Art. 2. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Artykuł  2. 

Rząd Polski zobowiązuje się, że dopóki bilans handlowy między Polskim Obszarem Celnym z jednej strony a Zjednoczonem Królestwem wraz z obszarami wymienionemi w ust. (2) art. 1, z drugiej strony pozostanie korzystny dla Polskiego Obszaru Celnego, (1) nie będzie stosował wobec towarów, przywożonych do Polskiego Obszaru Celnego ze Zjednoczonego Królestwa i wspomnianych obszarów, postanowień ustaw lub rozporządzeń w przedmiocie handlu kompensacyjnego, które obowiązują lub będą obowiązywały na Polskim Obszarze Celnym, i (2) przyzna towarom przywożonym do Polskiego Obszaru Celnego ze Zjednoczonego Królestwa lub ze wspomnianych obszarów korzystanie z najniższej stawki celnej; przyznanej takim samym towarom, przywożonym z jakiegokolwiek innego kraju, i to nie zależnie od warunków dotyczących handlu kompensacyjnego.

Niemniej jednak nie będzie można żądać korzyści wynikających z niniejszego artykułu, o ile chodzi o towary, przywożone do Polskiego Obszaru Celnego z jakiegokolwiek obszaru (t.zn. ze Zjednoczonego Królestwa lub obszarów wymienionych w ust. (2) art. 1), w którym jakikolwiek system handlu kompensacyjnego stosowany jest do towarów, przywożonych z Polskiego Obszaru Celnego.