Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.183

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 23 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 70, poz. 467).

Art.  1.

Upoważnia się Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń, z mocą ustawy, mających na celu wykonanie ustawy z dnia 15 lipca 1920 r., o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.