§ 2. - Uzupełnienie taryfy pocztowej. - Dz.U.1933.23.191 - OpenLEX

§ 2. - Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.23.191

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1933 r.

Równocześnie uchyla się rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 641).