Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  3.

Przy obliczaniu ceny przetworów należy opierać się na cenach przemiałowych maksymalnych (Rozp. Min. Aprow. z dnia 12/8 1920 r., Dz. Ust. № 81, poz. 546) i przyjmować warunki przemiału, określone dla zboża kontyngentowego (art. 10 Przepisów Wykonawczych do ustawy o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 z dnia 24 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 70, poz. 474-1920 r.).