Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1935 r.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 8 marca 1921 r.
dotycząca uzupełnienia Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego (Dz. Ust. № 73, poz. 497).

Art.  1.

Ustawę Konstytucyjną z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającą Statut Organiczny Województwa Śląskiego (Dz. Ust. № 73, poz. 497) uzupełnia się w sposób następujący:

A) Po art. 8 umieszcza się następujący art. 8 a);

"Wszelkie zmiany ustaw, dotyczących górnictwa, przemysłu, handlu i rękodzielnictwa, obowiązujących w Województwie Śląskiem w dniu przyjęcia Górnego Śląska przez Polskę, mogą nastąpić tylko za zgodą Sejmu Śląskiego".

B) 1 (uchylona).
Art.  2. 2

(uchylony).

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezydentowi Ministrów.

1 Art. 1 lit. B) uchylona przez art. 3 ustawy z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze województwa śląskiego ustaw, dotyczących państwowej służby cywilnej (Dz.U.24.21.224) z dniem 8 marca 1924 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 81 ust. 3 konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U.35.30.227) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 kwietnia 1935 r.