Uzupełnienie wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. 3 prawa budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 23 marca 1938 r.
o uzupełnieniu wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. (3) prawa budowlanego.

Na podstawie art. 364 ust. (4) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) zarządzam co następuje:
Wykaz miast, wymienionych w art. 364 ust. (3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) uzupełnia się przez dodanie miasta Gdyni.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.