Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.100.666

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1938 r.
o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617), zarządzam co następuje:
W cenniku załączonym do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe (Dz. U. R. P. Nr 119, poz. 978) wprowadza się zmiany następujące:

w punkcie I 2 b) 1) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniami Ministra Skarbu: z dnia 7 września 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 747), z dnia 24 listopada 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 105, poz. 940), z dnia 21 lutego 1935 r. (Dz. U. R, P. Nr 13, poz. 71), z dnia 3 marca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 164), z dnia 27 sierpnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 502), z dnia 22 grudnia 1936 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 1, poz. 7), z dnia 30 czerwca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 375) i z dnia 9 sierpnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 464) po wyrazach "Hel ..... 7,5 gr" dodaje się wyrazy "Fis .... 7 gr".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.