§ 2. - Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych,... - Dz.U.1934.104.929 - OpenLEX

§ 2. - Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.104.929

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1934 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 5 września 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 81, poz. 748).