§ 3. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  3. 
1. 
Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu dla doradców, zwanego dalej "egzaminem", wyznacza Dyrektor TDT.
2. 
Dyrektor TDT, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu, zamieszcza na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.