§ 8. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  8. 
1. 
Egzamin przeprowadza się dla co najmniej 10 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu.
2. 
W przypadku braku wymaganej liczby osób dopuszczonych do egzaminu Dyrektor TDT odwołuje egzamin, o czym informuje na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz powiadamia osoby dopuszczone do egzaminu, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu.
3. 
W przypadku odwołania egzaminu opłatę za egzamin uiszczoną przez osobę dopuszczoną do tego egzaminu, na wniosek tej osoby, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się tej osobie. Wniosek składa się w terminie 90 dni od dnia odwołania egzaminu.