Uzupełnienie "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.601

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 23 czerwca 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o ustanowieniu urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
Do "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych" (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 128, poz. 913; z r. 1926 Nr. 33, poz. 207; Nr. 45, poz. 280; Nr. 62, poz. 374; Nr. 106, poz. 621 i Nr. 116, poz. 674; z r. 1927 Nr. 43, poz. 388 i Nr. 94, poz. 844 oraz z r. 1928 Nr. 14, poz. 102, 103 i 104 i Nr. 53, poz. 511) wprowadza się następujące zmiany:

W części II, w rozdziale I, w dziale F "Ulgi taryfowe przy przejeździe powrotnym z uzdrowisk krajowych" wykaz uzdrowisk, wyszczególnionych w punkcie 7 - b, uzupełnia - się miejscowościami Białka (st. kol. Nowy Targ) i Witów (st. kol. Podczerwone),- położonemi w województwie krakowskiem, oraz miejscowością Okopy Św. Trójcy (st. kolejowa Iwanie Puste), położoną w województwie tarnopolskiem, a przy miejscowościach Kosów, Stary Kosów i Kuty, położonych w województwie stanisławowskiem, oprócz wymienionych w tymże wykazie stacyj kolejowych Kołomyja i Zabłotów, dodaje się stacje Śniatyń, Załucze.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą od dnia 1 lipca 1928 r.