Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.31.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 marca 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. (Dz. Ust № 17 poz. 85) dotyczącej dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Ustawa z dnia 13 lutego 1920 r. (Dz. Ust. № 17 poz. 85) w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej otrzymuje brzmienie następujące:
Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do podwyższenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie art. 2 niniejszej ustawy, a łącznie z emisją, dokonaną przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową na zasadzie pierwotnej ustawy tej Kasy z dnia 9 grudnia 1916 r. w kwocie 880.150.867 marek polskich i 50 fenigów, oraz emisjami dokonanemi; na zasadzie obecnej ustawy tejże Kasy z dnia 7 grudnia 1918 r. w kwocie 500.000.000 marek polskich, dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w kwocie 250.000.000 marek polskich oraz uchwały sejmowej z dnia 6 czerwca 1919 r. w kwocie 600.000.000 marek polskich do kwoty ogólnej 11.000.000.000 marek polskich.

Art.  2.

Do kwoty ogólnej 11.000.000.000 marek polskich, określonej w art. 1 nie włącza się biletów, wypuszczonych tytułem skupu złota oraz na zasadzie art. 5 p. a) i h) ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7 grudnia 1918 r. tudzież biletów, wypuszczonych celem wykupu wycofywanych z obiegu na obszarze b. zaboru austrjackiego i b. okupacji austrjacko-węgierskiej koron waluty austrjacko-węgierskiej.

Art.  3.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.