§ 23. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  23. 
1. 
Wzór świadectwa doradcy określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Świadectwo doradcy wypełnia się na maszynie albo komputerze, w języku polskim.