Śrem, karta mapy 32, gmina Śrem

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3200528, położonego w południowo-wschodniej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim, po granicy z działką nr 2986/1, przez punkty nr: 3200529, 3200530, 3200531, 3200532, 3200533 i 3200534 do punktu nr 3200535. W punkcie nr 3200535 granica obiera kierunek północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 3200495 po granicach działek nr: 2499/3 i 2499/4 do punktu nr 3200076, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 3200494. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3200493, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i przez punkty nr: 3200492 i 3200490 biegnie do punktu nr 3200032. Na odcinku od punktu nr 3200076 do punktu nr 3200032 granica biegnie po granicy działki nr 2494/8. W punkcie nr 3200032 granica skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy z działkami nr: 2491/1, 2492/3 i 2492/4 przez punkty nr: 3200021, 3200019, 3200015, 3200012 i 3200484 do punktu nr 3200009, skąd po obraniu kierunku zachodniego biegnie po granicy z działką nr 2658/2 do punktu nr 3200528, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3200473, położonego w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki nr 2496 do punktu nr 3200092, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż południowo-wschodniego skraju ul. Letniej (część działki nr 2483/20) biegnie do punktu nr 3200470. W punkcie nr 3200470 granica lekko załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3200471, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż południowo-zachodniego skraju ul. Wiosennej (część działki nr 2483/20) biegnie do punktu nr 3200472. W punkcie nr 3200472 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż działki nr 2483/18 biegnie do punktu nr 3200473, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 3200498, położonego w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północnym po granicach działek nr: 2483/32, 2985/1, 2500/15 i 2500/5 przez punkty nr: 3200499, 3200537, 3200538, 3200539, 3200509, 3200510, 3200144 i 3200153 do punktu nr 3200154. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3200151, 3200152, 3200149, 3200541, 3200542 i 3200167 po granicach działek nr: 2483/3 i 2483/17 do punktu nr 3200169. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 3200477 i 3200165 wzdłuż granicy z działką nr 2483/17 do punktu nr 3200145. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 2487/1 do punktu nr 3200126, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż działki nr 2985/3 dochodzi do punktu nr 3200540. W punkcie nr 3200540 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy z działkami nr: 2985/3 i 2483/22 do punktu nr 3200463. Stąd biegnie przez punkty nr: 3200464, 3200465, 3200519, 3200466, 3200516, 3200467 i 3200468 wzdłuż ul. Wiosennej (część działki nr 2483/20) do punktu nr 3200520. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy z działką nr 2483/29 do punktu nr 3200521, w którym załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż ul. Letniej (część działki nr 2483/20 oraz działek nr: 2483/31, 2499/4 i część działki nr: 2499/3) przez punkty nr: 3200094, 3200497 i 3200496 do punktu nr 3200498, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nochowo, karta mapy 1, gmina Śrem

Granica biegnie od punktu nr 100084, położonego w południowo-zachodniej części opisywanego kompleksu, w kierunku zachodnim, po granicy z działkami nr: 109 i 110/2, przez punkty nr: 100095 i 100096 do punktu nr 100379, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie skrajem ul. Jesiennej po granicy z działkami nr: 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1 i 118/1 przez punkty nr: 100380, 100381, 100382, 100383, 100384, 100385, 100386 i 100387 do punktu nr 100388. W punkcie nr 100388 granica załamuje się w kierunku północnym i po granicy z działką nr 118/1 biegnie do punktu nr 100389. W punkcie nr 100389 ponownie załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim po granicy z działką nr 119 do punktu nr 100092. W punkcie nr 100092 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie skrajem ul. Wiosennej po granicy z działką nr 140 przez punkty nr: 100091, 100090, 100089, 100088, 100087, 100086 i 100085 do punktu nr 100084, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Śrem, karty mapy: 35 i 36, gmina Śrem

Granica biegnie od punktu nr 3600328, położonego w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północnym po granicy działki nr 2216/1 (część pasa drogowego Śrem - Grzymysław) przez punkty nr: 3200283, 3200282, 3200281, 3200280, 3200279, 3200278, 3200277, 3200276 i 3200275 do punktu nr 3200274. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 2214/7 do punktu nr 3600315, skąd początkowo biegnie na południowy wschód, a następnie na wschód wzdłuż granicy z działką nr 2216/4 przez punkty nr: 3600314, 3600313, 3600312, 3600311, 3600310, 3600309, 3600308, 3600307, 3600306, 3600305, 3600304, 3600303, 3600302 i 3600301 do punktu nr 3600316. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 2216/3, stanowiącej poszerzenie drogi lokalnej, przez punkty nr: 3600317, 3600318, 3600319, 3600320, 3600321, 3600322, 3600323, 3600324, 3600325, 3600326 i 3600327 do punktu nr 3600328, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Śrem, karty mapy: 35 i 36, gmina Śrem

Granica biegnie od punktu nr 3100410, położonego w północnej części opisywanego obszaru, w kierunku południowo-wschodnim, po granicy z działkami nr: 2458/3 i 2458/7, przez punkty nr: 3100404, 3100412, 3100405 i 3100406 do punktu nr 3100407. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3100380, skąd początkowo biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim wzdłuż działki nr 2458/8 przez punkty nr: 3100381, 3100382, 3100383, 3100384, 3100385, 3100386, 3100387, 3100388 i 3100389 do punktu nr 3100390. Z punktu nr 3100390 granica biegnie wzdłuż działki nr 2459 przez punkty nr: 3100181 i 3100183 do punktu nr 3100391, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 2458/9 i 2460 przez punkty nr: 3100392, 3100393, 3100394, 3100395 i 3100396 do punktu nr 3100192. Z punktu nr 3100192 biegnie wzdłuż działek nr: 2458/10 i 2458/5 przez punkty nr: 3100397, 3100398, 3100399, 3100400, 3100401, 3100413, 3100402 i 3100403 do punktu nr 3100411. W punkcie nr 3100411 skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 2456 do punktu nr 3100410, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Śrem, karta mapy 31, gmina Śrem

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2467, która stanowi obszar 3, od punktu nr 3100330, położonego w zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 3100331, 3100332, 3100333 i 3100334 do punktu nr 3100335. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 3100119, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie przez punkt nr 3100126 do punktu nr 3100125. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 3100113 do punktu nr 3100082. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3100081, z którego biegnie na południowy wschód do punktu nr 3100041. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3100057, który znajduje się na granicy rowu melioracyjnego. Następnie biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 3100054, 3100050, 3100047, 3100046, 3100045, 3100043, 3100038, 3100039, 3100037, 3100035, 3100032, 3100029, 3100025, 3100022, 3100020, 3100014 i 3100012 do punktu nr 3100322. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3100323, 3100324, 3100325, 3100326, 3100327, 3100328, 3100329, 3100371, 3100370 i 3100369 do punktu nr 3100330, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Pysząca, karta mapy 4, gmina Śrem

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 77/6, która stanowi kompleks 4, od punktu nr 0101318, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 0400297, 0400298 i 0400299 do punktu nr 0400301. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 0400303, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 0400302 dochodzi do punktu nr 0100001. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkt nr 0100063 do punktu nr 0101318, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bystrzyca Kłodzka

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0004 Niedźwiedna, karta mapy 1, gmina Bystrzyca Kłodzka

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr 89 i 81/8, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 89 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr 81/6 i 81/5 przez punkt nr 4 do punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr 81/5 i 81/8. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 81/5 przez punkty nr: 6, 7 i 8 do punktu nr 9. Stąd biegnie w kierunku północnym i wzdłuż granic działek nr 81/5 i 81/6 przez punkty nr 10 i 11 dochodzi do punktu nr 12. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 81/6 dochodzi do punktu nr 13, położonego u zbiegu granic działek nr: 81/8, 81/6 i 77/1. Stąd biegnie w kierunku południowym i wzdłuż granic działek nr: 71/1, 78/1, 80, 84, 88 i 92 przez punkty nr: 14, 15, 16, 17, 18 i 19 dochodzi do punktu nr 20. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 89 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz Kompleksu znajdują się działki nr 81/2 i 81/9 tworzące dwie enklawy niewchodzące w granice strefy. Granica pierwszej enklawy (działka nr 81/2) biegnie od punktu nr 21, położonego u zbiegu granic działek nr: 81/2, 81/8 i 81/10, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 23, 24, 25, 26 i 27 do punktu nr 28. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 29 i 30 do punktu nr 31. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 81/10 dochodzi do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis. Granica drugiej enklawy (działka nr 81/9) biegnie od punktu nr 32, położonego u zbiegu granic działek nr: 81/8, 81/9 i 81/10, w kierunku południowym do punktu nr 33, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 34. Stąd biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 35, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 32, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Niedźwiedna, karta mapy 1, gmina Bystrzyca Kłodzka

Granica biegnie od punktu nr 31, położonego na granicy z działką nr 89, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 32. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 92 do punktu nr 33. Z punktu nr 33 biegnie w kierunku północnym wzdłuż działki nr 88 przez punkt nr 34 do punktu nr 35, a następnie wzdłuż działki nr 84 do punktu nr 36. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż działek nr: 80, 78/1, 77/1, 73, 72 do punktu nr 37. Z punktu nr 37 granica biegnie przez punkty nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43 wzdłuż działek nr: 78/1, 77/1, 73, 72, 71/1 do punktu nr 44. W punkcie nr 44 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 68 (droga - ul. Kolejowa) do punktu nr 45. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 46, 47, 48, 49 do punktu nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Leszno

