Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.12.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 marca 1965 r.
w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie art. 4 pkt 5 i art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 40, poz. 204) zarządza się, co następuje:
§  1. Tabelę stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia zasadniczego administracyjnych pracowników sądowych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 40, poz. 204), uzupełnia się w części "Sąd wojewódzki", jak następuje:

po lp. 17 i 20 wprowadza się lp. 17a i 20a w brzmieniu:

Wymagane kwalifikacje w zakresieUposażenie
Lp.Nazwa stanowiskaliczby latdodatek sądowy
wykształceniapraktykizasadniczestawka
zawodowej123
17aStarszy kurator a) wyższe3300400500
zawodowy dla osób skazanychb) średnie61.200–2.000
20aKurator zawodowya) wyższe21.100–1.800300400500
dla osób skazanychb) średnie4
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.