Część 2 - 1. W związku z art. 7 niniejszej umowy, Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadcza, że gdyby okazało się, iż z uwagi na niedawny rozwój handlu wywozowego Polskiego Obszaru Celnego lub też dla innych czasowych przyczyn działających w poszczególnych latach, przydział na podstawie statystyki nie odpowiada rzeczywistej pozycji jakiejkolwiek gałęzi wytwórczości rolniczej Polskiego Obszaru Celnego na rynku Zjednoczonego Królestwa, Rząd ten dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie wspomnianej okoliczności. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.

CZĘŚĆ  II.

1. W związku z art. 7 niniejszej umowy, Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadcza, że gdyby okazało się, iż z uwagi na niedawny rozwój handlu wywozowego Polskiego Obszaru Celnego lub też dla innych czasowych przyczyn działających w poszczególnych latach, przydział na podstawie statystyki nie odpowiada rzeczywistej pozycji jakiejkolwiek gałęzi wytwórczości rolniczej Polskiego Obszaru Celnego na rynku Zjednoczonego Królestwa, Rząd ten dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie wspomnianej okoliczności.

2. Rząd Zjednoczonego Królestwa ma nadzieję, że wszelka reglamentacja przywozu wytworów rolniczych do Zjednoczonego Królestwa, która okazałaby się konieczna, da się przeprowadzić w drodze dobrowolnej współpracy między Rządem Zjednoczonego Królestwa z jednej strony a rządami krajów dostarczających tych wytworów do Zjednoczonego Królestwa z drugiej strony. Rząd Zjednoczonego Królestwa dołoży ze swej strony starań celem zapewnienia, aby każda reglamentacja stosowana do wytworów rolniczych przywożonych z Polskiego Obszaru Celnego do Zjednoczonego Królestwa dokonywana była w powyżej wspomniany sposób; a ponadto w każdej dyskusji, jakaby miała miejsce z obcemi krajami dostarczającemi tych wytworów, dyskusji mającej na celu nawiązanie dobrowolnej współpracy, Rząd Zjednoczonego Królestwa dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie szczególnego położenia handlu wywozowego wytworów rolniczych z Polskiego Obszaru Celnego wogóle, a to z uwagi na bardzo niedawny rozwój tego handlu.