Obręb ewidencyjny Zaborowo, karty mapy: 129, 130, 131, 133, miasto Leszno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodniej części działki nr 93/6, południową granicą działki nr 93/5 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 4, 5 do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku wschodnim. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 93/5, 88/4, 86/4. Z punktu nr 6 biegnie przez punkty nr: 7, 8, 9 do punktu nr 10. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 86/4, 63/17, 62/34. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 11, 12, 13, 14 do punktu nr 15. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 62/34, 1289/4, 88/6, 93/7. W punkcie nr 15 granica załamuje się w kierunku południowym, a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 93/8 do punktu nr 16 i dalej do punktu nr 17. Z punktu nr 17 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 93/17, do punktu nr 18, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 93/25 i 93/19 przez punkt nr 19 do punktu nr 20. W punkcie nr 20 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 95/2 przez punkt nr 21 do punktu nr 22. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 23 i 24 do punktu nr 25. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 93/21, 93/23 oraz 93/4. Z punktu nr 25 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świebodzice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1 Pełcznica, karta mapy 5, miasto Świebodzice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 223/1, 223/2, 224/1 i 224/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 224/2 i 225/2 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu skręca na południowy zachód i wzdłuż granicy działki nr 521 (ul. Strefowej) dochodzi do punktu nr 4, położonego u zbiegu granic działek nr: 521, 219/5 i 225/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 219/5 przez punkt nr 5 do punktu nr 6, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1 Pełcznica, karta mapy 5, miasto Świebodzice

Granica biegnie od punktu nr 426, położonego u zbiegu działek nr: 228/1 i 238/1, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 430, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 433 i 429 dochodzi do punktu nr 428. Z punktu nr 428 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 i 422 do punktu nr 421. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 424 i 425 do punktu nr 445, położonego na północnej stronie rowu (działka nr 238/1). W punkcie nr 445 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną stroną rowu przez punkty nr: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 118 do punktu nr 426, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 Pełcznica, karta mapy 5, miasto Świebodzice

Granica biegnie od punktu nr 427, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 250/1, w kierunku północno-wschodnim, południową stroną rowu (działka nr 238/1) do punktu nr 137. W punkcie nr 137 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 206, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 432. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 431 dochodzi do punktu nr 427, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 1 Pełcznica, karta mapy 3, miasto Świebodzice

Granica biegnie od punktu nr 933, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 510/9, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 510/9, 159/4, 216/1, 218/1 i 219/1 przez punkty nr: 925, 451, 452 i 444 do punktu nr 80, położonego w północnym narożniku działki nr 219/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 221/1, 222/1, 223/1, 224/1 i 225/1 przez punkty nr: 79, 78, 77 i 76 do punktu nr 436, położonego we wschodnim narożniku działki nr 219/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 219/2, 218/2, 217/2 i 159/5 przez punkty nr: 435, 453 i 454 do punktu nr 928. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 422 dochodzi do punktu nr 937. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 510/9 do punktu nr 936. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 443 i 934 do punktu nr 933, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Września

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny miasto Września, karta mapy 17, gmina Września

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1318/7, 1318/8, 1317/3 i 1317/5, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr 1317/3 i 1316/5 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 8 dochodzi do punktu nr 9. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granic działek nr 1316/3 i 1315/1 przez punkty nr 10 i 11 dochodzi do punktu nr 12 położonego u zbiegu granic działek nr: 1315/1, 1313/1, 1315/2 i 1313/7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 13, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1313/7 do punktu nr 14. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr 195/29 i 2 przez punkty nr: 15, 16, 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21 położonego u zbiegu granic działek nr: 1314/1, 2 i 1/3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr 1318/3 i 1318/7 przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34 i 35 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny miasto Września, karta mapy 17, gmina Września

Granica biegnie od najbardziej wysuniętego na północ punktu nr 9309 w kierunku wschodnim, wzdłuż południowego brzegu rowu, przez punkty nr: 17108, 9093 do punktu nr 9311. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 4442/43 przez punkt nr 17524 do punktu nr 17523. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Słowackiego, stanowiącej działkę nr 1296, przez punkty nr: 17069, 17072 do punktu nr 17450. Z punktu nr 17450 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 17449, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr: 17525, 17516 do punktu nr 9309, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0302 Białężyce, 0306 Chocicza Mała, 0314 Grzymysławice, karty mapy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, gmina Września

Granica biegnie od punktu nr 2810020/0202051, położonego na granicy dwóch obrębów - Białężyce i Obłaczkowo, u zbiegu granic działek nr: 121/6, 121/1, 42/1 i 42/8, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 42/1 przez punkty nr: 2810029 i 2810030 do punktu nr 2810027. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 46 do punktu nr 2810028. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 47, 40/5 i 38 przez punkty nr: 2810031, 2810032, 2810033, 2810035, 2810036, 2810037, 2810038, 2810039, 2810040, 2810041, 2810042, 2810135, 2810139, 2810140, 2810141, 2810142, 2810143, 2810144 i 2810145 do punktu nr 2810146 położonego na granicy obrębów Obłaczkowo i Chwalibogowo, u zbiegu granic działek nr: 39/1, 38, 134 i 73/1. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą między obrębami Chwalibogowo i Obłaczkowo wzdłuż granic działek nr: 134, 132, 124/4 i 124/3 przez punkty nr: 2810136, 2810044, 0902157, 2810043 i 0902143 do punktu nr 2810001, położonego u zbiegu granic działek nr: 124/3, 42/9 i 52. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działki nr 124/3 do punktu nr 0902021, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 55/2, 53/3, 54 i 45/5 przez punkty nr: 1440119 i 1440040 do punktu nr 1440030a. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45/5 przez punkty nr: 1440030, 1440029 i 1440028 do punktu nr 1440027. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 49 przez punkt nr 1440059 do punktu nr 1440060. Tu załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 49 do punktu nr 211507, położonego u zbiegu granic działek nr: 49, 50, 41/16 i 49/1. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż działek nr: 41/16 i 41/15 przez punkty nr: 0670030, 0670047, 1440053 do punktu nr 0670031, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 41/15 do punktu nr 0670032. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie nadal wzdłuż granic działki nr 41/15 przez punkty nr: 0670033, 0670034, 121471 i 0670035 do punktu nr 0670036. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 45/4 i 41/2 przez punkt nr 0670020 do punktu nr 0670052, położonego u zbiegu granic działek nr: 39/6, 41/2 i 41/1. Tu załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 39/6 do punktu nr 0650080. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 39/6 i 38/1 przez punkt nr 0650086 do punktu nr 0650087. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/2 przez punkty nr: 0650058, 0650060, 062 i 063 do punktu nr 0650064, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 0650069, 0650066, 0650071, 072, 0650073 i 0650075 dochodzi do punktu nr 0650077. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/2 przez punkt nr 0650003 do punktu nr 0620047. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 35/3 przez punkty nr: 0620046, 0620045, 0620044 i 0620043 do punktu nr 0620038. Tu załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 35/2 przez punkty nr: 0620042, 0620040, 0620041, 0620168, 0620029 i 0620180 do punktu nr 0620204 położonego u zbiegu granic działek nr: 31/3, 31/4 i 35/2. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 31/3 i 3 przez punkt nr 0620037 do punktu nr 0602183. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/7 przez punkty nr: 0602184, 0602185 i 0602186 do punktu nr 0602187, w którym skręca ponownie w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/6 do punktu nr 0602188. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 27/6, 27/5 i 27/9 przez punkty nr: 0602189, 0602190 i 0602191 do punktu nr 0602192, w którym załamuje się, i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 27/9 do punktu nr 0620025 położonego na zbiegu granic działek nr: 27/9, 6 i 3. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 0620024, 0620023 i 0620022 do punktu nr 0620021, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 0620027, 0620020, 0620019, 0620018, 0620013, 0620012 i 0620011 dochodzi do punktu nr 0620010. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 8 i przez punkt nr 0620155 dochodzi do punktu nr 0620152. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/2 przez punkt nr 0620151 do punktu nr 0620100, położonego u zbiegu granic działek nr: 5, 6 i 7/2. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7/2, 7/1, 9/1, 9/2 i 23/1 przez punkty nr: 0620101, 0620125, 0602196 i 0620102 do punktu nr 0630050. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 11/6, 16/2 i 9/4 przez punkty nr: 0630051, 0630052 i 0202553 do punktu nr 0202197. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 21/6, 21/5, 17/1, 18/5 i 102/16 przez punkty nr: 0202198, 0202199, 0202388, 0202200, 0202201, 0203170 i 0202209 do punktu nr 0202554. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i, biegnąc wzdłuż granicy działki nr 130/4, dochodzi do punktu nr 0202263, położonego u zbiegu granic działek nr: 102/15, 130/3 i 130/4. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 130/4 przez punkt nr 0202262 do punktu nr 0202099. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/2 do punktu nr 0202097. Stąd biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 122/2 przez punkty nr: 0202096, 0202095, 0202094, 0202093, 0202092, 0202091 i 0202065 do punktu nr 0202064, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 130/6 i 121/1 przez punkty nr: 0202063, 0202060, 0203175, 0202058, 0203184, 0202271 i 0202053 do punktu nr 2810020/0202051, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0328 Obłaczkowo, karta mapy 1, gmina Września

