§ 14. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  14. 
1. 
Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych zestawy egzaminacyjne oraz koperty z kartami z indywidualnym kodem zdającego do czasu przekazania ich Dyrektorowi TDT.
2. 
W dniu zakończenia egzaminu komisja przekazuje Dyrektorowi TDT sprawdzone i ocenione arkusze odpowiedzi wraz z zestawami pytań testowych i opisowymi zadaniami praktycznymi oraz niewykorzystane zestawy egzaminacyjne wraz z protokołem przeprowadzenia egzaminu podpisanym przez przewodniczącego komisji i pozostałych jej członków.