Uzupełnienie rozdz. I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.106.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 września 1925 r.
w sprawie uzupełnienia rozdziału I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 68, poz. 663).

Na podstawie art. 7 p. e. ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza siej co następuje:
Artykuł 15 rozdział I litera B. ustęp II rozporządzenia o taryfie celnej w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 27 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 68, poz. 663), wymieniający towary w przywozie wolne od da, od których pobiera się przy ostatecznej odprawia opłatą manipulacyjną w wysokości 0,01 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki, uzupełnia się przez dodanie przy pozycji taryfy celnej 41 p. 1 fosforyty niemielone, słów: "żużle Thomasa niemielone".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.