Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  4.

Przy obliczaniu ceny hurtowej dla handlujących należy uwzględniać prócz przeciętnych kosztów transportowych od producenta - koszty handlowe w wysokości, nie większej ponad 10%, i zysk, nie większy ponad 10%.