Granica biegnie po granicy działki nr 36/4, od punktu nr 2810267 położonego u zbiegu granic działek nr: 40/4, 40/3, 36/3 i 36/4, w kierunku południowym przez punkty nr: 2810266, 2810265, 2810264 do punktu nr 2810263. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2810180, 2810179, 2810178, 2810177, 2810176, 2810175 i 2810174 do punktu nr 2810173. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2810148, położonego u zbiegu granic działek nr: 34, 38 i 36/4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2810149, 2810150, 2810151, 2810152, 2810153, 2810154 do punktu nr 2810137. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2810138, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 2810133 dochodzi do punktu nr 2810267, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0500 Września, karta mapy 11, gmina Września

Granica biegnie od punktu nr 11112 położonego u zbiegu granic działek nr: 913/3, 912/5 i 912/7 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 913/3 przez punkty nr: 11061, 11060, 11059 i 11111 do punktu nr 11079, położonego u zbiegu granic działek nr: 912/1, 912/9, 913/1 i 913/3. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 11078, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 912/1 do punktu nr 11123, położonego u zbiegu granic działek nr: 912/1, 912/8 i 912/9. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 912/8 do punktu nr 11122, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dalej wzdłuż granicy działki nr 912/8 dochodzi do punktu nr 11121. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 11120, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 11119. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim dalej wzdłuż granicy działki nr 912/8 i dochodzi do punktu nr 11118, położonego u zbiegu granic działek nr: 912/8, 912/9 i 912/6. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 912/6 przez punkt nr 11106 do punktu nr 11107, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 11108. Stąd biegnie dalej w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr 912/6 i 912/7 przez punkty nr 11109 i 11110 do punktu nr 11112, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kościan

Obręb ewidencyjny nr 0032 - Widziszewo, karta mapy 1, gmina Kościan

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 42/1, w kierunku wschodnim, południowym skrajem działek nr 41 i 172 (droga) do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 43/2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 43/2, do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 43/2. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim, północną granicą działki nr 175 (droga), do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 42/4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku północnym, wschodnimi granicami działek nr 175 (droga) i 831, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 172, 41/10 i 41/7, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 41/10, 40/22 i 40/19 do punktu nr 2, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 38/3 dochodzi do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 40/20, 40/21 i 38/3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 40/21, 40/25 i 41/13 do punktu nr 4, położonego u zbiegu granic działek nr: 41/12, 41/13 i 172. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 172 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 40/11, 40/12, 41/11 i 41/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 40/12 do punktu nr 6 położonego u zbiegu granic działek nr: 41/10, 41/11, 40/12 i 40/22. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 41/10 do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 41/10, 41/11 i 172. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granic działek nr 172 i 41/3 dochodzi do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 172, 41/13 i 41/14, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr 41/13 i 41/25 do punktu nr 9 położonego u zbiegu granic działek nr: 40/25, 40/26 i 40/10. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 40/10 do punktu nr 10, położonego u zbiegu granic działek nr: 40/26, 41/10 i 40/27. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr 40/27 i 41/15 do punktu nr 11, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 8, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Prudnik

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0114 - Prudnik, karta mapy 1, gmina Prudnik

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1331/34, 1240/81 i 2002/38, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1240/81 przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5 wspólnego dla działek nr: 1240/81, 2842/46 i 1771/82. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1771/82 do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 2838/82, dochodzi do punktu nr 7. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1771/82 do punktu nr 8 wspólnego dla działek nr: 1771/82, 1240/81 i 2837/82. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1240/81 przez punkt nr 9 do punktu nr 10, położonego u zbiegu granic działek nr: 1240/81, 1710/82 i 1711/82. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1711/82 i 2255/82 przez punkt nr 11 do punktu nr 12, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 13 wspólnego dla działek nr: 2837/82, 2838/82, 1710/82 i 2133/82. Stąd, biegnąc w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 2133/82, 2256/82 i 2646/82 przez punkty nr: 14 i 15, dochodzi do punktu nr 16, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2149/82 i 2164/82 przez punkt nr 17 do punktu nr 18, położonego u zbiegu granic działek nr: 2153/60, 2169/60, 2164/82 i 2838/82. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/82 do punktu nr 19, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2170/60 do punktu nr 20. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 2170/60, 2168/59 i 2167/59 przez punkty nr: 21 i 22 do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnąc wzdłuż granic działek nr: 2010/57, 2008/53 i 2171/27 przez punkty nr: 24, 25, 26 i 27, dochodzi do punktu nr 28, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2035/27 do punktu nr 29. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 30, a następnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1324/27 do punktu nr 31. Tu skręca na wschód i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 1240/81 przez punkt nr 32, dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0114 - Prudnik, karta mapy 12, gmina Prudnik

Granica biegnie od punktu nr 1200140, położonego u zbiegu granic działek nr: 1979/140, 1978/140, 2600/140, 2003/140 i 1980/140, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 2600/140 przez punkty nr: 1200150 i 3710090 do punktu nr 3710092, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1994/140. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 3710091, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2600/140 do punktu nr 200229, położonego u zbiegu granic działek nr: 1977/140, 1864/139 i 2600/140. W punkcie nr 200229 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2600/140 do punktu nr 295112627. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2600/140 do punktu nr 295112633, położonego u zbiegu granic działek nr: 2599/140, 2600/140 i 1999/140. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 2600/140 do punktu nr 3710292, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 3710291, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1999/140. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 3710296, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2600/140 do punktu nr 3710297. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 900100, położonego u zbiegu granic działek nr: 1975/140, 2600/140 i 1919/144. W punkcie nr 900100 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2600/140 przez punkty nr: 900101, 900102, 900103 i 3710622 do punktu nr 3710616, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2600/140. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 2600/140 do punktu nr 3710619, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 3710621. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2600/140 i 1984/140 przez punkt nr 3709840 do punktu nr 3709841. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3709842, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 1200140, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajduje się działka nr 1996/140 tworząca enklawę niewchodzącą w granice strefy, oznaczoną punktami nr: 3710095, 3710096, 3710097, 3710098, 3710093 i 3710094.

Podstrefa Twardogóra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Chełstówek, karta mapy 1, gmina Twardogóra

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 13/2, w kierunku północno-wschodnim południowo-wschodnią stroną drogi gminnej nr 94 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, położonego na granicy obrębu Chełstówek z obrębem Moszyce. Z punktu nr 3 biegnie po granicy obrębów w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 4 do punktu nr 5, położonego u zbiegu granicy kompleksu z działką nr 19/2. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 6, po granicy działki nr 19/2 do punktu nr 7. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/1 do punktu nr 8, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/1 przez punkt nr 9 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Chełstówek, karta mapy 1, gmina Twardogóra

Granica biegnie od punktu nr 11, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 14/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gminnej nr 95/2 do punktu nr 12. Stąd biegnie w tym samym kierunku, południowo-zachodnią stroną drogi gminnej nr 95/2, wzdłuż działki nr 18 i dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 21/7 do punktu nr 14, położonego przy rowie (działka nr 81). Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, północno-wschodnią stroną rowu przez punkty nr: 15, 16, 17 i 18 do punktu nr 19. Stąd biegnie północno-wschodnią stroną rowu przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 14/1 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jarocin

Obręb ewidencyjny 0004 - Golina, karta mapy 1, gmina Jarocin

Granica biegnie od punktu nr 101, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 156/9, w kierunku południowym przez punkt nr 103 do punktu nr 104. Od punktu nr 101 do punktu nr 104 pokrywa się z granicą między działkami nr: 156/9 i 159/10. W punkcie nr 104 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną stroną rowu (działka nr 159) przez punkty nr: 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 105. W punkcie nr 105 zbiegają się działki nr: 156/11, 159 i 156/9. Z punktu nr 105 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 107 i 108 do punktu nr 106. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 102. Na odcinku od punktu nr 105 do punktu nr 102 granica podstrefy pokrywa się z granicą między działkami nr: 156/9 i 156/11. Z punktu nr 102 granica biegnie południową stroną drogi powiatowej w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 101, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Góra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 01 - Góra, karty mapy 3 i 4, gmina Góra

Granica biegnie od punktu nr 030051, położonego w zachodnim narożniku działki nr 100/6, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 030013, położonego u zbiegu działek nr: 100/5, 101/4 (droga) i 102 (rów). Z punktu nr 030013 biegnie w kierunku wschodnim, południowym brzegiem rowu, przez punkty nr: 030014, 040002 i 40003 do punktu nr 040005. Stąd biegnie w kierunku południowym po granicy między działkami nr: 106/14 i 106/5 do punktu nr 040083. Z punktu nr 040083 biegnie w kierunku zachodnim północnymi granicami działek nr: 106/15, 101/5 i 100/7 przez punkty nr: 030055 i 030054, do punktu nr 030051, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 01 - Góra, karty mapy 3 i 4, gmina Góra

