Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.47.346

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 czerwca 1936 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Wykazy Nr. 1 i Nr. 2, dołączone do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 269), uzupełnia się jak następuje:

I. W wykazie Nr. 1 dodaje się pozycje następujące:

Pozycje i punkty t. c. przywozowejNazwa towaruCło zniżone w %% cła normalnego (autonomicznego)
374 z p. 1Bromek metylu...................................15
929 z p. 3 lit. aŻelazo i zwykła stal, - kształtowe, o długości od 5 do 17 metrów - do budowy zapór wodnych oraz
morskich budowli wodnych........................20

II. W wykazie Nr. 2 dodaje się pozycję następującą:

Pozycje i punkty t. c. przywozowejNazwa towaruCło zniżone w %% cła normalnego (autonomicznego)
1085 z p. 10 lit. b IIWalce miedziane obrobione lecz niegrawerowane - do drukowania10
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.