Art. 1. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. Warszawa.1937.10.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.84.609

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 1937 r.
Art.  1.
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 14 października 1937 r., dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.