Granica biegnie od punktu nr 030062, położonego w zachodnim narożniku działki nr 100/8 na granicy z drogą (działka nr 100/1), początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 030061, 030060, 030059, 030058, 030057, 030056, 040119 i 040120, południowymi granicami działek nr: 106/15, 101/5 i 100/7 do punktu nr 040121. Stąd biegnie w kierunku południowym, brzegiem drogi nr 2320/4 przez punkt nr 040102 do punktu nr 040070. Z tego punktu biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 040071, początkowo po granicy między działkami nr: 106/13 i 106/7, a następnie między działkami nr: 106/13 i 2042/3 do punktu nr 040098. Z punktu nr 040098 biegnie w kierunku południowym po granicy między działkami nr: 106/13 i 106/7 i dalej między działkami nr: 106/13 i 106/8 przez punkt nr 040099 do punktu nr 040100. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 050024, 030023, 3181 i 050223 po granicy między działkami nr: 106/13, 101/3 i 100/4 i działkami nr: 129/6, 128/1 i 127/3 do punktu nr 050022. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 102/1) przez punkt nr 030025 do punktu nr 030062, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oleśnica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0002 - Oleśnica, karty mapy: 37 i 42, miasto Oleśnica

Granica biegnie od punktu nr 3293, położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego do punktu nr 3294. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3296, skąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 8/5 AM37 i 8/5 AM42 przez punkty nr: 3297 i 3298 do punktu nr 3299. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 3301, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 8/5 AM42 dochodzi do punktu nr 3302. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 8/5 AM42 i 8/5 AM37 przez punkty nr: 3304, 3305, 3306, 3307, 3308 i 94 do punktu nr 3293, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0004 - Wądoły, karta mapy 83, miasto Oleśnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu ulic: Południowej i Energetycznej, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Energetycznej przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 5 znajdującego się przy ul. Fiołkowej, a następnie skręca na zachód, i północną stroną ul. Fiołkowej dochodzi do punktu nr 6, położonego u zbiegu ulic: Fiołkowej i Południowej. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Południowej przez punkty nr: 7, 8 i 9 do punktu nr 10, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0002 - Oleśnica, karta mapy 40, miasto Oleśnica

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 15/1, od punktu nr 4067, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/1, 15/2 i 5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr 5 i 14 przez punkty nr: 41-35, 41-34, 41-32, 40-41 i 40-40 do punktu nr 40-39, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkt nr 40-28 dochodzi do punktu nr 40-26. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 40-24, 40-22, 40-21, 40-07 i 40-04 do punktu nr 4053 położonego u zbiegu granic działek nr: 3, 15/1 i 15/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15/2 przez punkty nr: 4054, 4055, 4056, 4057 i 4058 do punktu nr 4059. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 4060, gdzie skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 15/2 przez punkt nr 4061 dochodzi do punktu 4067, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0002 - Oleśnica, karty mapy: 27, 28 i 40, miasto Oleśnica

Granica biegnie od punktu nr 41-25, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/3, 107/1 i 179, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 107/1 przez punkty nr 41-53 i 4066 do punktu nr 4065. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 15/2 przez punkt nr 4064 do punktu nr 4063. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 4062, a następnie skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 15/2 przez punkty nr: 3502, 40-01, 3501, 27-57, 27-56 i 27-55 dochodzi do punktu nr 27-18 położonego u zbiegu granic działek nr: 10, 3 i 9. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 3 do punktu nr 27-13. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 1 (AM 27) i 1 (AM 28) przez punkty nr: 27-14, 27-06, 28-01, 28-02 i 28-03 do punktu nr 28-04 położonego u zbiegu granic działek nr: 1 (AM 28), 2/1 i 14/2. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 14/2 przez punkty nr 18-58 i 346 do punktu nr 18-57, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 56/1 i 179 przez punkty nr: 28-05, 28-06, 28-07, 28-08, 28-09, 28-10, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16, 348, 28-17, 28-18, 28-19, 28-20, 28-21, 28-22 i 28-23 do punktu nr 41-05 położonego u zbiegu granic działek nr: 2/1, 15/3 i 179. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 179 przez punkty nr: 41-06, 41-07 i 350 do punktu nr 41-08, a następnie na południowy zachód przez punkty nr: 41-09, 41-10, 41-11, 41-12, 41-13 i 352 do punktu nr 41-14. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 41-15, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 41-16, 41-17, 41-18, 41-19 i 41-20 dochodzi do punktu nr 41-21, w którym skręca na południe, i przez punkty nr: 41-22, 41-23 i 41-24 dochodzi do punktu 41-25, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kalisz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 110 - Zagorzynek, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, w kierunku północno-zachodnim po granicy między działkami nr: 8/5 i 6/3 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 9 przez punkt nr 4 do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy z działką nr 9 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Noskowskiej (działka nr 12) do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 11/2 do punktu nr 8. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy z działką nr 13/2 przez punkt nr 9 do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Sulisławickiej (działka nr 1/3) przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy z działkami nr: 10/2, 17/2 i 16/2 przez punkty nr: 13 i 14 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 022 - Piskorzewie, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, wzdłuż ogrodzenia w kierunku północno-wschodnim po granicy z działką nr 25/1 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Stąd biegnie w tym samym kierunku po granicy z działką nr 25/4 przez punkt nr 4 do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy z działkami nr: 40/18, 32/24 i 40/19 przez punkty nr: 6, 7 i 8 do punktu nr 9. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 10, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działki nr: 40/15, 40/29, 40/22 i 40/25) przez punkty nr: 11, 12 i 13 do punktu nr 14. Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy z działkami nr: 40/26 i 40/22 przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie po granicy z działką nr 40/22 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy z działką nr 40/13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 106 - Zagorzynek, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 1/1, stanowiącej obszar 1, od punktu nr 1, położonego w najbardziej na południe wysuniętym punkcie tej działki, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 6. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 7 i 8 do punktu nr 9, w którym skręca na południe, i przez punkty nr: 14, 13 i 15 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 0146 - Nosków, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 109, stanowiącej obszar 2, od punktu nr 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 11. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 12, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 10, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny: nr 0090 - Rypinek, karta mapy 1, nr 0091 - Rypinek, karta mapy 1, nr 0115 - Rypinek, karta mapy 1 oraz nr 0119 - Rypinek, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie od punktu nr 333, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 11/13, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 11/13, 8/2, 4/2 i 30/2 przez punkty nr: 283, 334 i 352 do punktu nr 313. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 30/2 i 31/2 przez punkt nr 309 do punktu nr 303, który leży u zbiegu granic działek nr: 3/13, 31/2, 3/12 i 31/1. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 3/12 przez punkty nr 302 i 6073 do punktu nr 353, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/12 przez punkty nr 246 i 245 do punktu nr 224. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 223, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/12 do punktu nr 222. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr 5/6 i 5/7 przez punkt nr 71 do punktu nr 107. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 5/7, 6/9, 7/7, 8/9, 12/5 i 29/5 przez punkty nr: 128, 129, 130, 131 i 120 do punktu nr 146, który leży u zbiegu granic działek nr: 29/7, 29/2 i 29/5. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działek nr 29/5 i 29/6 przez punkty nr 295 i 310 do punktu nr 123, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/6 do punktu nr 124. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 29/6 do punktu nr 92, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/6 przez punkty nr 93 i 94 do punktu nr 96. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/6 przez punkt nr 242 do punktu nr 88, który znajduje się u zbiegu granic działek nr: 26, 25/1 i 29/6. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granic działek nr 25/1 i 25/4 przez punkt nr 144 do punktu nr 149374, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 25/4 i 24/7 przez punkt nr 149376 do punktu nr 149375. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granic działek nr 24/5 i 24/8 do punktu nr 900316. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 3/24 do punktu nr 149377, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/24 do punktu nr 900314. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 3/24 i 3/26 przez punkt nr 900317 do punktu nr 900318, który leży u zbiegu granic działek nr: 3/25, 3/26 i 3/12. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 3/26 do punktu nr 265, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 264. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/24 do punktu nr 262, który leży u zbiegu granic działek nr: 3/11, 3/14, 3/24 i 3/12. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/24 do punktu nr 263, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/21 do punktu nr 252. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 3/21, 3/19, 3/17, 3/15 i 2/5 przez punkty nr: 257, 219, 260, 231 i 232 do punktu nr 268. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 2/5 i 2/6 przez punkty nr: 282, 269, 270 i 271 do punktu nr 1839. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działek nr: 11/6, 11/4 i 1/29 przez punkty nr: 265, 264, 263, 262 i 267 do punktu nr 266, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/29 do punktu nr 213. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granic działek nr 1/33 i 1/31 przez punkt nr 158 do punktu nr 7, który znajduje się u zbiegu granic działek nr: 1/31, 1/60 i 1/4. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/31 do punktu nr 316, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkt nr 317 do punktu nr 318. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/33 do punktu nr 323, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 1/41, 1/39 i 1/37 przez punkty nr 320 i 321 do punktu nr 322. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/37 do punktu nr 67, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/16, 5/14, 2/1 i 10/3 przez punkty nr: 68, 69 i 6021 do punktu nr 260. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 11/15 do punktu nr 261, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 321. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 11/15 do punktu nr 373. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 11/15 przez punkty nr 361 i 5 do punktu nr 372, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie do punktu nr 266. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr 11/15 i 11/13 przez punkty nr 4 i 259 do punktu nr 333, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bielawa

