Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 kwietnia 1924 r.
uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w litrach włoskich.

Na zasadzie powołanych w rozporządzeniu z dn. 13 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 25, poz. 257) przepisów prawnych oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1924 r., zarządzam uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich (Dz. U. R. P. № 25, poz. 257) w § 3 dodaniem słów "i administracji skarbowej" w przedostatnim wierszu pomiędzy słowem "ostatniego" a słowem "płynącemi", oraz w §§ 4 i 6 dodaniem słów "i administracji skarbowej tytoniowej" po słowach "Monopolu Tytoniowego".