§ 11. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  11. 
1. 
Dyrektor TDT przed rozpoczęciem egzaminu przekazuje przewodniczącemu komisji zestawy egzaminacyjne na podstawie protokołu przekazania.
2. 
Zabrania się wynoszenia zestawów egzaminacyjnych poza salę egzaminacyjną oraz ich kopiowania lub utrwalania ich treści.
3. 
Zestawy egzaminacyjne są przygotowywane przez Dyrektora TDT.