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Północ, karta mapy 3, miasto Bielawa

Kompleks 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 9351, położonego w południowym narożniku działki nr 1133/1 na granicy z ul. Grunwaldzką (działka nr 1133/3) i działką nr 1/7, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do punktu nr 9353, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 9354. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 9355, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 9356. Z punktu nr 9356 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 9358 i 9359 do punktu nr 9360. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976 i 3975 do punktu nr 3945, położonego u zbiegu granic działek nr 63 i 62 (rowy). Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 62 (rowu) przez punkt nr 3946 do punktu nr 68153, położonego u zbiegu granic działek nr 62 (rów) i 1/7. Z punktu nr 68153 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 68154, 68155, 68156, 9109, 9121, 68157, 68158 i 68159 do punktu nr 9351, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 9586, położonego u zbiegu granic działek nr: 60/1, 60/2, 61/3 i 61/7, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 60/2 przez punkty nr 9717 i 9719 do punktu nr 3936, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 62 przez punkty nr: 3937, 3938, 3939, 9725, 3940, 3941, 3942 i 3943 dochodzi do punktu nr 3944, położonego u zbiegu granic działek nr: 62, 63 i 61/10. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 63 przez punkty nr: 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 9726, 3968, 3967 i 3966 do punktu nr 9591, położonego u zbiegu granic działek nr: 63, 61/3 i 61/11. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 61/3 do punktu nr 9590. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dalej wzdłuż granicy działki nr 61/3 biegnie do punktu nr 9589, położonego u zbiegu granic działek nr 61/3 i 61/12. Tu skręca na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 61/3 i przez punkt nr 9727 dochodzi do punktu nr 9586, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rawicz

Obręb ewidencyjny 5 - Kąty, karta mapy 1, Gmina Rawicz

Granica biegnie od punktu nr 1520, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 66/13, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 66/13 przez punkty nr: 201419, 1518, 1517, 1563 i 4965 do punktu nr 4964, który znajduje się u zbiegu granic działek nr: 15, 146 i 66/13. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 66/13 przez punkty nr 4968 i 4967 do punktu nr 1032. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr 66/13 i 66/12 przez punkt nr 100477 do punktu nr 131, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działek nr 66/18 i 38/2 przez punkt nr 100186 do punktu nr 100842. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 58 do punktu nr 2515, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 58 przez punkty nr: 2517, 138, 2521, 2518, 2520, 2519, 2522 i 2516 do punktu nr 100853. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działek nr 58 i 63/2 przez punkt nr 100860 do punktu nr 100843. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 63/2, 38/2 i 62/2 przez punkty nr: 100861, 100862, 100863, 100869, 100868, 100864, 100865 i 100866 do punktu nr 100867. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 62/2 do punktu nr 100841, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 62/2 do punktu nr 100840. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 66/13 do punktu nr 1520, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piława Górna

(skreślona)

Podstrefa Kobierzyce

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Krzyżowice-Wierzbica, karta mapy 1, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1040, położonego u zbiegu granic działek nr: 88/8, 88/2 i 88/1, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 88/8 do punktu nr 1039. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 88/5 do punktu nr 1038. Tu skręca początkowo w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 86 do punktu nr 949, a następnie w kierunku północno-zachodnim dalej wzdłuż granicy działki nr 86 przez punkt nr 950 do punktu nr 951 położonego u zbiegu granic działek nr: 88/1, 87 i 86. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 87 przez punkt nr 952 do punktu nr 953. Tu skręca na północ i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 87 do punktu nr 0660110074. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 129 przez punkty nr: 0660110073, 0660110072, 0660110071, 0660110070 i 0660110069 do punktu nr 1041 położonego u zbiegu granic działek nr: 129, 88/2 i 88/1. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 88/2 dochodzi do punktu nr 1040, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Krzyżowice-Wierzbica, karta mapy 1, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1028, położonego u zbiegu granic działek nr: 85/8, 85/9 i 86, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 85/9 i 89 przez punkty nr: 882, 883, 884, 885, 886, 887, 1027, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895 i 896 do punktu nr 897. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 85/2, 144 i 164 przez punkty nr: 966, 1024, 1017, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921 i 922 do punktu nr 923 położonego u zbiegu granic działek nr 164 i 85/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 164 przez punkty nr: 924, 925, 926, 927, 928 i 929 do punktu nr 930. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 86 przez punkty nr: 931, 932, 933, 934, 1022, 935, 936, 937, 1023, 938 i 939 dochodzi do punktu nr 940 położonego u zbiegu granic działek nr 85/6 i 86. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim dalej wzdłuż granicy działki nr 86 przez punkty nr 941 i 1025 do punktu nr 942, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 1028, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Krzyżowice-Wierzbica, karta mapy 1, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1015, położonego u zbiegu granic działek nr: 84/12, 84/13 i 89, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 84/13 przez punkty nr: 1014, 1013, 1012 i 1011 do punktu nr 1059. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 84/3 do punktu nr 783 położonego u zbiegu granic działek nr: 89, 84/11 i 84/3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 89 przez punkty nr: 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 1016, 870, 869, 868 i 867 dochodzi do punktu nr 1015, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Krzyżowice-Wierzbica, karta mapy 1, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 898, położonego u zbiegu granic działek nr: 85/1, 85/2 i 89, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 89 przez punkty nr: 899, 900, 901, 902, 903 i 904 do punktu nr 905, położonego u zbiegu granic działek nr: 85/1, 89 i 144. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 144 przez punkty nr: 906, 907, 908, 909, 910 i 911 do punktu nr 912, położonego u zbiegu granic działek nr: 85/1, 85/2 i 144. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 85/2 przez punkt nr 967 do punktu nr 898, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Małuszów, karta mapy 1, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1592, położonego u zbiegu granic działek nr: 64/7, 64/9 i 64/12, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 64/7 przez punkty nr 1590 i 1589 do punktu nr 1588 położonego u zbiegu granic działek nr: 64/2, 64/7 i 64/12. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 64/2 do punktu nr 2271, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 64/13 do punktu nr 2270. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 64/13 do punktu nr 2269 położonego u zbiegu granic działek nr: 64/12, 64/13 i 49. Stąd biegnie początkowo w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 49 przez punkty nr: 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560 i 1561 do punktu nr 1562, położonego u zbiegu granic działek nr: 49, 64/9 i 64/12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 64/9 do punktu nr 1592, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grodków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0043 Grodków, karta mapy 2, miasto Grodków

Granica biegnie od punktu nr 4635, położonego u zbiegu granic działek nr: 32/4, 30 i 29, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 32/4 do punktu nr 4627, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 32/4 do punktu nr 4628. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granic działek nr 32/4 i 51 przez punkt nr 4629 dochodzi do punktu nr 4630, położonego u zbiegu granic działek nr: 51, 28/6 i 29. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 28/6 przez punkty nr 4631 i 4632 do punktu nr 4633, położonego u zbiegu granic działek nr 28/6 i 29. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 28/6 i 30 przez punkt nr 4634 do punktu nr 4635, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0043 Grodków, karta mapy 2, miasto Grodków

Granica biegnie od punktu nr 4696, położonego u zbiegu granic działek nr: 104/1, 46/2 i 45, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 46/2, 46/3 i 46/4 przez punkty nr 12901 i 14121 do punktu nr 4668. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 35/2, 35/5 i 36/5 przez punkty nr: 9946, 4669, 4670 i 4671 do punktu nr 4672, położonego u zbiegu działek nr: 45, 36/5 i 42/2. Stąd biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 42/2 do punktu nr 4689. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 43 przez punkty nr: 4690, 4691, 4692 i 4693 do punktu nr 626, położonego u zbiegu granic działek nr 43 i 45. Tu skręca na południowy wschód i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 43 do punktu nr 4695. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 104/1 przez punkty nr 4793 i 4792 do punktu nr 4696, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0043 Grodków, karta mapy 4, miasto Grodków

Granica biegnie od punktu nr 7115 położonego u zbiegu granic działek nr: 104/1, 106 i 107 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 104/1 przez punkt nr 4739 do punktu nr 4738. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 105 do punktu nr 4777, położonego u zbiegu działek nr: 106, 105 i 101/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 101/1 przez punkty nr: 4784, 7212, 7213 i 7214 dochodzi do punktu nr 7215. Tu skręca początkowo w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 101/1 przez punkt nr 7216 do punktu nr 7217, a następnie północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr 101/1 i 107 przez punkty nr: 7218, 7219 i 7116 do punktu nr 7115, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Otmuchów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0020 Nieradowice, karta mapy 1, gmina Otmuchów

