§ 21. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  21. 
Świadectwo doradcy wydaje się osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, po przekazaniu przez przewodniczącego komisji protokołu przeprowadzenia egzaminu.