§ 3. - Wady główne i terminy ich ujawnienia u zwierząt domowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.505

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1934 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1934 r.