Granica biegnie od punktu nr 110, położonego u zbiegu granic działek nr: 12, 21/6 i 21/7, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 12 przez punkty nr: 102, 100, 98, 97, 72, 73, 74, 75 i 19 do punktu nr 78, położonego u zbiegu granic działek nr: 12, 7/35 i 21/6. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/35 i 21/7 przez punkt nr 79 do punktu nr 1. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim dalej wzdłuż granicy działki nr 21/7 przez punkty nr: 8, 9 i 10 do punktu nr 2, położonego u zbiegu granic działek nr: 21/7 i 21/6. Tu skręca na zachód i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 21/7 przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Otmuchów 0001, karty mapy: 4 i 12, gmina Otmuchów

Granica biegnie od punktu nr 86, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 193, w kierunku południowym przez punkty nr: 81, 82, 80 i 79 do punktu nr 4. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 193 i 899/6 przez punkty nr: 6, 3 i 1 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 38, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 899/6 przez punkt nr 29 do punktu nr 30. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 899/6 przez punkty nr: 31 i 28 do punktu nr 32, położonego u zbiegu granic działek nr: 899/1, 899/6 i 902/1. W punkcie nr 32 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 899/6, 899/9 i 899/8 przez punkty nr: 27, 39, 40, 41, 42, 65, 7, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 11, 58, 54, 57 i 15 do punktu nr 56. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 33, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 899/8 do punktu nr 55. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 53, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 899/8 dochodzi do punktu nr 66, położonego u zbiegu granic działek nr: 899/7, 899/8, 896 i 190. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 899/7 i 899/5 przez punkty nr: 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 43 i 21 do punktu nr 44, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 26. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 25, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 899/5 przez punkt nr 24 do punktu nr 34. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 35, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 899/5 dochodzi do punktu nr 36. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 37, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu nr 67. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 899/5 i 899/6 przez punkty nr 16 i 52 do punktu nr 51, położonego u zbiegu granic działek nr: 899/6, 190 i 186. Z punktu nr 51 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 899/6, 191 i 192 przez punkty nr: 50, 49, 78 i 83 do punktu nr 84, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 192 i 193 przez punkty nr: 77 i 85 do punktu nr 86, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Książ Wielkopolski

Obręb ewidencyjny 0012 - Radoszkowo, karta mapy 2, gmina Książ Wielkopolski

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr Y176, położonego u zbiegu granic działek nr: 63/2, 63/3 i 57, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 57 do punktu nr Y181. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 63/4, 86/3 i 88/10 przez punkty nr: Y169, Y168, Y180, Y197, Y243, Y242, Y241 i Y240 do punktu nr Y239, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr Y257. Stąd biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 88/12 przez punkty nr: Y256, Y254, Y253, Y252, Y251, Y250 i Y249 do punktu nr Y248 położonego u zbiegu granic działek nr: 88/12, 88/13 i 88/9. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 88/13 dochodzi do punktu nr Y264. Stąd biegnie w kierunku zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 88/13 przez punkt nr Y259 dochodzi do punktu nr Y260. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 88/13 do punktu nr Y261, a następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granic działek nr: 88/8, 88/4 i 88/5 przez punkty nr: Y219, Y172 i Y173 dochodzi do punktu nr Y222, położonego u zbiegu granic działek nr: 88/5, 88/6 i 88/7. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 88/6 do punktu nr Y224, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr Y185. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 86/1 dochodzi do punktu nr 607. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 65, 64, 62, 60 i 59 przez punkty nr: 608, 617 i 613 do punktu nr 612. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 59 dochodzi do punktu nr Y177, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 63/2 do punktu nr Y176, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 200584, położonego u zbiegu granic działek nr: 47/7, 43/4 i 47/9, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 47/7 do punktu nr Y227. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 47/8 do punktu nr Y230, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 47/8 do punktu nr Y228, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr Y229. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 52 przez punkty nr: 200572, 200570 i 200560 do punktu nr X83. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 47/10 do punktu nr 200460 położonego u zbiegu granic działek nr: 47/10, 47/11 i 34. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 34 przez punkty nr: 200462, 200466, 200461, 200432 i 200404 do punktu nr 200388. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 200399, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granic działek nr: 44, 43/3 i 43/4 przez punkt nr 200527 dochodzi do punktu nr 200584, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Niemodlin

Obręb ewidencyjny 0027 - Niemodlin, karta mapy 12, gmina Niemodlin

Granica biegnie po granicy działki nr 1023/7 od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1023/2, 1023/6 i 1023/7, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 3, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 4 dochodzi do punktu nr 5. Tu skręca na północny wschód i przez punkty nr 6 i 7 dochodzi do punktu nr 8. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 24 (obręb Gościejowice), 1024/1 i 1023/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 11, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 1023/5, 1023/7 i 1023/2. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1023/2 przez punkty nr: 13, 14 i 15 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dąbrowa

Obręb ewidencyjny 0004 Karczów, karta mapy 3, gmina Dąbrowa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 601, 595 i 602/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 595 do punktu nr 2, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 602/2 do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 602/2 do punktu nr 4, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 602/2 do punktu nr 5 położonego u zbiegu granic działek nr: 595, 602/2 i 618. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 595 do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 619/3 dochodzi do punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 619/3 do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na wschodni, i wzdłuż granic działek nr: 619/3, 619/2 i 631/2 przez punkty nr: 9, 10, 11, 12, 13 i 14 dochodzi do punktu nr 15 położonego u zbiegu granic działek nr: 631/2, 631/1, 632/2 i 632/1. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 632/1 do punktu nr 16 położonego u zbiegu granic działek nr: 632/1, 630 i 629. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 629 do punktu nr 17. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 629 i 628 do punktu nr 18, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 628 do punktu nr 19 położonego u zbiegu granic działek nr: 627, 628 i 632/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 632/1 do punktu nr 20, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 623/2 do punktu nr 21. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 623/2, 623/1 i 622 do punktu nr 22, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 619/4 dochodzi do punktu nr 24 położonego we wschodnim narożniku działki nr 619/4. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 632/1 przez punkt nr 25 do punktu nr 26. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 632/1 do punktu nr 27, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 666 przez punkty nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 43. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 113 przez punkty nr: 44, 45 i 46 do punktu nr 47 położonego u zbiegu granic działek nr: 602/1, 600, 112/2 i 113. Z punktu nr 47 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 600 przez punkt nr 48 do punktu nr 49, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 600 do punktu nr 50. W punkcie nr 50 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr 51 i 52 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lewin Brzeski

Obręb ewidencyjny 4101 - Lewin Brzeski, karta mapy 2, miasto Lewin Brzeski

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 74/1, 123/3 i 124/3, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 74/1 do punktu nr 2, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 120/8 do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 120/7, 120/8 i 103. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 103 dochodzi do punktu nr 4, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 5. Stąd biegnie na południowy zachód i wzdłuż granicy działki nr 120/6 dochodzi do punktu nr 6, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 120/6 dochodzi do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 120/6, 103 i 122/2. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 8, a następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 122/1 do punktu nr 9. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 123/2 do punktu nr 10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 124/3 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 74/1, 120/8 i 120/9, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 120/9, 117/1 i 108/1 do punktu nr 2, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 104 do punktu nr 3 położonego u zbiegu granic działek nr: 104, 108/1 i 103. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 103 do punktu nr 4, w którym skręca na zachód, a następnie na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 120/8 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 103, 27/7 i 27/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 103 do punktu nr 2, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 30/1 biegnie do punktu nr 3 położonego u zbiegu granic działek nr: 1364, 30/1 i 34/2. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 34/2 do punktu nr 4, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 27/9 dochodzi do punktu nr 5. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 27/9 do punktu nr 6, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 27/9 przez punkt nr 7 dochodzi do punktu nr 8 położonego u zbiegu granic działek nr: 27/7, 27/8 i 27/9. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 27/7 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 103, 27/2 i 314/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 103 do punktu nr 2, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 27/6 i 27/9 do punktu nr 3 położonego u zbiegu granic działek nr: 27/9, 34/2 i 27/3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 34/2 do punktu nr 4, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 314/1 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świebodzin

Obręb ewidencyjny 1 Świebodzin, gmina Świebodzin

Granica biegnie od punktu nr 523, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 195/86, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 5/5, 8 i 10/7 przez punkty nr: 522, 521 i 3105 do punktu nr 2171, położonego u zbiegu granic działek nr: 10/7, 195/88 i 393/1. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granic działek nr: 393/1, 195/38 i 195/37 przez punkty nr: 3093, 2281, 2170 i 2566 dochodzi do punktu nr 2175. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 195/71 do punktu nr 2780, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkt nr 2779 do punktu nr 2778. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2177, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 195/73 do punktu nr 2178. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 195/73 do punktu nr 2776, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 195/72 do punktu nr 2180 położonego u zbiegu granic działek nr: 195/37, 195/13, 195/70 i 195/72. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 195/13 dochodzi do punktu nr 2181. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 195/69, 195/68 i 195/66 przez punkty nr 2773 i 2774 do punktu nr 2775. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 195/66 do punktu nr 2781 położonego u zbiegu granic działek nr: 195/103, 195/70 i 195/66. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 195/66 przez punkt nr 2174 dochodzi do punktu nr 2173. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 195/66 do punktu nr 2972, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 195/101 do punktu nr 2973. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 195/101 do punktu nr 3193-65 położonego u zbiegu granic działek nr: 195/98, 195/99, 195/100 i 195/101. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 195/98 do punktu nr 3192-65. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 195/98 przez punkt nr 3191-65 do punktu nr 3190-65, w którym załamuje się na północ, i biegnie do punktu nr 3189-65. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 195/102 do punktu nr 3328, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5/5 do punktu nr 524 położonego u zbiegu granic działek nr: 195/90, 195/103 i 5/5. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 5/5 przez punkty nr 3098 i 3097 do punktu nr 523, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: nr 1 - Gospodarstwo, miasto Jawor oraz nr 13 - Słup, gmina Męcinka

