Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.669

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 1920 r.
uzupełniające rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1920 r., (Dz. U. Rz. P. № 77 poz. 521) o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Załącznik 6 do art. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. G. Rz. P. № 77 poz. 521). (Tabela podziału miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia mnożnika dodatku ekonomicznego) uzupełnia się w następujący sposób:
Na terytorjum Śląska Cieszyńskiego zalicza się:
do II klasy
Bielsko i Cieszyn
do III klasy
Skoczów, Strumień i Dziedzice
do V klasy
wszystkie inne miejscowości.