Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.88.580

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 1 września 1920 r.
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r., Dz. Ust. № 56, poz. 347 z r. 1920 i w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1920 r., Dz. Ust. № 73, poz. 505 z roku 1920 zarządza się co następuje:
Art.  1.

Art. 5 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1920 r. .uzupełnia się następującym ustępem:

"O ile osoby, uprawnione w myśl Traktatu pokojowego z Niemcami do wyboru przynależności państwowej, oświadczą się przed dniem 10 września 1920 za przynależnością do państwa niemieckiego, wolne są wówczas od obowiązku sprzedaży posiadanych przez siebie dewiz i sum w walutach zagranicznych bankom dewizowym".

Art.  2.

Art. 11 rozporządzenia uzupełnia się następującym ustępem:

"O ile chodzi o terytorja Województwa Poznańskiego i Pomorskiego, prawo wydawania tych zezwoleń przysługuje Ministerstwu b. Dzielnicy Pruskiej".

Art.  3.

Art. 15 rozporządzenia uzupełnia się następującym ustępem: "Powyższe postanowienia karne stosują się na obszarze Województwa Poznańskiego i Pomorskiego tylko o tyle, o ile w dotychczasowych ustawach i rozporządzeniach, obowiązujących na powyższym obszarze, nie są przewidziane za analogiczne przekroczenia kary surowsze. Dotyczące postanowienia zatrzymują nadal moc obowiązującą.