Granica biegnie od punktu nr 656, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 99/12, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 99/12, położonej w obrębie Gospodarstwo, przez punkty nr: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 100002 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki nr 438, położonej w obrębie Słup, przez punkty nr: 112, 110, 375 i 108 do punktu nr 107. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 438 przez punkty nr: 106, 124, 371, 378, 374 i 373 do punktu nr 100368, położonego na granicy obrębu Gospodarstwo. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 99/19, położonej w obrębie Gospodarstwo, przez punkt nr 2864 do punktu nr 885. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 99/19 i 99/21, położonych w obrębie Gospodarstwo, przez punkty nr: 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 i 893 do punktu nr 894, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 895. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 896, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt nr 897 dochodzi do punktu nr 898. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 99/21 i 99/12 przez punkty nr: 899, 689, 688, 744, 687, 686, 685, 684 i 683 do punktu nr 201. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 99/12 przez punkty nr: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 236, 237, 361, 202, 653 i 654 do punktu nr 655. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 656, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1 - Gospodarstwo, miasto Jawor

Granica biegnie od punktu nr 902, położonego w północnym narożniku działki nr 4/23, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 i 910 do punktu nr 911, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 912. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 913, w którym skręca na wschód, i przez punkt nr 914 dochodzi do punktu nr 915. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty nr: 770, 771 i 772 dochodzi do punktu nr 773. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 708 i 709 do punktu nr 100710. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/23, 4/33, 4/32 i 4/31 przez punkty nr: 300224, 300223, 300222, 760, 300221, 940, 939 i 300220 do punktu nr 300219. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/31 przez punkty nr: 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 317, 316 i 315 do punktu nr 314. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 4/31, 4/30 i 4/29 przez punkty nr: 313, 312, 311, 310, 949, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 950, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295 i 294 do punktu nr 248. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 4/29 przez punkty nr: 247 i 246 do punktu nr 245. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 244, 243, 242 i 241 do punktu nr 722. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 4/29, 4/32 i 4/36 przez punkty nr: 721 i 761 do punktu nr 720. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 632, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 633. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 719, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/36, 4/12 i 4/36 przez punkty nr: 759, 753 i 718 do punktu nr 752. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/36 przez punkty nr: 751 i 750 do punktu nr 749. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 4/23 przez punkt nr 748 do punktu nr 747. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 746 i 745 do punktu nr 716. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 4/23 przez punkty nr: 715, 714, 900, 713 i 901 do punktu nr 902, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 - Gospodarstwo, miasto Jawor

Granica biegnie z punktu nr 100031, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 99/17, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 99/17 i 99/13 przez punkty nr: 100032, 100033, 100034, 930, 100035, 100699, 100036, 926, 927, 100037, 100038, 100039, 100040, 928, 929, 100041 i 100042 do punktu nr 100043. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 99/13 biegnie przez punkty nr: 112, 866, 867, 868 i 869 do punktu nr 694. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 870, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 99/17 przez punkty nr: 871, 872, 873 i 874 do punktu nr 875. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkty nr: 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884 i 100369 do punktu nr 100031, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 1 - Gospodarstwo, miasto Jawor

Granica biegnie od punktu nr 846, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4/21, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty nr: 847, 848, 921, 849, 850, 851 i 920 do punktu nr 852. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do punktu nr 853, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 854. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 4/21 i 4/25 przez punkty nr: 855, 856, 857, 858, 238, 239, 919, 861, 862, 863 i 864 do punktu nr 922. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/25 przez punkty nr: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 233, 337, 338, 339, 340 i 341 do punktu nr 703. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu nr 702, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/21 przez punkt nr 704 do punktu nr 846, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobromierz

Obręb ewidencyjny nr 0004 Dobromierz, karta mapy 2, gmina Dobromierz

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr z10283, położonego u zbiegu granic działek nr: 323/1, 323/2, 310/3 i 310/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 323/2, 311/2 i 324/3 przez punkty nr: z17140, z17139, z17138, G333, z17133, z17132 do punktu nr z17086. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 324/3 przez punkty nr: z17085, z17084, z17004, z17003, z17002, z17001 i z10343 do punktu nr z10342, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 324/3 przez punkty nr: z10341, z10340, z10339, z10259, z10275, z10335 i z10334 do punktu nr z10333. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 324/3 przez punkt nr z10332 do punktu nr z10288, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr z10287, położonego u zbiegu granic działek nr: 323/2, 323/1, 311/2 i 311/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 323/2 przez punkt nr z10286 do punktu nr z10285. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 323/2 przez punkt nr z10284 do punktu nr z10283, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1604, położonego u zbiegu granic działek nr: 326/9, 326/31, 313/3 i 313/1, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 326/31 przez punkty nr: 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 i 1426 do punktu nr 1375. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 1376, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/31 przez punkt nr 1377 do punktu nr 1378. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 1379, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 326/19 i 326/21 przez punkty nr: 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1405, z10356, z10355 i z10354 do punktu nr z10353. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/21 przez punkty nr: z10344, z17008, z17007, z17006, z17005 i z17075 do punktu nr z17076. Stąd biegnie na północny wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 326/21 przez punkty nr: z17077, z17078, z17079, z17080, z17081, z17082, z17083, z17034, z17033 i z17032 do punktu nr 1636. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/19 przez punkty nr: 1635, 1634 i 1633 do punktu nr 1726, położonego u zbiegu granic działek nr: 326/19, 326/30 i 326/31. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 326/31 do punktu nr 1725, położonego u zbiegu granic działek nr: 313/3, 326/30 i 326/31. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/31 przez punkty nr: 1602 i 1603 do punktu nr 1604, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wądroże Wielkie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0012 Postolice, karta mapy 1, gmina Wądroże Wielkie

Granica biegnie od punktu nr 635, położonego u zbiegu granic działek nr: 244, 87 i 50/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 244, 250 i 246 przez punkty nr: 636 i 638 do punktu nr 1008, położonego we wschodnim narożniku działki nr 246. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 246, 251 i 245 przez punkty nr: 1005, 728, 729, 1003 i 70 do punktu nr 1000, położonego w południowym narożniku działki nr 245. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 245, 60 i 243 przez punkty nr: 731, 730 i 716 do punktu nr 715, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 243. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 243, 251, 246, 250 i 244 przez punkty nr: 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717 i 630 do punktu nr 635, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0004 Budziszów Wielki, karta mapy 1, gmina Wądroże Wielkie

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2/9 od punktu nr 9107, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim przez kolejne punkty nr: 9108-9132 do punktu nr 9133. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 9134, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu nr 9135. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty nr: 9136 i 3408 do punktu nr 9262. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 9261, 9260, 9259, 9258, 9257, 9256, 9255, 9254, 9253 do punktu nr 9252. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 863, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty nr: 861, 859, 858 i 856 do punktu nr 9107, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2/17 od punktu nr 9385, położonego u zbiegu granic działek nr: 2/10, 2/12 i 2/17, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 9265 i 9264 do punktu nr 9263. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3407, 3, 3406, 3405, 3404, 3403, 9394 i 3402 do punktu nr 3401, położonego w północno-wschodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 9386, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 9384, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 9385, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2/18 od punktu nr 9272, położonego u zbiegu granic działek nr: 2/8, 2/10 i 114/3, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 9271, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 9270. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 9269, 9268 i 9267 do punktu nr 9382. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 9383 i 9389 do punktu nr 9388. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 896, 893, 892, 890, 5579 i 887 do punktu nr 9392. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 9393, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 5580, 870, 867 i 865 do punktu nr 9272, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bolków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0002 Bolków, karta mapy 4, gmina Bolków

Granica biegnie od punktu nr 6439, położonego u zbiegu granic działek nr: 257/26, 257/2 i 179/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 257/26 i 257/33 przez punkty nr: 2221 i 7050 do punktu nr 2222. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 6918, w którym skręca początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym, i biegnie przez punkty nr: 8530, 8529 i 8528 do punktu nr 8527. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 257/33 do punktu nr 8526, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 6916. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 257/33, 257/30 i 257/9 przez punkty nr: 6915, 6927 i 6926 do punktu nr 6941. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 257/9 i 257/8 przez punkt nr 6940 do punktu nr 6939, położonego u zbiegu granic działek nr: 257/8, 257/29 i 197/3. Z punktu nr 6939 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1828, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 257/4 przez punkt nr 1826 do punktu nr 1825. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5802, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 865 dochodzi do punktu nr 5803. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 865 przez punkt nr 1814 do punktu nr 5804, położonego u zbiegu granic działek nr: 865, 196/1 i 195/12. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 865 dochodzi do punktu nr 5801, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 1824. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 257/5 przez punkt nr 2217 do punktu nr 2218. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 2219, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 257/5 przez punkty nr: 2220, 6444, 6443, 6442 i 6441 do punktu nr 6440. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 257/33 i 257/26 przez punkt nr 7052 do punktu nr 6439, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0015 Wolbromek, karta mapy 3, gmina Bolków

