Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.60.535

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 26 czerwca 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy art. 4 punktów 8 i 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567), zarządza się co następuje:
W "Taryfie kolejowej na przewóz towarów w komunikacji pomiędzy stacjami kolei, położonych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska z jednej, a stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z drugiej strony:
a)
przy przejściu bezpośredniem,
b)
tranzytem przez Czechosłowację,
c)
tranzytem przez Austrję i Czechosłowację", stanowiącej załącznik № 2 do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 779) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 19, poz. 149), z dnia 11 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 23, poz. 186) i z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. № 47, poz. 432), wprowadza się uzupełnienie następujące:

W załączniku "Spis granicznych stacyj przejściowych", w punkcie "a) Polsko-niemieckie graniczne stacje przejścia" po nazwach stacyj "Jamielnik-Deutsch Eylau (Jamielnik)" dodaje się. nowe nazwy" stacyj: "Gardeja-Garnsee".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 7 lipca 1927 r.