Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  11.

Dochodzenie i karanie przekroczeń, popełnionych w obrębie-miast: Warszawa, Łódź, Lublin, Kraków i Lwów, należy do Okręgowych Urzędów Walki z Lichwą, popełnionych zaś w innych miejscowościach - do władz administracyjnych I-ej instancji.