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 334/7 od punktu nr 5864, położonego u zbiegu granic działek nr: 371, 588, 589 i 334/7, w kierunku północnym przez punkty nr: 7132 i 7133 do punktu nr 5875. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 7134, 7135 i 7136 do punktu nr 5871. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr: 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 5894, 7142 i 5992 do punktu nr 7143, w którym załamuje się na północ, i przez punkty nr: 7144, 7145, 5890, 5889, 7146 i 7147 dochodzi do punktu nr 7190. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7189, 7188, 7187, 7186, 7185, 7161, 7160, 7159, 7158, 7157, 7156, 7155, 7154, 7153 i 7152 do punktu nr 7151. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7120, 7121, 5765, 7122, 5766, 7123, 7124, 5767, 5768, 7125, 5769, 7126, 7127 i 7128 do punktu nr 7129. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 7130, 5860, 5862 i 7131 do punktu nr 5864, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pleszew

Obręb ewidencyjny nr 0001 Pleszew, arkusz mapy 26, gmina Pleszew

Granica biegnie od punktu nr 2600085, położonego u zbiegu granic działek nr: 2243/1, 2243/4 i 2245/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2243/4 i 2247/4 przez punkty nr: 2600337, 2601021 i 2601025 do punktu nr 2601016, położonego u zbiegu granic działek nr: 2247/4, 2247/1, 2250/1 i 2250/3. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 2247/4 przez punkty nr: 2601020, 2601090, 2601083 i 2601082 do punktu nr 4400386, położonego u zbiegu granic działek nr: 2247/3, 2247/4 i 2250/4. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2247/4 i 2243/4 przez punkty nr: 4400391 i 4400387 do punktu nr 4400388, położonego u zbiegu granic działek nr: 2243/3, 2243/4 i 2243/1. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 2243/4 przez punkty nr: 4400407, 2600340 i 2600339 do punktu nr 2600085, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobroszyce

Obręb ewidencyjny 0004, arkusz mapy 8, gmina Dobroszyce

Kompleks 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 457/20 od punktu nr a1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 457/20, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 457/20 do punktu nr 4196, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 457/20 przez punkt nr 4197 do punktu nr a16. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 457/20 do punktu nr a14, położonego u zbiegu granic działek nr: 457/20, 457/21, 457/26 i 457/27. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 457/20 przez punkt nr 4217 do punktu nr 4216, w którym załamuje się na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 457/20 przez punkty nr: 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209 i 4132 dochodzi do punktu nr a9. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 457/20 do punktu nr a1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 457/23 od punktu nr a22, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 457/23, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 457/23 do punktu nr a23, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 457/23 przez punkt nr 4199 do punktu nr 4200, położonego u zbiegu granic działek nr: 457/23, 456/1 i 448/1. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 457/23 przez punkty nr 4201 i 4221 do punktu nr 4220. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 457/23 przez punkt nr 4219 do punktu nr 4218, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 457/23 do punktu nr a25. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 457/23 przez punkt nr a24 do punktu nr a22, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łubowo

Obręb ewidencyjny 0003 - Fałkowo, arkusz mapy 2, gmina Łubowo

Kompleks 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 171/4 od punktu nr 101555, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 171/4, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 101567, 101569, 101586, 101631, 101823 i 101167 do punktu nr 1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 101826, położonego u zbiegu granic działek nr: 171/3, 171/4, 172/3 i 172/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 101867, położonego u zbiegu granic działek nr: 171/4, 172/4 i 5038/8. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 200165, 200168 i 200169 do punktu nr 101555, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 174/7 od punktu nr 36, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 174/7, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 101196, 101381, 101324, 101335, 101505 i 101506 do punktu nr 103, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/4, 174/7 i 174/8. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 55, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr 54 i 53 dochodzi do punktu nr 52, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 50. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 36, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 174/9 od punktu nr 49, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 174/9, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 51 i dochodzi do punktu nr 46. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 29 do punktu nr 28, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 26 do punktu nr 92. W punkcie nr 92 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 71, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 56, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/6, 174/9 i 174/10. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 174/14 od punktu nr 105, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/10, 174/13 i 174/14, w kierunku północnym przez punkt nr 27 do punktu nr 57, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/8, 174/14 i 174/15. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 106 dochodzi do punktu nr 107. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 44, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkt nr 45 do punktu nr 105, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 174/21 od punktu nr 86, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 174/21, w kierunku wschodnim do punktu nr 85. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 84, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 83, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/21, 174/22 i 174/23. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 96, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 95, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 94. Stąd biegnie na północ do punktu nr 93, w którym załamuje się na północny wschód, i przez punkty nr 91 i 89 dochodzi do punktu nr 88. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 87, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 86, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 174/24 od punktu nr 64, położonego w zachodnim narożniku działki nr 174/24, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 65 i 90 do punktu nr 98. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 97, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 82, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/23, 174/24 i 174/25. Stąd biegnie w kierunku południowym i przez punkt nr 80 dochodzi do punktu nr 79, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 78. W punkcie nr 78 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr 77 i 63 do punktu nr 64, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brzeg

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1101 - Rataje, arkusz mapy 9, gmina Brzeg-Miasto

Granica biegnie od punktu nr 3262, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 571/29, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 571/29 przez punkty nr: 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902 i 3903. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 571/29, 571/26 i 571/28 przez punkty nr: 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3941, 3911, 3942, 3912, 3913 i 3914 do punktu nr 4021, położonego u zbiegu granic działek nr: 571/28, 428 i 571/25. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 571/28, 571/26 i 571/30 przez punkty nr: 1300, 4022, 1301, 4023 i 1302 do punktu nr 1303, położonego u zbiegu granic działek nr: 571/30, 431 i 428. W punkcie nr 1303 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 571/30 przez punkty nr 1304 i 1305 do punktu nr 2695, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr 3275 i 3274 do punktu nr 3273, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr 3272 i 3271 do punktu nr 3270. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 3269, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 3940. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 571/26 do punktu nr 3939. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 3943, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 571/29 do punktu nr 3267, położonego u zbiegu granic działek nr: 571/29, 571/5 i 571/4. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 571/29 biegnie do punktu nr 3266, w którym załamuje się na północ, i biegnie do punktu nr 3265. W tym punkcie zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 571/29 do punktu nr 3264, w którym skręca na północ, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 571/29 przez punkt nr 3263 do punktu nr 3262, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 1103 - Południe, arkusz mapy 10, miasto Brzeg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 200/2 od punktu nr 2764, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 200/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 200/2 do punktu nr 2772. W punkcie nr 2772 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 200/2 przez punkt nr 2765 dochodzi do punktu nr 2728, położonego u zbiegu granic działek nr: 200/1, 200/2 i 200/3. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 200/2 do punktu nr 2701, w którym skręca na północny wschód, i dalej wzdłuż granicy działki nr 200/2 dochodzi do punktu nr 2710. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 2715 do punktu nr 2731, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 200/2 do punktu nr 2764, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stoszowice

Obręb ewidencyjny 0010 - Stoszowice, karta mapy 7, gmina Stoszowice

Granica biegnie od punktu nr 4615, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 629, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 629, 630, 631, 632 i 633 przez punkty nr: 4649, 4693, 4745, 4778, 4799 i 4844 do punktu nr 4888, położonego na styku granic działek nr: 633, 639 i 367. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 633, 634, 635, 636 i 637/1 przez punkty nr: 4920, 4940, 4962, 4994 i 5033 do punktu nr 5431. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 637/1 do punktu nr 5430. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 637/1 do punktu nr 5432, położonego na styku granic działek nr: 638, 637/2 i 637/1. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 637/1, 632, 631, 630 i 629 przez punkty nr: 5050, 4989, 4959, 8850, 4907, 4858, 4854 i 4807 do punktu nr 4805, położonego u zbiegu granic działek nr: 638, 629 i 628. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 629 i dochodzi do punktu nr 4615, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kąty Wrocławskie

Obręb ewidencyjny 0001 - Kąty Wrocławskie, karta mapy 2, miasto Kąty Wrocławskie

Granica biegnie od punktu nr 1691, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/12, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr 3/12 i 3/6 przez punkt nr 5940 do punktu nr 6130. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr 3/6 i 3/12 przez punkty nr: 5942, 5943 i 5944 do punktu nr 5945. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 5946 do punktu nr 6302, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 6303. W tym punkcie załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/12 przez punkt nr 5949 do punktu nr 5950. Stąd biegnie na południowy wschód i wzdłuż granicy działki nr 3/4 dochodzi do punktu nr 2065, położonego na styku granic działek nr: 3/3, 3/4 i 1. Tu skręca na południowy zachód i wzdłuż granicy działki nr 3/4 dochodzi do punktu nr 2073. W punkcie nr 2073 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 3/4 i 3/12 przez punkt nr 6066 do punktu nr 1691, od którego rozpoczęto opis.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U.2006.236.1705), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2008.118.746).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.