Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH I MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 19 marca 1921 r.
uzupełniające rozporządzenia z dn. 29 września 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 94 poz. 623) i z dn. 26 listopada 1920 w przedmiocie nadzoru sanitarno weterynaryjnego na linji kordonu, ustanowionego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 114 poz. 757).

Na podstawie art. 1099 i 1126 1148 Ustawy Lekarskiej (Zb. praw. Ces. Ros. tom XIII wyd. 1905 r.) i § 1 ustawy z dn. 29 lutego 1880 r. o zapobieganiu księgosuszowi i jego tępieniu (Dz. u. p. austr. № 37) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 1909 r. zmieniającej niektóre postanowienia tej ustawy (D. u. p. austr. № 180) zarządza się co następuje:
§  1. Ograniczenia transportu produktów pochodzenia zwierzęcego, przewidziane w art. 2 ust. III rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 94 poz. 623) dotyczą jedynie produktów, pochodzących ze zwierząt przeżuwających a mianowicie: bydła rogatego, owiec i kóz.
§  2. Do przedmiotów, wymienionych w art. 2 ust. III rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 94 poz. 623), których transport przez linją graniczną ochronną z obszarów, położonych na wschód od tej linji jest wzbroniony, zalicza się także kości w stanie nieprzerobionym i zboże w snopach.
§  3. Do surowych produktów, pochodzących ze zwierząt przeżuwających, a mianowicie: bydła rogatego, owiec, i kóz, wymienionych w art. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie nadzoru sanitarno-weteryjnego na linii kordonu, ustanowionego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1920 № 114 poz. 757) których transport na zachód od tej linji jest wzbroniony, zalicza się także kości w stanie nieprzerobiony m i rogi.
§  4. Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.