Część 1 - 1. Jednocześnie z rokowaniami handlowemi, które doprowadziły do zawarcia umowy, pewne organizacje eksporterów w Zjednoczonem Królestwie oraz importerów w Polsce wszczęły wspólną akcję, celem lepszego zaznajomienia się z warunkami, jakie istnieją w każdym z tych krajów, oraz usunięcia przeszkód w rozwoju przywozu ze Zjednoczonego Królestwa do Polski. Akcja ta doprowadziła do zawarcia układów i porozumień, przewidujących dalszą współpracę w celu zapewnienia pełniejszego wykorzystania możliwości handlowych zarówno w Zjednoczonem Królestwie jak i w Polsce. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.

CZĘŚĆ  I.

1. Jednocześnie z rokowaniami handlowemi, które doprowadziły do zawarcia umowy, pewne organizacje eksporterów w Zjednoczonem Królestwie oraz importerów w Polsce wszczęły wspólną akcję, celem lepszego zaznajomienia się z warunkami, jakie istnieją w każdym z tych krajów, oraz usunięcia przeszkód w rozwoju przywozu ze Zjednoczonego Królestwa do Polski. Akcja ta doprowadziła do zawarcia układów i porozumień, przewidujących dalszą współpracę w celu zapewnienia pełniejszego wykorzystania możliwości handlowych zarówno w Zjednoczonem Królestwie jak i w Polsce.

2. Zgodnie z intencją wyrażoną we wstępie do niniejszej umowy, Układające się Rządy przyjmują do wiadomości sprawozdania, przedłożone przez zainteresowane strony obydwu krajów w przedmiocie wspomnianych wyżej układów i porozumień, oraz wyrażają obopólne życzenie, aby te układy i porozumienia dopomogły w możliwie najszerszej mierze do osiągnięcia celów umowy.