W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie w formie not, w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych. Warszawa.1937.03.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.29.219

Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 kwietnia 1937 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r., w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 11 kwietnia 1937 r.

ZAŁĄCZNIK 

No. P. II WB. 65/16/37 Warszawa, dnia 22 marca 1937.

Panie Ambasadorze,

Mam zaszczyt, z polecenia mego Rządu zaproponować Waszej Ekscelencji następujące porozumienie:

1)
Cło konwencyjne w wysokości 160 zł od 100 kg, przewidziane dla opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych (poz. 730 z p. 3 polskiej taryfy celnej przywozowej) w dodatkowym układzie z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego z Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, będzie stosowane do opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych drutowych (bez rantów) pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa, o wymiarach następujących:

4,00 X 25

4,50 X 19

5,00 X 19

6,00 X 19

7,00 X 19

8,00 X 19.

Podane wymiary oznaczają średnicę przecięcia płaszcza opony oraz średnicę wewnętrzną opony. Te wymiary, jak również oznaczenie H.D.V. lub A.D.V. oraz główka konia, powinny być odlane na oponie.

2)
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie 30 dnia od daty ustalonej za wspólną zgodą przez Wysokie Umawiające się Strony, które wymienią w tym celu odnośne noty.
3)
Niniejsze porozumienie pozostanie w mocy tak długo, jak długo będzie obowiązywać zniżka celna przewidziana dla pozycji 730 z p. 3 polskiej taryfy celnej, wymienionej w liście A, załączonej do powyższego układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r.
4)
Postanowienia p. 1 niniejszego porozumienia będą stosowane prowizorycznie począwszy od 20 dnia od daty wymiany not, stanowiących niniejsze porozumienie.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Jego Brytyjskiej Mości przyjmie powyższe porozumienie.

Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy mego bardzo wysokiego poważania.

Podsekretarz Stanu:

Do Jego Ekscelencji

Sir Howard William Kennard

Ambasadora Nadzwyczajnego

i Pełnomocnego

Wielkiej Brytanii

w Warszawie.

Przekład.

No. 42.

(20/21/37).

Ambasada Brytyjska

Warszawa.

dnia 22 marca 1937 r.

Ekscelencjo,

Notą No, P. II. WB. 65/16-37 z dnia 22 marca 1937 r., Wasza Ekscelencja zechciała zakomunikować mi co następuje:

"Mam zaszczyt, z polecenia mego Rządu zaproponować Waszej Ekscelencji następujące porozumienie:

1)
Cło konwencyjne w wysokości 160 zł od 100 kg, przewidziane dla opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych (poz. 730 z p. 3 polskiej taryfy celnej przywozowej) w dodatkowym układzie z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego z Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, będzie stosowane do opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych drutowych (bez rantów) pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa, o wymiarach następujących:

4,00 X 25

4,50 X 19

5,00 X 19

6,00 X 19

7,00 X 19

8,00 X 19.

Podane wymiary oznaczają średnicę przecięcia płaszcza opony oraz średnicę wewnętrzną opony. Te wymiary, jak również oznaczenie H.D.V. lub A.D.V. oraz główka konia, powinny być odlane na oponie.

2)
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie 30 dnia od daty ustalonej za wspólną zgodą przez Wysokie Umawiające się Strony, które wymienią w tym celu odnośne noty.
3)
Niniejsze porozumienie pozostanie w mocy tak długo, jak długo będzie obowiązywać zniżka celna przewidziana dla pozycji 730 z p. 3 polskiej taryfy celnej, wymienionej w liście A, załączonej do powyższego układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r.
4)
Postanowienia p. 1 niniejszego porozumienia będą stosowane prowizorycznie począwszy od 20 dnia od daty wymiany not, stanowiących niniejsze porozumienie.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Jego Brytyjskiej Mości przyjmie powyższe porozumienie".

2.
Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt poinformować Waszą Ekscelencję, że Rząd Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie przyjmuje porozumienie zaproponowane w tej nocie.

Korzystam z tej sposobności by ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienie mego najwyższego poważania.

Do Jego Ekscelencji

Hrabiego J. Szembeka,

P. O. Ministra Spraw Zagranicznych,

w Warszawie.