Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.411

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 lipca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 1921 r. następującego uzupełnienia do Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 40 poz. 243 i z 1921 r. № 52 poz. 331).
W Części VI: "Taryfa stacyjna na przewóz ropy naftowej i jej pochodnych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 52 poz. 331)" w p. A: "Taryfy specjalnej № 1", tablica opłat przewozowych uzupełnia się w sposób następujący:
Do stacjiOpłaty w fen. za 100 kg., (albo w mk. za 10.000 kg.)
Od stacjiIwoniczNadwórnaGorliceRóżniatów-KrechowiceBorysław-Tustanowice
Besko720144003240104007200
Borystaw-Tustanowice76008000104004080-
Drohobycz72007600100003640680
Gorlice272017200-1320010400
Iwonicz-148002720108007600
Jedlicze840152002080112008400
Klęczany56002000034801600013200
Kołomyja1520036401800052008800
Krosno600152002400112008000
Mokre2520136004800960068C0
Nadwórna14800-1720044008000
Olszanica264012400520084005200
Rożniatów-Krechowice10800440013200-4080
Rymanów600144002960104007600
Skołyszyn1960164001000124009600
Stanisławów1320017601560023406400
Stary Sambor640010000880060003280
Tarnowiec1160156001800116008800
Ostrzyki332011600560076004800
Zagórz184013200440092006000
Zagórzany2560172006001320010000