§ 4. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  4. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom przystępującym do egzaminu, zwanym dalej "zdającymi", samodzielną pracę.
2. 
W sali egzaminacyjnej znajduje się zegar widoczny dla zdających.
3. 
W sali egzaminacyjnej znajduje się przynajmniej jeden komplet przepisów prawnych, o których mowa w § 2, dostępny dla zdających.