§ 1. - Uzupełnienie taryfy pocztowej. - Dz.U.1933.18.122 - OpenLEX

§ 1. - Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.18.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1933 r.
§  1.
W taryfie pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 711) uzupełnionej rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 202) wprowadza się następujące uzupełnienie:

W rozdziale "Przesyłki listowe A. Czasopisma" po punkcie "c) prospekty i okazowe egzemplarze czasopism" dodaje się nowy punkt o treści następującej:

"d) egzemplarze czasopism z ubiegłych okresów prenumeraty stosownie do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 121).

Opłatę wskazaną pod a) poz. 1 pobiera się gotówką przy nadaniu".