Art. 13. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Artykuł  13. 
1.
Żadne postanowienie niniejszej umowy nie narusza praw ani zobowiązań, wynikających z traktatu handlowego i nawigacyjnego, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
2.
Istnieje jednakże zgoda co do tego, że wypowiedzenie przewidziane w ust. (1) art. 10 traktatu handlowego i nawigacyjnego, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., nie będzie dokonane, dopóki umowa niniejsza pozostaje w mocy.