Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  7.

Sprzedaż dla celów spożycia ludzkiego ziemiopłodów i ich przetworów stęchłych, spleśniałych lub mokrych, wogóle zepsutych - jest zakazaną.