Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.91.708

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 listopada 1933 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Na podstawie art. 18 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 211), którego jednolity tekst ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 661) zarządzam co następuje:
W §§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. (Dz. U. R. P Nr. 32, poz. 284) wyrazy: "Na obszarze miast Warszawy i Łodzi oraz powiatów warszawskiego i łódzkiego" zastępuje się wyrazami: "Na obszarze miast Warszawy, Łodzi i Lwowa oraz powiatów warszawskiego, łódzkiego i lwowskiego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1933 r.