Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.27.156

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 15 marca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 77, poz. 520) w sprawie przyznania ajentom policyjnym w Małopolsce płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 65, poz. 429).

Art. 1 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 77, poz. 520) uzupełnia się, jak następuje:

IX W dykasterji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszarze b. zaboru austrjackiego:

a) ajentom policyjnym II klasy, jako mającym dotychczas charakter sług urzędowych - płacę czwartego (4) stopnia;
b) ajentom policyjnym I klasy, którzy - w myśl statutu organizacyjnego z dnia 22 lutego 1914 r. - mieli dotąd charakter podurzędników - płacę piątego (5) stopnia;
c) inspektorom rejonowym II klasy - płacę szóstego (6) stopnia;
d) inspektorom rejonowym I klasy - płacę siódmego (7) stopnia.