§ 2. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  2. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT", zamieszcza na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego wykaz przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych objętych zakresem egzaminu.