Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1927 r. w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.59.476

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1930 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 246), przywróconej ustawą z dnia 13 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 604) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 694) dodaje się po § 1 nowe postanowienie jako § 1-a o następującem brzmieniu:
"Dzienna norma zasiłku, przysługującego w myśl art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. zamieszkałej na terenie w. m. Gdańska rodzinie powołanego na ćwiczenia wojskowe wynosi:
Jeżeli do zasiłku uprawniona jestW miejscowościach do 5.000 mieszkańców: kat. IW osadach i miastach powyżej 5.000 mieszkańców: kat. II
a) tylko jedna osoba90 fen.1 gulden 20 fen.
b) dwie osoby1 gulden 15 fen.1 gulden 60 fen.
c) trzy i więcej osób1 gulden 45 fen.2 guldeny
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.