§ 2. - Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.60.535

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1927 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 7 lipca 1927 r.