Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zasadach, dotyczących sposobu przeprowadzania wyboru przy awansach oficerów w roku 1923.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.30.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 marca 1924 r.
uzupełniające rozporządzenie, z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zasadach, dotyczących sposobu przeprowadzenia wyboru przy awansach oficerów w roku i 923.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich (Dz. U. R. P. № 32, poz. 256) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zasadach, dotyczących sposobu przeprowadzenia wyboru przy awansach w roku 1923 r. (Dz. U. R. P. № 88, poz. 689) uzupełnia się przez dodanie następującego postanowienia:

"Wybór oficerów w stopniu podpułkownika w korpusie oficerów piechoty przeprowadzić należy z połowy listy starszeństwa podpułkowników piechoty".

Paragraf 2 wyżej wymienionego rozporządzenia uzupełnia się przez dodanie po słowach "jednej trzeciej" słów: "względnie połowy".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.